Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1704
Назва фондуБерезівська волосна земська управа , с. Березівка Прилуцького повіту Полтавської губернії
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуопис 1
Обіжники Полтавського губернського та Прилуцького повітового старост про роботу волосних і сільських земельних комітетів, видачу паспортів та з ін. питань.
Листування з Прилуцьким повітовим старостою про мобілізацію офіцерів до війська Скоропадського, встановлення цін на хліб і цукор.
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Закон УД про право на врожай 1918 р. на території УД; обіжники і розпорядження Генерального секретарства внутрішніх справ та Міністерства внутрішніх справ УД; накази Коменданта Прилуцького повіту; листування тощо 17 жовтня 1917 р. - 22 грудня 1918 р.
2 Старий опис № 1 за 1918 р.