Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду30
Назва фондуМіністерство фінансів України, м. Київ
Початок опису1918
Кінець опису1926
Анотація описуопис 1
1918-1919 Кредитна канцелярія.
1918 Податковий відділ.
1918-1919 Кошторисно-касовий відділ.
1920 Загально-адміністративний відділ. Інструкторсько-інспекторський відділ. Відділ транспортування і розподілу грошових знаків. Кошторисно-бухгалтерський відділ.
1921 Загальне управління:
- інспекторсько-інструкторський відділ
- податкове управління
- кошторисно-бюджетний відділ
1922 Управління справами:
- секретаріат.
- юридичний відділ
- відділ особового складу
- адміністративно-фінансовий відділ.
Бюджетне управління:
- Відділ обліку державних фондів.
- Центральна бухгалтерія.
- Податкове управління.
- Управління місцевих фінансів.
- фінансово-економічне бюро.
- Валютне управління.
1923-1924,1926 Адміністративно-організаційне управління:
-Адміністративно-організаційний відділ; з 1926р. - організаційний відділ.
1923-1924 Особовий склад.
1923-1924,1926
- Фінансово-господарський відділ.
- Команда охорони.
1926
- обліково розподільчий відділ.
- Організаційне бюро.
1924-1926 Секретаріат колегії.
1925 Юридичний відділ:
- сільськогосподарський відділ.
1923-1926 Бюджетне управління:
1924-1925
- Бюджетний відділ.
- Кредитний відділ.
1925
- кошторисний відділ.
1926
-Касово-інспекторський відділ.
-Кошторисно-бюджетний відділ.
-Кредитно-бухгалтерський відділ.
1923-1926 Валютне управління:
1924-1925 Відділ держкредиту і грошового обігу.
- Підвідділ державних позик.
- Відділ нагляду за кредитними установами.
1926
- відділ кредитних установ.
- Пробірна частина.
-Відділ державних позик, валютних фондів і товарних цін.
1924
- Операційний відділ.
- Особлива каса.
1923-1926 Управління місцевих фінансів:
-Кошторисно-бюджетний відділ.
-Відділ місцевих прибутків.
1926
- Бюджетний відділ.
-Відділ обліку і статистики.
1923-1926 Податкове управління:
-Відділ безпосередніх податків;
1923,1925,1926
- підвідділ сільськогосподарського податку.
1924
-Підвідділ промислового податку.
-Підвідділ прибутково-майнового податку.
-Підвідділ гербового збору.
1923,1924,1926
-Відділ посередніх податків.
1924-1925- Відділ ренти.
1926
-Статистико-економічна частина.
-Обліково-статистичний відділ.
1925-Відділи єдиного сільськогосподарського податку.
1923-1926 Управління державних неподаткових прибутків:
1926-управління державних прибутків.
1923-1926 Відділ промисловості і торгівлі.
1923,1924,1926 Відділ державного майна, з 1926-державного земельного майна.
1923-1926 Підвідділ державних фондів, з 1924-відділ.
1923-Рентний підвідділ.
1924-1926 Лісний відділ.
1925-1926 Відділ мита і зборів.
1924 обліково-кошторисний відділ.
1926 Оперативно-обліковий відділ. Відділ місцевих прибутків.
1923-1926 Фінансово-контрольне управління:
1923-Центральна каса.
1924,1925 Організаційно-інструкторський відділ.
1924- Відділ адміністративно-господарської звітності.
1926- Консультаційно-інструкторський відділ.
1923-1926-Фінансово-економічне бюро.
1925-1926 Управління місцевих фінансів:
1926-Бюджетний відділ. Відділ обліку і статистики.
1924-Центральна бухгалтерія.
1925 Особлива каса.