Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду5339
Назва фондуДержавна служба з питань інвалідів та ветеранів України
Початок2007
Кінець2016
Обсяг382

Перейменування фонду


2007 2010 Державний комітет України у справах ветеранів
2010 2014 Державна служба з питань інвалідів та ветеранів УкраїниЗміст фонду


Початок Кінець Опис
2007 2011 опис 1 Доручення Президента України і Кабінету Міністрів України та документи про їх виконання (листи, довідки, інформації) Накази та розпорядження Голови комітету з основної діяльності Протоколи засідань колегії комітету Положення про відділи План та звіт про виконання роботи з основної діяльності і звіт про фінансово-господарську діяльність
2007 2011 опис 1к Документи з кадрових питань (накази Голови з особового складу, особові справи звільнених працівників, особові рахунки по нарахуванню заробітної плати працівникам, індивідуальні відомості про застраховану особу (персоніфікація) )
2011 2016 опис 2 Доручення Верховної ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, окремі доручення Голови служби та документи (листи, довідки, інформації) Накази Голови служби з основної діяльності Протоколи засідань колегії керівництва служби, Громадської ради та документи (листи, довідки, інформації) до них Документи ( листи, довідки, інформації) про виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань діяльності служби Документи ( листи, довідки, списки) про виплати компенсацій допомоги та надання пільг громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Документи (аналітичні огляди, довідки, доповідні записки) з питань щодо призначення довічних стипендій учасникам бойових дій у період війни 1941-1945 років та громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність Кошториси служби та підвідомчих організацій і переліки змін до них, статистичні звіти служби та підвідомчих організацій і переліки змін до них Статистичні звіти служби та підвідомчих організацій про надходження та використання загального фонду, про заборгованість за бюджетними коштами про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання Зведені звіти служби та звіти апарату про фінансово-господарську діяльність Ліквідаційний баланс
2011 2015 опис 2к Документи з кадрових питань (накази, журналреєстрації наказів з кадрових питань та обліку особових справ, подання, клопотання, характеристики особові справи та особові рахунки з нарахування заробітної плати звільненням працівникам розрахунковоплотіжні відомості з на- рахування заробітної плати працівникам, індивідуальні відомості про застраховану особу (персоніфікація))