Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду71
Назва фондуУкраїнське відділення Російсько-Австрійського торгово-промислового акціонерного товариства (Росавсторг), м. Харків
Початок1924
Кінець1928
Обсяг348

Перейменування фонду


1923 1930 Українське відділення Російсько-Австрійського торгово-промислового акціонерного товариства (Росавсторг), м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1924 1928 1 опис План по експорту на 1923р. Заявка та ліцензії Наркомторга УРСР. Листування з наркомторгом УРСР, Радторгфлот, трестами та іншими установами про заготівлю, експорт та імпорт промислових та сільськогосподарських товарів, заводського обладнання та сировини. Особові справи співробітників Росавсторга.
1924 1927 2 опис Листування з Народним комітетом торгівлі УРСР про закупівлю експортних товарів, з Київською конторою "Росавтоторгу" про заготівлю експортних товарів та замовлення на імпортні товари, з Зовнішторгбанком, Роскмбанком з фінансових питань