Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Фонди

Номер фонду Назва фонду Початок Кінець Обсяг
5130 Київський науково-дослідний інститут гігієни праці і профзахворювань Міністерства охорони здоров'я УРСР, м. Київ. 1928 1980 1354
5131 Книжкова палата УРСР Народного комісаріату освіти УРСР, мм. Харків, Уфа, Харків 1937 1972 599
5132 Центральний будинок народної творчості Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР, м. Київ. 1943 1972 599
5133 Київський державний інститут вдосконалення лікарів Міністерства охорони здоров'я УРСР, м. Київ 1943 1965 1224
5134 Будинок науково-технічної пропаганди Київської міської організації товариства по розповсюдженню політичних і наукових знань УРСР, м. Київ 1957 1979 560
5135 Українська республіканська контора по заготівлі та збуту сільськогосподарських тварин "Укрзаготтваринконтора" Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ 1958 1981 639
5136 Видавництво літератури по будівництву та архітектурі (Держбудвидав) при Державному комітеті Ради Міністрів УРСР у справах будівництва та архітектури, м. Київ. 1948 1985 199
5137 Київський філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості (ВНДІП), м. Київ. 1960 1970 45
5138 Республіканське управління зеленого будівництва Міністерства комунального господарства УРСР, м. Київ. 1966 1975 290
5139 Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти Міністерства освіти УРСР, м. Київ. 1952 1975 84
5140 Український науково-дослідний інститут захисту рослин Головного управління сільськогосподарських наук Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ. 1946 1970 1003
5141 Науко-дослідний інститут психології Міністерства освіти УРСР, м. Київ. 1945 1975 862
5142 Республіканські басейнові санітарно-епідеміологічні станції Міністерства охорони здоров'я УРСР (об'єднаний фонд) 1944 1980 3502
5143 Український державний інститут комунальної гігієни Народного комісаріату здоров'я УРСР, м. Харків. 1931 1975 2176
5144 Український науоково-дослідний інститут сільськогосподарської меліорації Народного комісаріату земельних справ УРСР, м. Харків, з 01.11.1930- м. Одеса. 1930 1980 2117
5145 Спеціалізоване республіканське видавництво "Вища школа" Комітету з друку при Раді Міністрів УРСР і Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР, м. Київ. 1968 1975 51
5146 Українське промислове взуттєве об'єднання "Укрвзуттєпром" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ. 1965 1975 566
5147 Міністерство будівництва та експлуатації автомобільних шляхів УРСР, м. Київ. 1968 1985 1850
5148 Республіканське промислове об'єднання музичних інструментів "Укрмузпром" Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Київ. 1965 1970 106
5149 Республіканське бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я УРСР, м. Київ. 1951 1982 221
5150 Українське промислове об’єднання трикотажної промисловості "Укртрикотажпром" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ 1965 1988 499
5151 Українське управління монтажних і налагоджувальних робіт "Укрбудмашавтоматизація" тресту "Мостбудмашавтоматизація" Міністерства будівельного,дорожнього і комунального машинобудування СРСР, м. Київ. 1966 1977 103
5152 Державний союзний монтажний трест "Південтеплоенергомонтаж" Головпроменергомонтаж Державного виробничого комітету з енергетики і електрофікації СРСР, м. Київ. 1944 1985 1322
5153 Українське промислове шкіргалантерейне об'єднання "Укрпромшкіргалантерея" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ. 1966 1975 548
5154 Український республіканський комітет профспілки робітників будівництва і промбудматеріалів, м. Київ. 1965 1980 765
5155 Український республіканський комітет професпілки працівників електростанції та електротехнічної промисловості, м. Київ. 1966 1980 374
5156 Українське виробниче об'єднання з виробництва фурнітури, колодок та допоміжного обладнання "Укрдетальфурнітура" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ 1966 1988 658
5157 Головне управління швейної промисловості "Укрголовшвейпром" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ. 1966 1988 1071
5158 Українське промислове об'єднання з виробництва іграшок "Укрпроміграшка" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ. 1965 1988 413
5159 Республіканська рада у справах іноземних учнів, м. Київ. 1964 1970 22
5160 Організаційне бюро Українського відділення Всесоюзного педагогічного товариства СРСР, м. Київ. 1959 1975 131
5161 Київський науково-дослідний інститут захворювання нирок і сечовивідних шляхів (урології) Міністерства охорониздоров"я УРСР, м. Київ 1965 1996 631
