15 листопада 2019 р.

На базі Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України проведено науково-методичний семінар для студентів 3-го курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Порядок складання і подання до ЦДАВО України звернень (заяв, скарг, пропозицій)

Розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора ЦДАВО України 30 жовтня 2019 № 19 Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого

29 жовтня 2019 р.

Організовано оглядову екскурсію архівом для студентів 1 курсу магістратури спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та заочної форм навчання факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова