Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду27
Назва фондуДержавний агропромисловий Комітет Української РСР (Держагропром), м. Київ
Початок1919
Кінець1991
Обсяг67402

Перейменування фонду


1917 1918 Народний секретаріат земельних справ, м. м. Харків, Київ, Полтава, Катеринославль, Таганрог.
1918 1919 Земельний відділ при Тимчасовому Робітничо-селянському уряді України, м. м. Бєлгород, Харків.
1919 1919 Народний секретаріат земельних справ України, м. м. Харків, Чернігів, Київ
1919 1920 Земельний відділ Всеукраїнського Революційного Комітету, м. Харків.
1920 1946 Народний комісаріат земельних справ УРСР (Наркомзем УРСР), м. Харків, з 1934р.- м. Київ.
1946 1947 Міністерство земельних справ УРСР, м. Київ
1947 1953 Міністерство сільського господарства УРСР, м. Київ
1953 1953 Міністерство сільського господарства і заготівель УРСР, м. Київ
1953 1985 Міністерство сільського господарства УРСР, м. Київ
1985 1991 Державний агропромисловий Комітет УРСР (Держагропром), м. Київ



Зміст фонду


Початок Кінець Опис
1938 1961 17 опис 1938-1961 Секретаріат. 1940-1961 Канцелярія. 1959-1961 Господарське управління з канцелярією. 1944-1946 Плановий відділ. 1947-1953 Планово-економічне управління. 1954-1956 Головне планово-економічне управління. 1957-1958 Головне управління економіки та планування. 1959-1961 Головне управління організації економіки та планування сільськогосподарського виробництва. 1944-1946 Управління землеустрою. 1947-1953 Управління землеустрою та посівних оборотів. 1953-1954;1959-1961 Управління землеустрою та посівних оборотів Головного управління землеробства. 1954-1957 Головне управління землеустрою. 1957-1959 Управління землеустрою .Управління посівних оборотів Головного управління землеробства. 1961 Управління по зберіганню та покращення ґрунту, землекористання, та держобліку земельних фондів. 1938-1961 Сортове управління. 1941-1952 Виробничо-територіальне управління. 1947-1953 Головне управління зернових та масляних культур. 1953 Управління зерна, масляних, кормових культур. Управління овочевих культур. 1944-1947 Плодово-овочеве управління. 1947-1953 Управління картоплі та овочів. 1945 Управління картоплі, овочів та плодоягідних культур. 1955-1957 Головна інспекція по овочівництву, картоплі, виноградарство та садівництву. 1957-1959 Головне управління плодівництва. 1959 Головне управління технічних культур, садівництва, виноградарство та овочів. 1960 Головне управління плодоовочевих технічних культур. 1947-1954 Головне управління технічних культур. 1955-1957 Головне управління цукрового буряка та інших культур. 1948-1952 Головне управління каучуківництва. 1947-1953 Відділ по боротьбі з шкідниками сільськогосподарських культур. 1954 Відділ по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. 1955-1961 Управління захисту рослин. 1940-1946 Управління тваринництва. 1947-1953,1957-1960 Головне управління тваринництва. 1954 Головне управління тваринництва та ветеринарії. 1955-1956 Головна інспекція по рогатому скоту та загальним питанням тваринництва. 1961 Управління по племені й справі. 1941- 1945 Управління конярства. 1947-1948 Головне управління конярства. 1941;1944-1945;1953-1961 Ветеринарне управління.
1918 1940 1921-1922 Колегія. 1927-1933 Секретаріат колегії. 1918-1920 Управління справами. 1922-1923,1925 Адміністративно-організаційне управління. 1926 Адміністративно-організаційний відділ. 1927 Адміністративний відділ. 1932 Адміністративно-технічний сектор. 1930 Організаційний сектор. 1923-1925 Планова комісія. 1921,1933 Управління землеустрою. 1922-1924 Управління землеустрою та меліорації. 1925-1930 Відділ землеустрою та меліорації. 1921,1924 Управління сільського господарства. 1925-1928 Сільськогосподарський відділ. 1930 Сектор сільськогосподарських компаній. 1921 Посівне управління. 1925 Земельно-технічний відділ. 1929 Рільничий відділ. 1931 Рільничий сектор. 1934 Відділ меліорації та водного господарства. 1925-1956 Відділ державних племенних господарств. 1927 Агротехнічний відділ. 1932 Відділ технічних культур. 1932-1924 Управління конярства та кінних заводів. 1922-1923, 1931-1932,1938-1940 Ветеринарне управління. 1925 Ветеринарний відділ. 1935-1936 Редакція журналу ""Ветеринарна справа"". 1922-1924 Управління землеробства та тваринництва. 1929 Відділ тваринництва. 1931,1940 Сектор тваринництва. 1931 Кормовий відділ. 1933 Кормове управління. 1931,1932 Сектор тяглової сили. 1931 Сектор колективних господарств. 1925 Відділ регулювання земельних відносин. 1928-1930 Відділ переселення. 1929 Дослідний відділ. 1932-1934 Відділ робітничого постачання. 1929 Центральне бюро масового винахідництва. 1933-1934 Сектор винахідництва. 1934 Сектор винахідництва та раціоналізації. 1921 Центральний робітничий комітет. 1930-1931 Сектор науково-дослідних закладів. 1918-1920,1924,1934 Фінансове управління. 1925,1927 Кошторисно-фінансовий відділ. 1930-193 Фінансовий сектор. 1921 Тарифно-розцінна комісія. 1932-1934 Сектор обліку та звітності. 1918-1920 Центральний робітничий комітет сприяння. 1929-1931 Сектор пропаганди та преси. 1931 Сектор кадрів. 1933 Управління кадрів. Інвентарний описи.
1922 0 Колегія. Адміністративно-організаторське управління. Планова комісія. Головне управління державними землями і майном. Управління землеустрою та меліорації. Головне бюро з обліку спеціалістів сільського господарства. Посівне управління. Сільськогосподарське управління. Управління землеробства та тваринництва. Головне управління конярства. Ветеринарне управління. Фінансове управління Уповноважений Наркомзему УРСР по Одеській губернії.
1923 0 Колегія. Адміністративно-організаторське управління. Планова комісія. Головне управління державними землями і майном. Управління землеустрою та меліорації. Головне бюро з обліку спеціалістів сільського господарства. Посівне управління. Сільськогосподарське управління. Управління землеробства та тваринництва. Головне управління конярства. Ветеринарне управління. Фінансове управління Уповноважений Наркомзему УРСР по Одеській губернії.
1926 0 Колегія. Земельно-планова комісія. Адміністративно-організаторський відділ. Сільськогосподарський відділ. Управління землеустрою та меліорації. Відділ переселення. Ветеринарний відділ. Відділ державних займів. Кошторисно-фінансовий відділ.
1929 0 Колегія. Контрольне бюро. Загальний відділ. Урядова комісія. Науково-консультаційна рада. Земельно-планова комісія. Сільськогосподарський відділ. Агрономічний відділ. Відділ тваринництва. Дослідницький відділ. Науково-технічний відділ. Центральне бюро масового винахідництва. Відділ землеустрою та меліорації. Особова комісія. Відділ меліорації та водного господарства. Відділ переселення. Сектор кадрів. Група підготовки кадрів. Сектор пропаганди та преси. Відділ обліку. Адміністративно-технічний відділ. Відділ постачання. Ветеринарний відділ. Бухгалтерія.
1925 0 Колегія. Планова комісія. Адміністративно-організаторське управління. Сільськогосподарський господарський відділ. Відділ державних племених господарств. Бюро сільськогосподарської пропаганди. Відділ організації господарства. Відділ сільськогосподарської економіки. Відділ землеустрою. Меліозем-інспекторський відділ. Відділ землеустрою та меліорації. Відділ регулювання земельних відносин. Особа комісія. Управління землею та майном. Особа Колегія зовнішнього контролю. Економічний відділ. Відділ сільськогосподарських позик. Кошторисно-фінансовий фінансовий відділ. Адміністративний відділ. Відділ сільськогосподарських займів.
1924 0 Колегія. Планова комісія. Секретаріат. Управління справами. Сільськогосподарське управління. Управління землеустрою та меліорації. Ветеринарне управління. Фінансове управління. Управління землеробства та тваринництва. Науково-технічний сектор.
1930 0 Колегія. Секретаріат колегії. Контрольне бюро. Організаційний сектор. Організаційно-інспекторський сектор. Адміністративно-технічний сектор. Плановий сектор. Сектор організації праці. Управління землеустрою. Управління землеустрою та меліорації. Сектор технічних культур. Сектор сільськогосподарських компаній. Агрономічний сектор. Сектор великих державних господарств. Сектор тваринництва. Кормовий сектор. Лісний сектор. Наукова рада. Центральне бюро масового винахідництва. Науково-технічний сектор. Сектор науково-дослідних установ. Дослідний сектор. Сектор пропаганди та преси. Сектор кадрів. Сектор обліку та звітності. Управління конярства. Ветеринарний відділ. Сектор матеріально-технічного обслуговування. Пожежна інспекція. Сектор постачання. Фінансовий сектор. Сектор капіталовкладень та фінансування. Статистика. Рільничий відділ.
1920 1932 Накази та списки співробітників НКЗ, звільнених за 1920-1928р. Особові справи та картки співробітників. Наркомзема УРСР, інститутів, дослідних станцій та технікумів України. Документи аспірантів.
0 0 Особові справи винахідників та матеріали винаходів.
1928 0 Секретаріат колегії. Земельно-планова комісія. Загальний відділ. Сільськогосподарський відділ. Дослідницький відділ. Відділ землеустрою та меліорації. Відділ переселення. Особова комісія. Ветеринарний відділ. Кошторисно-фінансовий відділ. Адміністративно-організаторський відділ. Адміністративно-технічний відділ. Лісний сектор. Бухгалтерія.
1931 0 Секретаріат колегії. Контрольне бюро. Група перевірки виконання. Організаційно-інспекторський сектор. Плановий сектор. Сектор технічних культур. Сектор матеріально-механічного обслуговування. Управління землеустрою. Лісомеліоративний відділ. Рільничий сектор. Сектор сільськогосподарської компанії. Сектор великих державних господарств. Тваринницький сектор. Спеціальний сектор. Кормовий сектор. Науково-технічний сектор. Сектор науково-дослідних установ. Сектор пропаганди та преси. Сектор обліку та звітності. Сектор збуту та торгівлі. Адміністративно-технічний сектор. Ветеринарне управління. Управління конярство. Фінансовий сектор. Сектор праці. Сектор кадрів.
1932 0 Секретаріат колегії. Організаційний сектор. Юридична частина. Плановий сектор. Рільничий сектор. Сектор технічних культур. Тваринницький сектор. Управління кормів. Ветеринарне управління. Управління землеустрою. Лісомеліоративний сектор. Сектор кадрів. Сектор організації праці. Науково-технічний сектор. Сектор винахідництва та районолізації. Сектор агротехнічної пропаганди. Сектор обліку та звітності. Адміністративно-технічного обслуговування. Сектор капітального будівництва. Фінансовий сектор. Бухгалтерія.
1933 0 Секретаріат колегії. Організаційно-інструкторське управління. Планове управління. Управління конярства. Управління бджолярства. Ветеринарне управління. Рільниче управління. Управління технічних культур. Управління хімізації. Управління матеріально-технічного сільськогосподарського постачання. Дорожно-транспортне управління. Управління капітального будівництва. Управління лісами та меліорації сільського господарства. Управління радгоспами. Управління обліку та економіки. Адміністративно-господарське управління. Управління агрономічної пропаганди. Фінансове управління. Управління оборони та таємної частини. Управління звітності. Управління торгівлі та збуту. Управління адміністративних господарств. Управління матеріально-технічного обслуговування. Управління кадрів.
1927 0 Секретаріат колегії. Планова комісія. Адміністративний відділ. Загальний відділ. Відділ землеустрою та меліорації. Відділ переселення. Сільськогосподарський відділ. Агротехнічний відділ. Ветеринарний відділ. Кошторисно-фінансовий відділ.