Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Фонди

Номер фонду Назва фонду Початок Кінець Обсяг
4812 Госпрозрахункова республіканська контора постачання та збуту консервної промисловості "Укрплодоконсерпостачзбут" Головного управління плодоконсервної промисловості Наркомату харчової промисловості УРСР 1944 1952 18
4813 Уповноважений Державного Всесоюзного тресту з ремонту і відновлення металорізальних верстатів і ковальсько-пресових машин (Реммаштрест) по районах України і Молдавії Міністерства верстатобудування СРСР, м. Київ. 1951 1957 29
4814 Головне управління трикотажної і текстильно-галантерейної промисловості (Укрголовтрикотаж) Міністерства легкої промисловості УРСР та його госпрозрахунковий відділ постачання (об'єднаний фонд). 1937 1957 1043
4815 Управління шампанської промисловості Головного управління виноробної промисловості Міністерства продовольчих товарів УРСР Київ 1949 1957 166
4816 Комісія радянського контролю РМ УРСР, м. Київ 1958 1963 1430
4817 Головне управління робітничого постачання Міністерства меблевої промисловості та столярних виробів УРСР (Головуруп), м. Київ. 1946 1953 158
4818 Управління по обслуговуванню підприємств і організацій безпосередньо підпорядкованих Укрраднаргоспу, м. Київ. 1958 1965 612
4819 Державний комітет Ради Міністрів УРСР з координації науково-дослідних робіт, м. Київ. 1957 1966 4746
4820 Українська Рада Народного господарства (Укррраднаргосп), м. Київ 1960 1966 15162
4821 Головне управління швейної промисловості (Головшвейпром) Народного комісаріату легкої промисловості УРСР 1943 1956 1269
4823 Головне управління машинодеталебудування Міністерства легкої та харчової промисловості УРСР, Київ. 1943 1957 283
4824 Головне управління хлібопекарської промисловості (Укголовхліб), республіканські трести макаронної та дріжджової промисловості та підвідомчі Укрголовхлібу підприємства Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (об'єднаний фонд) 1943 1957 1660
4825 Насіннева інспекція по цукрових буряках Української ради народного господарства, м. Київ 1962 1964 32
4826 Інспекція контролю за прийманням цукрових буряків і технологічного контролю підприємств цукрової промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, м. Київ 1956 1964 49
4827 Інспекція по якості тютюнової і махоркової сировини Української ради народного господарства, м. Київ. 1957 1964 25
4828 Рада народного господарства Чорноморського економічного району УРСР, м.Одеса. 1963 1965 8
4829 Рада народного господарства Одеського економічного адміністративного району УРСР, м. Одеса. 1959 1961 3
4830 Рада народного господарства Херсонського адміністративного економічного району УРСР, м. Херсон. 1958 1962 5
4831 Рада народного господарства Кримського економічного адміністративного району УРСР, м. Сімферопль 1960 1960 1
4832 Український трест скляної промисловості (Укрсклотрест) Народного комісаріату легкої промисловості УРСР, з 25 березня 1946р. - Міністерства легкої промисловості УРСР 1943 1957 692
4833 Головне управління птахопереробної промисловості (Укрголовптахопром) Міністерства промисловості м'ясних та молочних продуктів УРСР та його міжобласні трести(об'єднаний фонд). 1943 1957 1158
4834 Головне управління сільськогосподарського машинобудування (Укрголовсільмаш) Міністерство місцевої промисловості УРСР 1949 1957 371
4835 Український трест автогенно-вагової промисловості Міністерства місцевої промисловості УРСР (Укравтогенвагпром) Київ 1944 1953 87
4836 Українське головне управління машинодеталебубудування Міністерсва происловості продовольчих товарів УРСР, м. Київ. 1953 1957 258
4837 Головне управління заготівель та первинної обробки льону і конопель (Укрзаготльонопром) Міністерства легкої промисловості УРСР і база матеріально-технічного постачання Українського управління заготівлі і первинної обробки льону, конопель і південних 1944 1957 547
4838 Будівельно-монтажні спеціалізовані трести з будівництва підприємств промисловості продовольчих товарів Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (об'єднаний фонд) 1944 1957 195
4839 Український міжобласний будівельно-монтажний трест "Льоноконоплебуд" і Дніпропетровське будівельно-монтажне управління тресту (об'єднаний фонд) 1954 1955 45
4840 Головне управління з приймання та первинної обробки льону та конопель "Головзаготльоноконоплепром" Народного комісаріату текстильної промисловості УРСР 1944 1952 219
4841 Державний Союзний трест по будівництву і монтажу технологічного, енергосильового та холодильного обладнання консервної та склянної промисловості "Консервбуд " 1-го Головного будівельного управління Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР 1945 1946 178
4842 Головне управління по будівництву підприємств легкої та харчової промисловості "Укрголовлегхарчобуд" Міністерства легкої та харчової промисловості УРСР 1953 1955 30
4843 Львівський будівельно-монтажна дільниця №2 Київського будівельно-монтажного управління тресту "Укрсмакопромбуд" Міністерства смакової промисловості УРСР в м. Львові 1948 1949 5
4844 Республіканський трест кондитерської промисловості Народного комісаріату харчової промисловості УРСР. 1944 1957 814
