Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Фонди

Номер фонду Назва фонду Початок Кінець Обсяг
4922 Український республіканський трест тютюново-махоркової промисловості (Укртютюнмахортрест) Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР,м. Київ. 1943 1960 424
4923 Український трест підприємств будівельних матеріалів Управління заводами будматеріалів Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Київ. 1943 1946 43
4924 Управління Південно-Західної залізниці Південно-Західного округу залізних доріг Міністерства шляхів сполучення СРСР, м. Київ. 1928 2000 15669
4925 Управління Вінницької залізниці Народного Комісаріату шляхів сполучення СРСР 1940 1970 2604
4926 Дорожний комітет профспілки працівників залізничного транспорту Південно-Західної залізниці ЦК профспілки робітників залізничного транспорту. 1943 1960 432
4927 Дорожний комітет професійної спілки працівників залізничного транспорту Вінницької залізниці Центрального комітету професійної спілки працівників залізничного транспорту. 1945 1953 64
4928 Марзєєв Олександр Максимович- лікар-гігієніст, академік АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР, директор Українського НДІ комунальної гігієни (КНДІ) один з перших організаторів санітарної справи в Україні 1932 1966 116
4929 Головне управління матеріально-технічного постачання Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР (Укрголовмісцевпаливопостач), з 3 січня 1955р. скорочена назва "Укрмісцепотач" 1943 1958 181
4930 Львівський міжобласний консервний трест (Укрголовконсерв) Головного управління плодоконсервної промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Львів. 1944 1948 79
4931 Державний лісозаготівельний трест "Київліс" Міністерства лісової промисловості УРСР Київ 1943 1951 311
4932 Державний інститут проектування організацій промислового та житлового будівництва технічного управління по будівництву Міністерства вугільної промисловості СРСР 1947 1957 1805
4933 Головне управління матеріально-технічного постачання "Укрголовтехпостач" Міністерства лісової промисловості УРСР (Укрголовлістехпостач) і його контори (об'єднаний фонд). 1943 1957 135
4934 Український республіканський трест лакофарбової промисловості (Укрлакофарба) Міністерства місцевої промисловості УРСР,м. Київ. 1945 1953 67
4935 Головне управління хімічної і пластмасової промисловості (Укрхімпром) Міністерства місцевої і промисловості УРСР, м. Київ,з 03.10.1955р.-"Укрхімпром". 1953 1957 243
4936 Трест вітамінної промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (Укрвітамінпром), м. Київ. 1947 1954 62
4937 Київська будівельно-монтажна контора №3 Народного Комісаріату внутрішніх справ УРСР, м. Київ. 1944 1955 126
4939 Управління у справах сільського і колгоспного будівництва при Народних комісарів УРСР, м. Київ. 1945 1954 283
4940 Овочесушильний трест Головного управління консервної промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (Укрголовконсерв), м. Київ. 1954 1956 60
4941 Українська республіканська контора зі збуту продукції Міністерства меблевої промисловості і столярних виробів УРСР, (Укрмеблезбут), м. Київ. 1950 1953 23
4943 Українська республіканська контора зі збуту масложирової продукції Головного управління збуту харчової продукції і сировини при Держплані УРСР (Укрголовхарчозбутсировина) Київ 1943 1958 355
4944 Одеська міжобласна торговельна база Всесоюзного державного тресту по розливу та збуту кавказьких мінеральних вод (Кавмінрозлив) Міністерства харчової промисловості СРСР 1944 1956 46
4945 Госпрозрахунковий відділ постачання Головного управління швейної промисловості Народного комісаріату легкої промисловості УРСР,м. Київ 1944 1957 72
