ОПИСИ PDF

Фонд 1509 Міністерство фінансів УНР, мм. Київ, Вінниця, Рівне, Кам’янець- Подільський, Тарнів (Польща), Станіслав (Польща)

Опис 1. Департамент загальної канцелярії Департамент державної скарбниці Експедиція заготовок державних паперів Департамент простих податків Департамент посередніх податків Департамент митних зборів

Опис 2. Постанова про випуск розмінних знаків Державної скарбниці, накази про призначення на посади працівників Кредитової канцелярії МФ, списки службовців канцелярії. Обіжники Цукрового відділу Департаменту. Протоколи загальних зборів. Меморіал уряду УНР до англійського уряду, доповідь консула УНР про заснування німецько-українського банку. Журнали засідань Фінансової комісії. Закон УНР про видачу довгострокових позик. Зразки грошових знаків, векселів, поштових та гербових марок

Опис 3ос. Заяви та прохання про прийняття на роботу. Виписки з наказів про призначення на посади в МФ. Додаткове розписання Канцелярії Військового міністерства УНР. Особові справи

Опис 4. Департамент простих податків Департамент посередніх податків Департамент прямих податків

Опис 5. Кредитна канцелярія Департамент державної скарбниці Департамент загальних справ Комісія по обліку державного майна Фінансова комісія Департамент простих податків Департамент Державного казначейства Експедиція заготівель державних паперів Бухгалтерія експедиції заготівель державних паперів Бухгалтері

Опис 6. Департамент загальної канцелярії. Департамент простих податків. Департамент державної скарбниці Комісія з ревізії справ Варшавської та Кам’янецької філій ЕЗДП. Агентура Міністерства фінансів УНР у м. Берліні. Спеціальна комісія з ліквідації майна УНР за кордоном у м. Відні

Фонд 188. Українське автотранспортне торгово-промислове акціонерне товариство (Укравтопромторг), м. Харків

Опис 1. 1924-1929 Правління 1925-1927 Загальний відділ 1925-1929 Автотранспортний відділ. Відділ масових перевезень 1927-1929 Бухгалтерія . Відділ масових перевезень 1924-1927 Тракторний відділ 1925, 1927-1929 Бухгалтерія тракторного відділу 1925-1929 Комерційний відділ 1925-1928 Юридична частина. Ревезійна комісія 1925-1929 Головна бухгалтерія 1929-1930 Ліквідаційна комісія 1925, 1927-1929 Особовий склад

Фонд 1824. Штаби повстанських полків імені батька Махна (об’єднаний фонд)

Опис 1