4845 Український республіканський трест крохмале-патокової промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (Укркрохмальпатока) Київ 1941 1957 959
4846 Головне управління музичної та радіопромисловості Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР (Укрмузрадіопром) Київ 1943 1958 509
4847 Головне управління матеріально-технічного постачання Міністерства промисловості м'ясних та молочних продуктів УРСР (Укрголовм'ясомолпостач) Міністерства промисловості м'ясних і молочних продуктів Української РСР і його Київська міжобласна контора (об'єдн) 1943 1958 477
4848 Міністерство лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості УРСР (Мінліспапірпром УРСР), м. Київ. 1955 1992 4289
4849 Головне управління навчальних закладів Міністерства культури УРСР Київ 1944 1956 2705
4850 Союзний державний хмелярський трест Головного управління пивоварної промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР (Радгоспхміль) Київ 1944 1952 48
4851 Український трест машинобудування та санітарно-технічної промисловості Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР (Укрмашсантехпром), м. Київ. 1955 1957 19
4853 Українська Республіканська Рада Всесоюзного добровольно-спортивного товариства "Пламя", м. Київ. 1946 1958 196
4854 Українська республіканська рада добровільно-спортивного товариства "Харчовик", м. Київ. 1954 1958 187
4856 Український республіканський трест навчальних посібників, шкільно-писемних та канцелярських приладів Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Київ 1933 1957 723
4857 Московська контора Головного управління постачання Народного Комісаріату місцевої промисловості УРСР,з 25 березня 1946р. Міністерства місцевої промисловості УРСР,з 25 тр 1944 1957 157
4858 Державні трести парфюмерно-косметичної та ефіроолійної промисловості (Укрпарфюмертрест і Кримефіролія) Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (об'єднаний фонд) 1944 1957 502
4859 Головне управління лісозаготівель та республіканські лісозаготівельні контори Міністерства місцевої та паливної промисловості України (об'єднаний фонд). 1941 1957 463
4860 Народний комісаріат зернових та тваринницьких колгоспів УРСР, м.Київ, 1935 1983 7310
4861 Українська академія сільськогосподарських наук Міністерства сільськогосподарських наук Міністерства сільського господарства УРСР, м.Київ. 1956 1962 3721
4862 Український відділ санітарної служби Управління санітарної служби Народного комісаріату рибної промисловості СРСР, м. Київ 1944 1956 216
4863 Головне управління молочної промисловості (Укрголовмолоко) Народного комісаріату м'ясної та молочної промисловості УРСР 1945 1958 1098
4867 Республіканські лісозаготівельні трести "Київлісзаг", "Львівлісзаг","Станіславлізаг" Міністерства міського і сільського будівництва УРСР (об'єднаний фонд). 1949 1957 423
4868 Український спеціалізований трест оздоблювальних робіт з госпрозрахунковою конторою постачання і автобазою Міністерства міського і сільського будівництва УРСР, м. Київ (об'єднаний фонд) 1944 1957 327
4869 Відділ робітничого постачання тресту Укрбудліс Головного управління лісозаготівельних підприємств Міністерства міського та сільського будівництва УРСР,м. Київ. 1944 1957 180
4870 Республіканський трест із заготівлі і постачання колгоспів лісами і будівельними матеріалами "Укрсільлісзаготбут" Управління в справах сільського і колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР, м. Київ. 1950 1953 68
4871 Головне управління матеріально-технічного постачання Міністерства легкої промисловості УРСР (об'єднаний фонд) 1943 1957 351
4873 Республіканський будівельно-монтажний трест "Укрсільпромбуд" Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ 1946 1954 167
4874 Республіканський трест шляхо-мостового будівництва Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР,м. Київ. 1944 1946 14
4875 Український республіканський трест пластмасової і галантерейної промисловості "Укрпластмас" Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Дніпропетровськ 1945 1953 59
4876 Головне управління рослинних олій і жирів (Укрголовросжиролія) Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР та його контора постачання (об'єднаний фонд). 1943 1957 914
4877 Московська заготівельно-постачальна контора Головного управління постачання Міністерства міського і сільського будівництва УРСР Москва. 1945 1957 157
4878 Київська контора Головпостачу Міністерства будівництва СРСР і Українське відділення управління будівництва Палацу Рад при Раді Міністрів СРСР (об'єднаний фонд). 1944 1957 163
4879 Головні управління спиртової і лікеро-горілчаної промисловості УРСР (об'єднананий фонд). 1944 1957 833
4880 Головне управління металовиробів "Укрметалопром" Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР, м. Київ. 1943 1957 792
4881 Головне управління місцевої паливної промисловості "Укрголовмісцевпаливпром" Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР, м. Київ. 1952 1960 248
4882 Міністерство місцевої паливної промисловості УРСР Київ 1940 1953 797
4883 Головне управління виноробної промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (Укрголоввино), м. Київ 1944 1957 1466
4884 Вінницький міжобласний плодоконсервний трест Головного управління плодоконсервної промисловості Народного комісаріату харчової промисловості УРСР, м. Вінниця 1945 1949 113
4885 Міністерство місцевої та паливної промисловості УРСР, м. Київ 1953 1957 1071
4886 Головне управління пивоварної промисловості та його контора матеріально-технічного постачання і поставок (Укрголовпиво) Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР,м. Київ (об'єднаний фонд).1943-1957 1943 1958 1160
4887 Республіканські технічні курси Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ 1949 1964 181
4888 Особливе будівельно-монтажне управління №5 Особливої будівельно-монтажної частини (Укрнафтобуд "Народного комісаріату по будівництву СРСР,м. Київ. 1942 1955 52
4889 Українська республіканська контора "Союзутиль" Міністерства легкої промисловості СРСР 1941 1959 385
4890 Головне управління меблевої промисловості УРСР та його відділ матеріально-технічного постачання "Укрголовмеблепром" Міністерства паперової та деревообробної промисловості СРСР (об'єднаний фонд). 1953 1955 216
4891 Головне управління матеріально-технічного постачання (Укрголовтекстильпостач) Міністерства текстильної промисловості УРСР і його лісозаготіівельна контора (Укрлісозаготтекстиль) (об'єднаний фонд). 1943 1956 40
4892 Міністерство текстильної промисловості УРСР 1943 1956 579
4893 Міністерство промисловості товарів широкого вжитку УРСР, м. Київ 1953 1955 1021
4894 Управління державної торговельної інспекції Міністерства торгівлі УРСР, м. Київ. 1943 1965 271
4895 Головне управління цукрової промисловості (Головцукор) Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (Укрголовцукор) 1948 1957 1304
4896 Головне управління матеріально-технічного постачання (Укрголовпостач) Міністерства паперової та деревообробної промисловості УРСР, м. Київ 1955 1957 80
4898 Головне управління борошномельної промисловості Народного комісаріату харчової промисловості УРСР 1943 1956 785
4899 Головні управління Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Київ (об'єднаний фонд) 1943 1957 952
4900 Міністерство легкої і харчової промисловості УРСР, м. Київ. 1953 1953 46
4901 Державна республіканська гірничо-технічна інспекція при Раді Міністрів УРСР, м. Київ. 1944 1957 339
4902 Українська територіальна інспекція охорони підприємств Міністерства нафтової промисловості СРСР Дрогобич, Київ, Ново-Боярка Київської обл. 1944 1956 93
4903 Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали) та її попередник - Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР і підпорядковані йому організації (об'єднаний фонд) 1939 2004 5873
4904 Головне управління шкіряно-взуттєвої промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР і підвідомчі контори і бази (об'єднаний фонд) 1943 1957 1711
4905 Головне управління маслоробної промисловості Народного Комісаріату м'ясної та молочної промисловості УРСР (Укрголовмаслопром) 1938 1957 1957
4906 Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах будівництва (Держбуд УРСР), м. Київ. 1943 1997 18972
4907 Київська міжобласна торгівельно-закупівельна база мінеральних вод і солей Головного управління пивоварної промисловості (Укрголовфруктмінвод) Міністерства легкої та харчової промисловості УРСР, м. Київ 1946 1953 27
4908 Київська контора Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства електропромисловості СРСР (Київська контора "Головпостач") 1947 1957 55
4909 Київський міжобласний борошномельний трест Головного управління борошномельної, круп'яної і комбікормової промисловості Міністерства сільського господарства і заготівель СРСР 1943 1957 1044
4910 Київське агенство Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР, м. Київ.з 25квітня 1956р. Головного управління постачання Міністерства будівництва підприємств вугільної промислово 1955 1957 34
4911 Центральна хімічна лабораторія Українського тресту плодоовочевої промисловості Народного комісаріату харчової промисловості УРСР (Укрпромплодоовочтрест") 1945 1957 230
4912 База матеріально-технічного постачання при Головному управлінні консервної промисловості ( Укрголовконсерв) Міністерства продовольчих товарів УРСР, м. Київ. 1956 1957 24
4913 Державний республіканський трест зі сплаву лісу Народного Комісаріату лісової промисловості УРСР,м. Київ 1943 1952 413
4915 Державний Комітет Ради Міністрів УРСР з радіомовлення та телебачення, м. Київ. 1941 1995 16231
4917 Український трест матеріально-технічного постачання і підсобних підприємств Головного управління спиртової і лекерогорілчаної промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (Укрспирттехпостач), м. Київ 1956 1958 37
4918 Республіканський трест склотарної промисловості (Укрпродсклотара) Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, м. Київ. 1956 1957 22
4919 Рівненська сплавна контора Державного республіканського тресту по сплаву лісу Народного комісаріату лісової промисловості УРСР, м. Рівне 1944 1952 74
4920 Піденно-Західний округ залізниць Міністерства шляхів сполучення СРСР, м. Київ. 1946 1951 4522
4921 Південно-Західне окружне кар'єроуправління тресту "Щебзаводи" Центрального управління шляхів Міністерства шляхів сполдучення СРСР, м. Київ. 1944 1951 32