5162 Управління підготовки кадрів рахункових робітників ЦСУ УРСР, м. Київ 1960 1979 181
5163 Республіканські та республікансько-виробничі об'єднання і трести Міністерства будівництва та експлуатації автомобільних шляхів УРСР (об'єднаний фонд). 1968 1980 2003
5164 Український філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту з вивчення попиту населення на товари народного вжитку та кон'юнктури торгівлі Міністерства торгівлі СРСР, м. Київ. 1966 1970 73
5165 Відділення Зовнішторгбанку СРСР в м. Києві 1975 2002 112
5166 Всесоюзне об'єднання йодобромної промисловості "Союзйодобром" Міністерства хімічної промисловості СРСР", м. Київ. 1970 1985 741
5167 Міністерство промислового будівництва УРСР (Мінпромбуд УРСР), м. Київ. 1967 1986 2667
5168 Українська республіканська рада добровільного товариства "Зеніт", м. Київ. 1968 1978 234
5169 Український республіканський комітет профспілки робітників вугільної промисловості, м. Донецьк 1966 1976 301
5171 Всесоюзне промислове об'єднання по видобуванню газу в Українській РСР, м. Київ 1966 1998 1324
5172 Управління з розповсюдження преси „Союздрук" Міністерства зв’язку УРСР 1955 1984 240
5173 Оргбюро Українського республіканського комітету профспілки працівників нафтової та хімічної промисловості 1966 1980 549
5174 Українське республіканське правління НТТ автомобільного транспорту та шляхового господарства, м.Київ. 1969 1982 269
5175 Українське республіканське правління науково-технічних товариств комунального господарства і побутового обслуговування, м. Київ. 1969 1982 303
5176 Південне відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна, м. Київ 1969 1986 1787
5177 Українське промислове об'єднання з виробництва шовкових тканин Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ 1969 1988 96
5178 Київський науково-дослідний інститут медпроблем фізичної культури, м. Київ. 1969 1977 177
5179 Українське республіканське правління науково- технічного товариства машинобудівельної промисловості, м. Київ 1969 1982 253
5180 Українське республіканське правління НТТ борошномельно-круп'яної, комбікормової та елеваторної промисловості, м. Київ. 1967 1981 133
5181 Українське республіканське правління науково-технічного товариства торгівлі, м. Київ. 1970 1980 161
5182 Українське республіканське правління НТО енергетики і електротехнічної промисловості, м. Київ 1968 1970 18
5183 Республіканське виробниче об'єднання льняної і пенькоджутової промисловості "Укрльонопенькопром" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ 1971 1975 52
5184 Українське республіканське правління НТТ приладобудівної промисловості імені академіка С.І. Вавілова, м. Київ 1969 1980 146
5185 Головне управління механізації будівельних робіт (Головважбудмеханізація) Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, м. Київ. 1967 1970 36
5186 Фотографія "Красная светопись" Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,м. Харків. 1923 1933 38
5187 Українське промислове об'єднання з виробництва фарфорових і фаянсових виробів "Укрпромфарфор" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ 1957 1988 291
5188 Головне управління птахівничої промисловості Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ. 1964 1983 609
5189 Українське промислове об'єднання з виробництва текстильно-галантерейних виробів "Укрпромтекстильгалантерея" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ 1966 1988 237
5190 Будівельно-монтажний комбінат "Укрважспецбуд" Міністерства будівництва підприємств важкої індусрії УРСР, м. Київ. 1967 1970 174
5191 Українське промислове об'єднання з виробництва бавовняної продукції (Укрбавовнапром) Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ. 1965 1988 808
5192 Управління з продажу, монтажу і ремонту медичної техніки (Укрмедтехніка) Міністерства охорони здоров'я УРСР, м. Київ. 1964 198 135
5193 Виробниче управління об'єднаних транспортних господарств Міністерства автомобільного транспорту УРСР, м. Київ. 1967 2003 529
5194 Головне управління вовняних тканин, валяльноповстяної промисловості і промисловості первинної обробки вовни "Укрголоввовна" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ. 1965 1988 441
5195 Державне підприємство із виробництва, заготівлі і переробки льону та конопель "Льоноконоплепром" Міністерства аграрної політики України 1965 2006 420
5196 Головне управління шкірянної і дубильно-екстрактової промисловості "Укрголовшкірпром" Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ 1965 1988 389
5197 Український республіканський трест целюлозно-паперової промисловості (Укрпапірпром) Міністерства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості УРСР, м. Київ. 1965 1980 847
5198 Міністерство водних ресурсів і водного господарства УРСР, м. Київ 1965 1991 4796
5199 Міністерство побутового обслуговування населення УРСР, м. Київ 1965 1991 2627
5200 Київське територіальне управління Головного управління державних матеріальних резервів при Раді Міністрів СРСР, м. Київ. 1944 1993 124
5201 Головне управління по садівництву, виноградарству та виноробній промисловості УРСР, м. Київ. 1972 1985 1561
5202 Об'єднана диспечерська сужба Південними енергосистемами (ОДС Півдня) Народного комісаріату електростанцій СРСР, м. Горлівка 1944 1975 73
5203 Відкрите акціонерне товариство "Укркомплектавтоматика" та Київське підприємство з комплектування засобами контролю, автоматизації і зв'язку Укркомплектавтоматика" Головпостачу РМ УРСР (об'єднаний фонд) 1967 2006 140
5204 Управління міжколгоспних зв'язків, підсобних підприємств і промислів колгоспів при Міністерстві сільського господарства УРСР, м. Київ. 1971 1985 88
5205 Міністерство плодоовочевого господарства УРСР, м. Київ 1981 1985 975
5206 Київський науково-дослідний інститут ендокринології та обміну речовин Міністерства охорони здоров'я УРСР, м. Київ. 1965 1975 108
5207 Республіканське міжколгоспне об'єднання з насінництва багаторічних трав Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ. 1975 1985 74
5208 Управління рибальства Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ. 1969 1985 170
5209 Українське спеціалізоване пуско-налагоджувальне управління "Укрорглістехмотаж" В/О "Союзорглістехмонтаж" Міністерства лісової та деревообробної промисловості СРСР, м. Київ 1970 1975 29
5210 Республіканське виробничо-наукове об'єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства "Укрсільгоспхімія" Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ. 1980 1985 616
5211 Українське республіканське виробниче об'єднання по племенній справі в тваринництві (Укрплемоб'єднання) Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ. 1981 1984 239
5212 Українська республіканська рада добровільного спортивного товариства (ДСО) "Локомотив". 1970 1980 486
5213 Українське промислове об'єднання хлібопекарської промисловості (Укрхлібпром) Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Київ. 1965 1984 850
5214 Головне управління міжколгоспної комбікормової промисловості Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ. 1975 1975 64
5215 Республіканський трест дослідних господарств та елітно-насінницьких радгоспів науково-дослідних установ (Укрдосліднасінтрест) Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ 1977 1980 139
5216 Республіканська науково-дослідна лабораторія по комбікормах Міністерства хлібопродуктів УРСР, м. Київ. 1966 1975 80
5217 Головне управління з технічного обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, що належать громадянам Міністерства автомобільного транспорту УРСР ("Укрголовавтотехобслуговування"), м. Київ. 1969 1983 854
5218 Київський філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту технічної естетики Державного комітету РМ СРСР по науці та техніці, м. Київ. 1952 1976 51
5219 Державна дума України, м. Київ. 1992 1992 73
5220 Український республіканський комітет профспілки робітників нафтової та газової промисловості, м. Київ. 1977 1980 71
5221 Українська хімічна компанія "Укрхімпром" та її попередник: Державний комітет України з хімічної, нафтохімічної промисловості та медичних препаратів (об'єднаний фонд) 1990 1993 206
5222 Центр розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України. 1994 1996 28
5223 Республіканський інститут підготовки менеджерів при Кабінеті Міністрів УРСР, м. Київ 1975 1995 236
5224 Терещенко Валерій Іванович - економіст,доктор економічних наук, вчений і громадський діяч. 1903 1992 243
5225 Центральна виборча комісія 1997 2017 15438
5226 Український республіканський комітет професійної спілки працівників плодоовочевого господарства і заготівель. 1981 1983 116
5227 Володимир Трембицький - український емігрант,професор. 1918 1999 7
5228 Управління капітального будівництва Української ради професійних спілок. 1972 1983 63
5229 Українське республіканське виробниче об'єднання курортного і туристичного будівництва "Курортбуд" Головного управління капітального будівництва ВЦРПС 1969 1977 189
5230 Українсько-німецький фонд при Комітеті у справах національностей при Кабінеті Міністрів України. 1992 1997 74