Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Фонди

Номер фонду Назва фонду Початок Кінець Обсяг
5030 Головне управління племіних радгоспів та кінних заводів Міністерства радгоспів УРСР,м. Київ. 1955 1959 99
5031 Сортосіть плодово-ягідних культур при Народному комісаріаті землеробстві УРСР,м. Київ. 1939 1965 958
5032 Українське республіканське об"єднання насінницьких радгоспів і організацій з виробництва, заготівлі та збуту насіння овочевих культур і картоплі (Укрсортнасіновоч) Всесоюзного об"єднання "Союзсортнасіновоч" Мін-ва сільського господарства СРСР, м. Київ 1941 1988 2858
5033 Державний будівельно-монтажний трест №13 Першого головного територіального управління Міністерства будівництва УРСР,м. Київ. 1945 1956 237
5034 Будівельно-монтажний трест № 5 "Головрезербуду" Міністерства продовольчих та матеріальних резервів СРСР,м. Київ. 1945 1953 72
5035 Інспектура державної комісії по сортовипробуванню технічних культур по УРСР (Укрінспектура),м. Київ. 1945 1953 216
5036 Державний союзний український будівельно-монтажний трест "Укрмашприладдябуд" "Головбуду" Міністерства машинобудування і приладдябудівництва СРСР,м. Київ. 1945 1956 279
5037 Українська державна інспекція по якості сільськогосподарських продуктів. 1946 1956 11
5038 Українська республіканська контора "Головзаготсортзерно" Міністерства заготівлі УРСР,м. Київ. 1948 1951 5
5039 Українська контора "Заготсіно" Міністерства заготівлі УРСР,м. Київ. 1941 1956 14
5040 Четверте управління Міністерства охорони здоров'я УРСР,м. Київ. 1944 2002 1682
5041 Організаційне бюро Добровільного товариства авіації Української СРС (ДОСАВ УРСР) Оргбюро ДОСАВ СРСР.м. Київ. 1948 1951 69
5042 Республіканський комітет Добровільного товариства сприяння Військово-Морському Флоту Центрального комітету Ради Всесоюзного Добровільного товариства сприяння Військово-Морському Флоту СРСР,м. Київ. 1948 1951 64
5043 Республіканський комітет Добровільного товариства сприяння армії УРСР Центрального комітету Ради Всесоюзного товариства сприяння армії,м. Київ. 1948 1951 86
5044 Організаційний комітет Українського добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту УРСР,м. Київ.1953 1951 1981 2763
5045 Республіканська постійно діюча сільськогосподарська виставка Міністерства сільського господарства УРСР,м. Київ. 1949 1983 3457
5046 Оргбюро Українського республіканського комітету профспілки робітників лісу і сплаву,м. Харків,з 7.02.1944-м. Київ. 1944 1953 318
5047 Український республіканський комітет профсійної спілки робітників автотранспорту і шосейних доріг, м. Київ 1954 1982 884
5048 Український республіканський комітет професійної спілки працівників зв'язку,робітників автотранспорту і шосейних доріг,м. Київ. 1957 1968 930
5049 Український республіканський комітет профспілки робітників зв'язку,м. Київ. 1946 1981 1183
5050 Українська республіканська рада студентського добровільчого товариства "Буревісник",мю Київ. 1957 1982 1570
5051 Український республіканський комітет прфесійної спілки робітників і службовців шосейного і гідротехнічного будівництва (Шосгідротехбуд),м. Київ. 1945 1953 245
5052 Український республіканський комітет професійної спілки автомобільного транспорту, м.Харків. 1936 1954 380
5053 Український республіканський комітет професійної спілки робітників лісової, паперової і деревообробної промисловості, м. Київ . 1953 1980 900
5054 Організаційне бюро Українського республіканського комітету професійної спілки робітників лісопильної і деревообробробної промисловості. 1944 1948 73
5055 Український республіканський комітет професійної спілки робітників взуттєвої промисловості УРСР, м. Київ 1944 1948 86
5056 Український республіканський комітет прфесійної спілки працівників шкіряної і взуттєвої промисловості, м. Київ. 1948 1953 212
5057 Український республіканський комітет професпілки працівників політосвітних установ,м. Київ. 1948 1953 377
5058 Українська Республіканська рада Добровільного спортивного товариства "Урожай"м. Київ. 1949 1956 255
5059 Український республіканський комітет професійної спілки робітників радгоспів, м. Київ. 1944 1953 391
5060 Український республіканський комітет профспілки робітників і службовців МТС і земорганів, м. Київ. 1940 1953 421
5061 Український республіканський комітет професійної спілки робітників будівництва,м. Київ. 1953 1957 307
