Календар Української революції. Серпень 1919.
Лист в.о. Військового міністра УНР В. Петріва Диктатору ЗОУНР Є. Петрушевичу щодо видання закону про грошове задоволення військовослужбовців ЗОУНР. 1 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 110

Постанова Директорії УНР про віднесення на таємний фонд Директорії УНР 1000 карбованців, витрачених за ложу в Кам’янецькому театрі під час вистави, влаштованої на користь Українського Червоного Хреста. 8 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 21

Рапорт колишнього Коменданта станції Гусятин Керуючому справами Директорії УНР про відшкодування йому коштів, виплачених робітникам за прискорене впорядкування колії після залізничної катастрофи між станціями Кузьминчик і Гусятин. 11 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 23

Лист ЦК співробітників центральних урядових установ "Централ" Президії Національно-державного союзу про делегування [М.] Левитського. 13 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 38

Постанова про повернення коштів, виданих вдові військового старшини при Комендатурі тилу Ріхтера, виплачених робітникам за прискорене впорядкування колії під час катастрофи між станціями Кузьминчик і Гусятин та витрачених на купівлю вінка на труну полковника М. Воскобойника. 15 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 22

Телеграма полковника Василенка Міністерству внутрішніх справ УНР про негайне повернення йому конфіскованої машини Запорізького кінно-гірського дивізіону О. Алмазова. 18 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 32

Наказ Волинського губернського комісара про створення Волинського відділу позафронтової інформації для проведення розвідки, агітації і організації в місцевостях, окупованих польським військом. 19 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 2

Оголошення Міністра фінансів УНР Б. Мартоса про російські грошові знаки. 25 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 7. Арк. 17

Про боротьбу з провокаторами погромів єврейської нації, співпрацю з єврейськими партіями, поширення часописів і пропагандистської літератури серед військових та населення звільнених від більшовиків територій. З наказів Головного Отамана військ УНР С. Петлюри. 25, 26 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 218

Мандат члена ЦК Української народної республіканської партії Й. Калюжного, делегованого до Українського національного державного союзу. 26 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 39

Постанова Директорії УНР про звільнення Б. Матроса з посади Голови РНМ УНР та призначення на посаду І. Мазепи. 27 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 103

Лист Керуючого справами Директорії УНР М. Мироновича члену Директорії УНР А. Макаренку про почергове використання машин Гаражу Директорії УНР. 27 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 22

Наказ Директорії УНР про звільнення М. Шадлуна з посади Міністра шляхів УНР, І. Лизанівського - Керуючого Управлінням преси та інформації, Т. Черкаського - Міністра народного господарства. 28 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 60

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
Бренд "Україна зараз"

Бренд "Україна зараз"

детальніше…
9 серпня 2019 р.

Відбулося засідання експертно-перевірної комісії ЦДАВО України.

На засіданні розглядалися описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про експертні комісії, акти про вилучення для знищення документів, подані установами-фондоутворювачами.

детальніше…
6 серпня 2019 р.

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії служби України з безпеки на транспорті.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України