Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду5348
Назва фондуДержавна санітарно-епідеміологічна служба України, м. Київ
Початок2011
Кінець2017
Обсяг1435

Перейменування фонду


2011 2017 Державна санітарно-епідеміологічна служба України, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
2011 2015 опис 1 Доучення КМ України та документи (довідки, доповіді) з їх виконання Накази Голови з основної діяльності Протоколи засідань нарад та документи (довідки, доповіді) Аналітично-статистичні довідники Довідки підтвердження по СНІДу щодо товарів та послуг які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) наданих відповідно до програм Глобального фонду із боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні Довідки підтвердження тубркульозу щодо товарів та послуг що оплачуються за рахунок грантів наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні Довідка про ведення медикаментів та виробів медичного призначення по СНІДу, туберкульозу Особова справа Голови служби Александрінової Т. А. Журнал реєстрації наказів з основної діяльності Штатний розпис Кошторис доходів та видатків Річні звіти з фінансово-господарської діяльності Звіти про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням Кошторис доходів та видатків Ліквідаційний баланс
2011 2018 опис 1 Закони України, щодо основної діяльності Держсанепідслужби України Постанови, розпорядження КМУ, щодо основної діяльності Держсанепідслужби України Доручення комітетів ВРУ та документи (довідки, огляди, доповіді, листи) з їх виконання Доручення КМУ та документи (довідки, огляди, доповіді, листи) з їх виконання Доручення МОЗ та документи (довідки, огляди,доповіді, листи) з їх виконання Доручення МОЗ та документи (довідки, огляди, доповіді, листи) з їх виконання Документи (довідки, доповіді, листи) щодо виконання доручень та рішень РНБО України Документи (доручення КМУ, МОЗ та довідки, розрахунки, листи з їх виконання, листування з центральними органами державної влади) з грифом «ДСК» Накази Голови з основної діяльності Окремі доручення Голови з основної діяльності та документи (довідки, розрахунки, листи) з їх виконання Розпорядження головного державного санітарного лікаря України Постанови головного державного санітарного лікаря України Протокол засідання розширеної колегії Держсанепідслужби України та документи (довідки, доповіді) до них Протоколи засідання експертної комісії з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при головному державному санітарному лікарі України, що стосуються діяльності Держсанепідслужби України Протоколи Загальних зборів працівників Держсанепідслужби України Протоколи засідань Комісії з питань реформування Держсанепідслужби України Протокол Засідання комісії з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби Положення про структурні підрозділи Держсанепідслужби України Листування з центральними та місцевими органами державної влади з основних (профільних) питань діяльності Документи (технічні завдання, звіти) про закордонні відрядження фахівців Держсанепідслужби України Документи (акти, висновки, листи) про розслідування випадків несприятливих подій після імунізації План проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів План основних організаційних та санітарно протиепідемічних заходів Держсанепідслужби Структура апарату Держсанепідслужби України, штатний розпис та переліки змін до нього Структури ТО та ДУ Держсанепідслужби України Штатні розписи ТО та ДУ Держсанепідслужби України Кошторис прибутків і видатків апарату Держсанепідслужби України та документи (плани асигнувань, лімітні довідки та інше) до нього Кошториси прибутків і видатків ТО та ДУ Держсанепідслужби України та документи (плани асигнувань, лімітні довідки та інше) до них Фінансові плани ДП Держсанепідслужби України Звіт про фінансово-господарську діяльність апарату Держсанепідслужби України Зведений звіт про фінансово-господарську діяльність Держсанепідслужби України Звіти про фінансово-господарську діяльність ТО та ДУ Держсанепідслужби України Звіти про виконання фінансових планів ДП Держсанепідслужби України Особові справи керівників Держсанепідслужби України звільнених Профілі професійної компетентності посад державної служби у Держсанепідслужбі України Акти приймання-передачі нерухомого майна державних закладів, підприємств, установ та організацій Донецької області із сфери управління МОЗ до сфери управління Держсанепідслужби України Документи (подання, характеристики, автобіографії тощо) про представлення до нагородження державними нагородами Звіти про прийом представників зарубіжних країн Звіти про кількісний та якісний склад працівників (форми №№ 6-ПВ, 9-ДС) Звіти (відомості) про нарахування та перерахування страхових внесків на державне та недержавне пенсійне страхування Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нормативно-технічну документацію, проекти будівництва гідроелектростанцій, водних каналів, газоочисних споруд, водопроводів, очисних споруд для стічних вод і каналізацій; по нормах проектування, проектах будівництва, реконструкції; проекти державних стандартів і технічних умов на нові види сировини, промислові вироби, будівельні матеріали, нові види обладнання, пристрої, технологічні процеси Журнал реєстрації наказів основної діяльності Журнал реєстрації постанов головного державного санітарного лікаря України 2017 Ліквідаційний баланс.
2011 2015 опис 1к Документи з кадрових питань (накази, протоколи засідань конкурсної комісії, журнали реєстрації наказів з кадрових питань, особові справи, особові рахунки, відомості про застраховану особу