5062 Міністерство будівництва УРСР,м. Київ. 1963 1967 1175
5063 Українська республіканська рада Добровільного спортивного товариства "Медик",м. Київ. 1947 1954 218
5064 Організаційне бюро Центральної ради Добровільного спортивного товариства "Здоров'я" по УРСР,м. Київ. 1944 1947 63
5065 Український республіканський комітет професійної спілки робітників і службовців сільського господарства і заготівлі,м. Київ. 1953 1980 1724
5066 Організаційне бюро Центрального комітету професійної спілки працівників спиртогорілчаної і виноробної промисловості по Українській СРС,м. Київ. 1944 1948 99
5067 Організаційне бюро Центрального комітету професпілки працівників м'ясомолочної промисловості по Української СРС,м. Київ. 1946 1953 138
5068 Оргбюро Центрального комітету профспілки працівників місцевої промисловості,м. Київю 1952 1957 334
5069 Український республіканський комітет професпілки кінофотопрацівників,м. Київ. 1944 1948 54
5070 Український республіканський комітет професійної спілки робітників швейної і трикотажної промисловості,м. Київ. 1946 1953 300
5071 Український республіканський комітет професійної спілки робочих хлібопекарської промисловості, м. Київ. 1944 1948 85
5072 Український республіканський комітет професійної спілки робітників торф'яної промисловості, м. Київ. 1944 1953 112
5073 Український республіканський комітет спілки робітників промисловості будівельних матеріалів,м. Київ. 1944 1957 396
5074 Український республіканський організаційний комітет Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів,м. Київ. 1958 1980 1205
5075 Український Республіканський комітет профспілки авіапрацівників,м. Київ. 1943 1980 809
5076 УРК профсоюза робітників легкої та харчової промисловості . 1948 1982 1362
5077 Центральний Комітет професійної спілки працівників нафтової промисловості Півдня та Центру. 1938 1958 466
5078 Союзно- республіканський виробничий геологічний комітет УРСР, м. Київ. 1957 1987 3929
5079 Туристично-екскурсійне управління ВЦРПС по УРСР,м. Київ. 1950 1983 1610
5080 Український республіканський комітет професійної спілки робітників промисловості товарів широкого вжитку,м. Київ. 1954 1956 107
5081 Український республіканський комітет професійної спілки робітників тютюнової промисловості,м. Київ. 1944 1948 88
5082 Український республіканський комітет професійної спілки кондитерської промисловості,м. Київ. 1945 1948 90
5083 Оргбюро Українського республіканського комітету професійної спілки робітників пивоварної і крахмалопатокової промисловості,м. Київ. 1944 1948 86
5084 Організаційне бюро Українського республіканського комітету профспілки працівників місцевої промисловості та комунального господарства,м. Київ. 1961 1982 954
5085 Український республіканський комітет професійної спілки робітників текстильної і легкої промисловості,м. Київ. 1956 1980 713
5086 Український республіканський комітет професійної спілки робітників легкої і харчової промисловості,м. Київ. 1953 1953 39
5087 Республіканський трест "Укравтотранскадри" Народного комісаріату автомобільного транспорту Української РСР-м. Київ. 1943 1970 1042
5088 Центральний комітет профспілки працівників культури України. 1953 1995 1194
5089 Український республіканський комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації,м. Київ. 1957 1980 899
5090 Державні органи України у справах сім’ї, молоді та спорту (об’єнаний фонд) 1945 2012 8039
5091 Рада спілок спортивних товариств і організацій УРСР,м. Київ. 1959 1968 3569
5092 Український Республіканський комітет профспілки робітників геологорозвідувальних робіт,м.Київ. 1953 1954 822
5093 Український республіканський комітет професійної спілки робітників держторгівлі і громадського харчування,м. Київ. 1950 1957 180
5094 Український республіканський комітет професійної спілки працівників вищої школи і наукових установ,м. Київ. 1944 1957 392
5095 Республіканське управління державної торгівлі книгами і культтоварами "Укркнигокультторг" Народного комісаріату торгівлі УРСР,м. Київ. 1944 1964 558
5096 Головне управління матеріально-технічного постачання і збуту "Головтехпостачзбуту" Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР,м. Київ. 1943 1965 588
5097 Сухомлинський Василь Олександрович (1918- 1970 ) педагог, член -кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР, Академії педагогічних наук СРСР, заслужений вчитель школи УРСР, Герой Соціалістичної праці 1944 1981 1243
5098 Український республіканський комітет професійної спілки робітників просвіти, вищої школи і наукових установ,м. Київ. 1957 1980 711
5099 Центральний Комітет професійної спілки працівників освіти УРСР, м. Київ. 1943 1957 407
5100 Головне управління прмислових підприємств Міністерства автомобільного транспорту і шосейних дорір УРСР,м. Київ. 1959 1973 714
5101 Токарівський Михайло Дмитрович політичний і громадський діяч, член УСДРП, член Української Центральної Ради, голова Полтавської губернської земської управи, член Полтавського товариства "Просвіта", голова революційно-повстанського комітету, 1884 1943 18
5102 Державна інспекція сільського господарства України її попередники (об'єднаний фонд) 1940 2016 1597
5103 Головне управління племінної справи Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ 1961 1980 1600
5104 Управління Уповноваженого Головного управління лісової охорони і лісонасаджень "Головлісоохорони" при Раді Міністрів СРСР по УРСР, м. Київ. 1940 1947 148
5105 Державний комітет лісового господарства України та головні управління лісового і мисливського господарства, лісозаготівель (об'єднаний фонд) 1953 1997 5743
5106 Головне управління водного господарства при Раді Міністрів УРСР 1954 1965 2811
5107 Український науково-дослідний інститут епідеміології і мікробіології Народного Комісаріату охорони здоров'я УРСР, з 25.03.1946р.-Міністерство охорони здоров'я УРСР, м. Київ. 1944 1981 1862
5108 Мостовідновлююче управління Верхньо-Дніпровського басейну Мостобуд №1 Головного управлігння по будівництву та відновлюванню залізничних мостів "Головмостобуд" Народного Комісаріату шляхів сполучення, м.Київ. 1945 1965 1204
5109 Мостобудівне управління Дністро-Бугского басейну "Мостобуд №3" Головного управління по будівництву та відновлюванню залізничних мостів "Головмостобуд" Народного комісаріату шляхів сполучення, м. Одеса 1945 1957 137
5110 Українське товариство культурного зв'язку з закордоном, м. Київ. 1926 1992 4207
5111 Радіо-телеграфне агентство України- РАТАУ-при Раді Міністрів Української СРС,м. Київ. 1943 2011 3252
5112 Українська республіканська контора банку фінансування комунального і житлового будівництва СРСР (Цекомбанку СРСР) ,м. Київ. 1932 1959 213
5113 Уповноважений Промбанку СРСР при РМ УРСР, м. Київ 1945 1954 489
5114 Українська республіканська контора Промислового банку СРСР (Укрконтора Промбанку СРСР), м. Київ. 1955 1980 1073
5115 Державна комісія по сортовипробуванню овочевих культур і картоплі Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ 1932 1947 920
5116 Міністерство культури та туризму України 1953 2007 9632
5117 Уповноважений Ради Народних Комісарів УРСР в Німеччині 1944 1948 92
5118 Управління з повернення устаткування, майна і цінностей при Раді Міністрів УРСР, м. Київ 1944 1947 198
5119 Центральне правління Українського товариства сліпих Міністерства соціального забезпечення УРСР, м. Київ 1934 1980 3013
5120 Штаб частин особливого призначення Українського військового округу. 1921 1921 592
5121 Лабораторія удосконалення організації управління промисловостю при БКБ заводу верстатів і автоматів ім. Горького Української ради народного господарства, м. Київ. 1964 1991 1136
5122 Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрових буряків Науково-виробничого об'єднання по цукровому буряку, (НВО "Цукорбуряк"), м. Київ 1922 1990 2271
5123 Управління нафтопереробної і нафтохімічної промисловості при Раді Міністрів УРСР, м. Київ 1965 1988 3106
5124 Видавництво "Здоров'я" Державного комітету РМ УРСР у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі, м. Київ 1944 1975 253
5125 Республіканський ремонтно-будівельний трест (Укррадгоспрембуд) Міністерства радгоспів УРСР, м. Київ. 1969 1970 18
5126 Республіканські промислові об'єднання та трести Міністерства сільського будівництва УРСР (об'єднаний фонд). 1946 1986 1256
5127 Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР, м. Київ. 1926 1982 3368
5128 Науково-дослідний інститут дефектології Міністерства освіти УРСР, м. Київ. 1944 1955 131
5129 Головні управління по експлуатації енергосистем Міністерства енергетики і електрофікації УРСР (об'єднаний фонд). 1963 1970 505