Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду5340
Назва фондуДержавний комітет України з питань розвитку підприємства, м. Київ
Початок1997
Кінець2014
Обсяг1768

Перейменування фонду


1997 1999 Державний комітет України з питань розвитку підприємства, м. Київ
1999 2010 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1997 2014 опис 1 1997- 2014 Накази з основної діяльності 1997- 2011 Розпорядження з основної діяльності 1997- 2011 Доручення Президента України, Кабінету Міністрів України та документи про їх виконання 1997- 2012 Листування із зарубіжними країнами з питань співробітництва 2004- 2009 Протоколи засідань колегії Держкомпідприємництва 1997- 2003 Протоколи засідань конкурсної комісії 1997- 2003 Кошториси 2004- 2012 Штатні розписи 2004- 2005,2007 - 2012 Паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання 2004-2010 Положення про структурні підрозділи 1997-2003 Плани асигнувань, лімітні довідки, розрахунки видатків 1997- 2012 Звіти про фінансово-господарську діяльність 2004- 2011 Річні статистичні звіти 2004-2012 Протоколи засідань Експертно-апеляційної ради та рішення про них 2007- 2010 Акти перевірок щодо додержання вимог законодавства 2013 Ліквідаційний баланс
1997 2013 опис 2к Документи з кадрових питань ( накази, особові справи звільнених працівників, особові картки, розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки)