Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Пошук

215 Любашівська сільська земельна комісія, с. Любашівка Посухівської волості Уманського повіту Київської губернії 1918 0 1 1215 Всеукраїнська контора Всесоюзного державного синдикату хімічної промисловості СРСР (Всеукраїнська контора Хімсиндикату), м. Харків. 1928 1929 3 2150 Кризьке волосне правління, с. Кризьке Старобільського повіту Харківської губернії 1919 1919 2 2153 Бердянська повітова продовольча управа, м. Бердянськ Таврійської губернії 1917 1918 4 2155 Управління Охтирського повітового начальника при Головнокомандуючому зброїними силами на Півдні Росії, м. Охтирка, Харківської губернії 1917 1919 48 2158 Подільське українське товариство "Просвіта", м. Кам'янець -Подільський, Подільської губернії 1919 1920 4 2159 Управління Балтського повітового коменданта Української Народної Республіки, м. Балта, Одеської губернії 1918 1919 4 2215 Державна варта 1-ї дільниці м. Ізяслава, Ізяславського повіту Подільської губернії 1918 1918 2 3215 Польова дирекція залізниць України , табори Ченстохів,( Польща ), Станіслав ( Галичина ) 1920 1921 66 4215 Рада Всеукраїнської спілки релігійних громад Української автокефальної православної церкви, м. Київ. 1919 1926 16 5215 Республіканський трест дослідних господарств та елітно-насінницьких радгоспів науково-дослідних установ (Укрдосліднасінтрест) Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ 1977 1980 139
Номер фонду Опис Початок Кінець
4262 Опис-1 Листування зі штабом Донецької трудової армії-управління Начінждонтррудового Листування з 215-им, 216-им та 217-им військово-будівельним загоном 1921 0
4590 Опис-1 03.1918-05.1918рр. Кам'янець-Подільський губернський демобілізаційний комітет 01.1918 - 09.1918рр. Кам'янецька повітова демобілізаційна комісія армії УД 07.1918 - 1918рр. Головна Ново-Ушицька демобілізаційна комісія армії УД 08.1918 -09.1918рр. Проскурівська повітова демобілізаційна комісія армії УД 11.1918 -12. 1919рр. Начальник Шепетівського розподільного евакуаційного пункту 01.1919 -02. 1919рр. Спостережний відділ Українського розподільної евакуаційного пункту 1918-1919рр. Накази по Головній Ново-Ушицькій, Кам’янецький та Проскурівській повітових демобілізаційних комісіях армії УД, а також по спостережному відділу Українського розподільного евакуаційного пункту армії УНР. Телеграми, телефонограми голови Кам'янець-Подільського губернського демобілізаційного комітету про облік і передачу коней, військового майна, демобілізованими військовими частинами армії Центральної Ради. Звіти, рапорти, відомості про діяльність Українського санітарного поїзда №26/2215 армії УНР, що надіслані до відома начальнику Шепетівського розподільного евакуаційного пункту. 1918 1919