Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду5331
Назва фондуДержавне агенство України з туризму та курортів, м. Київ
Початок2011
Кінець2016
Обсяг138

Перейменування фонду


2011 2014 Державне агенство України з туризму та курортів, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
2011 2016 опис 1 Накази голови з основної діяльності. Накази голови по ліцензуванню туроператорської діяльності Накази про відрядження (закордонні). Журнал реєстрації наказів по ліцензуванню туроператорської діяльності. Документи (договори, угоди, заходи, звіти, довідки, листування, відомості, пропозиції тощо) щодо двостороннього співробітництва з країнами Азії. Документи (договори, угоди, заходи, звіти, довідки, листування, відомості, пропозиції тощо) щодо двостороннього співробітництва. Штатний розпис. Кошторис доходів та видатків. Фінансовий звіт.
2011 2016 опис 2к Документи з кадрових питань ( накази, журнали реєстрації наказів, протоколи засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців, особові справи звільнених працівників, особові рахунки з нарахування заробітної плати, відомості про персоніфікований облік працівників).