Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду66
Назва фонду1921-1922,1926 Українська Академія наук, м. Київ
Початок1921
Кінець1922
Обсяг2

Перейменування фонду


1921 1926 1921-1922,1926 Українська Академія наук, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1921 1922 1 опис Листування з РНК УСРР, ВРНГ, Наркомосом УСРР, Управлінням поліграфічної промисловості України, Київським губвиконкомом про передачу типографії Києво- печерської лаври Академії наук УСРР