4946 Госпрозрахункова база матеріально-технічного постачання Головного управління приймання і перетримування худоби і птиці Міністерства промисловості м'ясних і молочних продуктів УРСР (Укрголовхудобсировина) , м. Київ. 1944 1956 42
4947 Всесоюзний Український виробничо-лікеро-горілчаний трест Укрголовспирту Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, м. Київ. 1944 1957 487
4948 Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" (ВАТ "Укрнафта") та його попередники (об'єднаний фонд) 1944 2010 3154
4949 Міністерство автомобільного транспорту УРСР, його головні управління та виробничі об'єднання (об'єднаний фонд) 1943 1990 4952
4950 Державний республіканський трест "Укркомунпостач" Міністерства комунального господарства УРСР Київ 1940 1957 437
4951 Республіканська контора постачання і збуту Головного управління виноробної промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Київ 1949 1957 159
4952 Головне управління з постачання та збуту продукції підприємств Міністерства меблевої промисловості та столярних виробів УРСР (Головмеблепостачзбут), м. Київ 1946 1953 30
4954 Київська міжобласна контора Управління матеріально- технічного постачання Міністерства вугільної промисловості УРСР (Київська контора Вугілляпостачу) та її агенства, м. Київ (об'єднаний фонд) 1944 1957 107
4955 Українська контора Головного управління заготівель лісу та постачання лісоматеріалами Міністерства будівництва паливних підприємств УРСР /Українська контора "Головпаливобудліс" Міністерства будівельних паливних підприємств УРСР/, м. Київ 1946 1947 5
4956 Київська міжобласна контора Головпостачпаливбуд Народного комісаріату будівництва паливних підприємств СРСР, м. Київ. 1946 1949 17
4957 Уповноважений Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок по УРСР, м. Київ. 1943 1948 346
4958 Видавництво Української Академії сільськогосподарських наук,м. Київ. 1958 1962 412
4959 Уповноважені і Представники Урядів СРСР і УРСР по переселенню та оптації населення російської,української, білоруської польської,чеської і словацької національностей по міжнародних угодах 1944-1946рр. Та прийому- передачі майна в зв'язку з демакацією 1944 1951 476
4960 Українська рада промислової кооперації (Укркооппромрада), м. Київ. 1937 1961 7523
4961 Українське Головне лісозаготівельне управління "Укрголовпромлісзаг" Ради промислової кооперації УРСР, м. Київ. 1945 1961 703
4962 Республіканський будівельно-монтажний трест Ради промислової кооперації УРСР, (Укрпромкоопбуд), м. Київ. 1954 1958 231
4963 Українська скло-промислова спілка (Укрсклопромспілка) Ради промислової кооперації УРСР, м. Київ 1945 1956 564
4964 Всеукраїнське кооперативне виробниче об'єднання інвалідів (Вуіко),м. Харків. 1937 1953 1147
4965 Українська республіканська спілка лісової, лісохімічної, деревообробної і меблевої промислової кооперації (Укоопромлісспілка), м. Київ. 1940 1953 2002
4966 Український союз кас взаємодопомоги страхування та взаємодопомоги членів артелей промислової кооперації УРСР (Укрпромсоюзкас),м. Київ. 1943 1961 1017
4967 Старший інспектор Головного управління у справах промислової і споживчої кооперації при Раді Мінісрів СРСР по УРСР (Головукооп по УРСР) м. Київ. 1947 1950 311
4968 Управління служби місцевої протиповітряної оборони Міністерсва внутрішніх справ УРСР, м. Київ. 1941 1958 131
4969 Головне управління будівельної індустрії (Головбудіндустрія ) Міністерства будівництва УРСР, м. Київ. 1963 1967 227
4970 Міністерство тваринництва УРСР, м. Київ. 1946 1947 215
4971 Міністерство хлібопродуктів УРСР, м. Київ. 1956 1961 1864
4972 Міністерство заготівлі УРСР, м. Київ. 1961 1962 981
4973 Українська будівельно-монтажна контора тресту "М'ясохолодпромбуд" Міністерства м'ясної та молочної промисловості СРСР, м. Київ 1945 1957 288
4974 Міністерство технічних культур УРСР, м. Київ. 1946 1947 172
4975 Український республіканський трест промисловості нерудних копалин "Укрнерудпром" Народного Комісаріату будівельних матеріалів УРСР, м. Київ 1943 1955 273
4976 Головне управління збуту продукції місцевої проммисловості при Держплані РМ УРСР(Укрмісцевзбут), м. Київ 1944 1958 378
4977 Проектна контора спілки лісової, лісохімічної, деревообробної і меблевої промисловості кооперації України (Укооппромліспроект), м. Київ 1945 1949 169
4978 Ленський ліспромгосп Української ради промислової кооперації, м. Котлас Архангельської обл. 1950 1952 10
4979 Республіканська лісозаготівельна контора при Українській раді кооперації інвалідів (Укоопінлісзаг), м. Київ. 1947 1953 38
4980 Міністерства виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР і його головне управління, м. Київ (об'єднаний фонд) 1962 1965 3253
4981 Головні управління, республіканські об'єднання і контори Міністерства торгівлі УРСР (об'єднаний фонд). 1944 1988 4240
4982 Дніпровський басейновий комітет профспілки працівників морського та річкового транспорту, м. Київ. 1944 1983 408
4983 Головне енергетичне управління Міністерства комунального господарства УРСР і його Київське районне управління (об'єднаний фонд). 1943 1957 2705
4984 Київський філіал Всесоюзного інституту підвишення кваліфікації інженерно-технічних робітників господарсвеніків Міністерства легкої промислдовості СРСР,м Київ. 1946 1956 84
4985 Український державний трест з виробництва та продажу фізкультурного і спортивного інвентаря трест "Спорт" Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР Київ 1945 1953 56
4986 Українське республіканське правління науково-технічного товариства легкої промисловості Центрального правління науково-технічного товариства легкої промисловості, м. Київ. 1955 1981 943
4987 Головне управління робітничого постачання Народного Комісаріату місцевої промисловості УРСР, з березня 1946р., -Міністерства місцевої промисловості УРСР,м. Київ. 1944 1950 34
4988 Український республіканський трест фарфорофаянсової промисловості "Укрфарфорфаянс" Народного Комісаріату місцевої промисловості УРСР,м. Київ з 25 березня 1946р. Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР з 1947р.-Міністерства місцевої промислово 1943 1957 527
4989 Державний республіканський інститут по проектуванню комунальних споруд міст України, Міністерства комунального господарства УРСР (Укрдіпрокомунбуд),м. Харків. 1943 1954 48
4990 Народний комісаріат місцевої промисловості УРСР,м. Київ,м. Харків,м. Ворошиловград,м. Харків,з листопада 1943м. Київ. 1941 1953 693
4991 Київське відділення Харківської контори Головного управління постачання "Постачелектро" Міністерства електростанції та електропромисловості СРСР і Бакінське агенство "Головелектропромпостач) (об'єднаний фонд). 1944 1952 28
4992 Сталінське агентство Київської контори Головного управління матеріально-технічного постачання Мністерства електропромисловості СРСР. 1945 1946 7
4993 Українська міжобласна контора управління матеріально-технічного постачання та виробничих підприємств Всесоюзної центральної ради професійних спілок, (ВЦСПС),м. Київ. 1949 1956 163
4994 Головне управління постачання і збуту народного комісаріату місцевої паливної промисловості УРСР(Головпостачзбут ТП ,УРСР) з 25 березня 1946 р. Міністерство місцевої паливної промисловості УРСР,м. Київ 1943 1953 64
4995 Будівельно-монтажне управління №3 тресту "Укрм'ясомолбуд" Міністерства промисловості м'ясних і молочних продуктів УРСР Хмельницький 1948 1955 19
4996 Головне управліня постачання Міністерства смакової промисловості УРСР (Укрголовсмакопостач),його контори і підприємства. (об'єднаний фонд). 1946 1949 22
4998 Український відділ санітарної служби Міністерства харчової промислової СРСР 1941 1951 31
5000 Міністерство хімічної промисловості УРСР,м. Київ. 1965 1970 1472
5001 Київська міжобласна база матеріально-технічного постачання Головного управління постачання Головного управління і збуту Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР,м. Київ. 1947 1953 15
5002 Лісозаготівельна контора тресту "Укркомунпостач" Міністерства комунального господарства УРСР і Словечанський лісоучасток.(об'єднаний фонд) 1944 1954 31
5004 Український філіал Всесоюзного постійного павільйону кращих зразків товарів народного вжитку Міністерства торгівлі СРСР,м. Київ. 1944 1954 131
5005 Планова комісія Південно-Західного економічного району СРСР,м. Київ. 1963 1969 152
5006 Групи військових і залізничних контролерів Міністерства держконтролю СРСР (об'єднаний фонд). 1945 1957 256
5007 Українське будівельно-монтажне управління тресту "Монтажбудмаш" Головного будівельного управління Міністерства верстатобудівної і інструментальної промисловості СРСР,м. Київ. 1954 1955 12
5008 Територіально-виробниче пуско-налагоджене управління в м. Києві Всесоюзного тресту пуско-наладжених робіт і освоювання нових видів виробництва "Союзлегпромпусконаладження".м. Київ. 1963 1970 227
5010 Головне спеціальне управління Міністерства хімічної промисловості УРСР,м. Київ. 1966 1970 314
5011 Українське виробниче об'єднання основної хімічної промисловості Міністерства хімічної промисловості УРСР "Укросновхімпром",м. Київ. 1965 1970 340
5013 Українські виробничі об'єднання Міністерства хімічної промисловості УРСР,з 03.08.1970р.-Міністерства хімічної промисловості СРСР (об'єднаний фонд). 1965 1970 2516
5014 Відділ робітничого постачання Міністерства хімічної промисловості УРСР,м. Київ. 1965 1970 123
5015 Виробничий трест по устаткуванню підприємств хімічної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості "Укрхімустаткування» Міністерства хімічної промисловості УРСР, м. Київ 1966 1970 185
5016 Державна служба з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики України та її підвідомча організація Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин (обєднаний фонд) 1937 2013 19755
5017 Відділ відомчої воєнізованої охорони і гірничогазорятувальної служби Міністерства хімічної промисловості УРСР, м. Київ. 1965 1971 352
5018 Київський науково-дослідний рентгено-радіологічний інститут Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР,м. Київ. 1940 1976 1660
5019 Київське відділення тресту "Союзспиртремтехпостач" Головного управління спиртової промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР,м. Київ. 1944 1946 16
5020 Республіканський трест "Укрзаплікергорілка" Головспирту СРСР,м. Львів. 1948 1949 2
5021 Міністерство бавовництва УРСР,м. Київ. 1950 1953 601
5022 Республіканський трест племенних заводів та племінних радгоспів Міністерства радгоспів УРСР,м. Київ 1959 1982 1537
5023 Головне управління ремонтних підприємств Міністерства сільського господарства УРСР,м. Київ. 1953 1959 943
5024 Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Наркомзему УРСР,м. Харків. 1922 1961 244
5025 Дорожний ревізор Міністерства шляхів сполучення СРСР по безпеці руху поїздів на Південно-Західній залізниці,м. Київ. 1943 1951 366
5026 Дорожня будівельно-монтажна контора ЮЗ жд (Дорбуд). 1948 1961 37
5027 Українське відділення Всесоюзного наукового інженерно-технічного товариства целюлозно-паперової промисловості (Українське відділення ВНІТО папірників). Під час війни робота була призупинена. 1938 1982 874
5028 Головні управління і трест Міністерства радгоспів УРСР (об'єднаний фонд). 1953 1983 663
5029 Український трест кінних заводів Міністерства сільського господарства та заготівель СРСР. 1944 1959 140