Календар Української революції. Червень 1919.
Лист начальника Канцелярії Директорії УНР Державному Секретарю [ЗОУНР] про направлення наказу щодо призначення П. Красного Міністром єврейських справ УНР та членом делегації для переговорів з [Антантою] в Одесі. 1 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 16

Про необхідність асигнування коштів з таємного фонду Директорії УНР на витрати, зроблені під час перебування американської військової місії в ставці Головного Отамана військ УНР. З журналу засідання Директорії УНР. 2 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 34

Про заборону самочинних арештів та обшуків, облік майна військових частин та установ м. Кам’янця. З наказу Військового міністра УНР по залозі м. Кам’янця. 5 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 47

Телеграма голови Президії Державного Секретаріату ЗОУНР Є. Петрушевича коменданту Галицького фронту М. Омеляновичу-Павленку про його увільнення. 9 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 7

Телеграма командувача військ ЗОУНР О. Греківа генералу М. Омеляновичу-Павленку з подякою за успішні військові дії. 9 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 7

Оголошення Міністра фінансів УНР Б. Матроса про негативні наслідки обігу російських грошей на території України та використання українських грошових знаків. 10 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2208. Оп 1. Спр. 141. Арк. 13

Лист М. Омеляновича-Павленка Директорії УНР про обставини його звільнення з посади Командувача Українською Галицькою армією. Не раніше 10 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 21

Про мобілізацію медичного персоналу. З наказу Головної управи Війська УНР. 12 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 75

Про оголошення наказів військам Дієвої армії УНР щодо суворого покарання військових за реквізицію майна у населення і порушення дисципліни, та засудження П. Болбочана до смертної кари. 13 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 61

Постанова Міністра преси і інформації УНР І. Лизанівського про протидію злочинній погромній протиєврейській агітації. 15 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2060. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 11

Пробойовий курінь [Другого корпусу] УГА обідає. Бурканів, Галичина. Поштівка. Червень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 143

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
11 червня 2019 р.

Заступниця директора Н. Маковська виступила на круглому столі «Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту», організованому на базі Центрального державного архіву громадських об’єднань України

Детальніше: https://archives.gov.ua/News/2019/2019_06_11.php

детальніше…
5 червня 2019 р.

Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова зустрілась із радником-посланником – заступником Надзвичайного і Повноважного Посла Чеської Республіки в Україні Зденькою Цаісовою.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України