Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду5332
Назва фондуДержавна податкова адміністрація України
Початок1992
Кінець2001
Обсяг1002

Перейменування фонду


1992 1996 Головна державна податкова інспекція України
1996 2010 Державна податкова адміністрація УкраїниЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1992 1996 опис 1 1992 - 1996 Керівництво 1993 Управління податкової політики; - відділ розробки законодавчих актів та інструктивних матеріалів з питань оподаткування підприємств 1993 Управління оподаткування доходів громадян, майна та землі; - відділ оподаткування доходів громадян - відділ оподаткування майна та державного мита 1993 Управління оподаткування прибутку підприємств - відділ оподаткування прибутку колективних підприємств - відділ оподаткування прибутку приватних підприємств та господарчих товариств 1993 Управління непрямих податків - відділ податку на добавлену вартість 1993 Управління ресурсних і неподаткових платежів - відділ ресурсних платежів 1993-1994 Юридичний відділ 1993 Управління оподаткувння підприємств з іноземними інвестиціями; - відділ оподаткування доходів підприємств з іноземними інвестиціями Управління податкової політики; - відділ розробки законодавчих актів та інструктивних матеріалів з питань оподаткування підприємств Управління справами; - загальний відділ Управління економічного аналізу, обліку, та звітності; - відділ економічного аналізу, інформації та масово-роз'яснювальної роботи - відділ обліку та звітності 1992-1993 Управління фінансового і адміністративного забезпечення; - бухгалтерія 1994-1996 Управління кадрів і фінансового забезпечення; - бухгалтерія 1994-1995 Управління розробки проектів законів та інструкцій по прямих податках; - відділ оподаткування доходів юридичних осіб -відділ оподаткування кредитно-фінансових установ, іноземних інвестицій - відділ оподаткування доходів громадян 1994 Управління розробки проектів законів та інструкцій по непрямих податках 1994- 1996 Відділ міжнародного оподаткування, підготовки та виконання міжнародних угод 1994-1996 Управління організації справляння прямих і не прямих податків - відділ справляння - податку на добавлену вартість і акцизного збору -відділ реєстрації та контролю касових апаратів 1994-1996 Управління застосування податкового законодавства - відділ обслуговування фізичних осіб-платників податку з особистих доходів - відділ обслуговування юридичних осіб-платників податку з доходу (прибутку) - відділ обслуговування платників непрямих податків 1994 Управління доходів юридичних осіб; - відділ аудиту непрямих податків 1994 Управління економічного аналізу, обліку та звітності; - відділ економічного аналізу та інформації - відділ метадології - відділ обліку та звітності 1994-1995 Управління комп'ютерізації податкових служб 1994-1995 Управління податкових розслідувань 1994-1995 Валютна інспекція; - відділ обліку та звітності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
1996 2001 опис 2 Накази та розпорядження з основної діяльності Протоколи засідань колегії та документи до них Доручення Верховної ради Укрїни, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та документи про їх виконання (листи, довідки, інформації) Листування з міністерствами, відомствами, організаціями та підприємствами з питань оподаткування Штатні розписи Звіти про фінансово-господарську діяльність