Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду48
Назва фондуУкраїнський районний нафтовий комітет (Укррайнафта), м. Харків
Початок1920
Кінець1929
Обсяг540

Перейменування фонду


1920 1920 Тимчасове управління нафтового господарства в районах Південпалива, м. Харків
1920 1921 Український районний нафтовий комітет (Укррайнафта), м. Харків
1921 1922 Нафтове управління Українського паливного комітету м. Харків
1922 1922 Українська районна нафтова торговельна контора (УКРРАЙНАФТОТОРГ), м. Харків
1922 1930 Районна торговельна контора в Україні Всеросійського нафтоторгівельного синдикату (УКРРАЙНАФТОСИНДИКАТ), м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1920 1923 1 опис Накази та протоколи ВРНГ УРСР. Накази, обіжники, інструкції Правління про порядок виробництва торгівельних та фінансових операцій, установлення цін на нафтопродукти, порядок розподілу та постачання нафтопродуктами підприємства, комплектування кадрів та оплату праці. Плани розподілу та транспортування нафти. Статистичні відомості про оберт і рух нафтопродуктів. Калькуляція цін. Листування з ВРНГ УРСР, наркомфіном УРСР Укрпаливом, нафтосиндикатом УРСР, його конторами та нафтовими управліннями, місцевими відділами Укрнафтосиндикату, нафтовими складами про надходження та перевезення нафтопродуктів, збут необхідних матеріалів, комплектування кадрів, оплату праці, соціальне страхування робітників і службовців та фінансування Укрнафтосиндикату та його контор.
1923 1929 2 опис Протоколи засідання правління Нафтосиндикату. Обіжники, розпорядження правління нафтосиндикату УРСР, про порядок відпуску підакцизних нафтопродуктів Військового відомства. Листування з наркомфінами союзних республік, Радою праці та оборони Нафтосиндикатів УРСР, про відпуск нафтопродуктів Військового відомства на загальних підставах, підготовку кваліфікованої робочої сили, повсякденну готовність пожежної охорони та планування випуску продукції та збільшення збуту нафтопалива управління нафтоторгівельного синдикату. Характеристики відповідальних робітників.