Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду30
Назва фондуМіністерство фінансів України, м. Київ
Початок опису1927
Кінець опису1933
Анотація описуопис 2
1927-1928 Колегія.
1930-1933 Секретаріат колегії.
1927-1929 Загальне управління.
1927-1928 Загальна канцелярія.
1927-1929 Юридична частина.
1927-1928 Організаційне бюро. Обліково-розподільна частина.
1930 Сектор інспекцій. Інформаційна група. Група раціоналізації. Контрольна група. Кредитна інспекція.
1931-1932 Управління справами:
- Група організації.
1932 Організаційно-інструкторський відділ.
1932-1933 Сектор організації та перевірки виконання.
1933 Обліково-розподільчий сектор.
1927 Фінансово-економічний бюро.
1928-1929 Планово-економічне управління.
1930 Планово економічний сектор.
- Група зведених планів.
- Група кон'юнктури.
- Група культури, побуту і кадрів.
- Група сільського господарства.
- Група промисловості.
- Група обігу.
1927-1929 Бюджетне управління:
1928 Бюджетна група. Кошторисна група. Кредитно-касова група.
1930 Фінансово-бюджетний сектор:
- Група зведених бюджетів.
- Група бюджетної інспекції.
- Група окружних бюджетів.
- Група комунального господарства, житлового і шляхового будівництва.
- Група адміністративних установ.
- Група соціально-культурних установ.
- Група зарплати.
1931-1933 Сектор єдиного фінансового плану і бюджету:
1931
- Група зведення фінансових планів і бюджетів.
- Група кредиту і грошового обігу.
- Група регулювання і виконання бюджету.
- Група виконання фінансового плану.
- Група мобілізації коштів.
1933
- Група соціально-культурних та управлінських видатків. Сектор мобілізації коштів.
1927-1929 Управління державних прибутків:
1930,1932-1933 Сектор прибутків.
1930
- Група вилучень
- Група вилучень із сільського господарства.
- Група вилучень із приватного сектора.
- Група мобілізації коштів.
- Група мита і зборів.
- Група пробірного нагляду.
- Група окладного рахівництва.
1927-1929 Валютне управління:
- Група нагляду за кредитними органами.
- Група державних позик.
- Група грошового обігу.
Податкове управління:
- Загальна частина.
- Відділ безпосередніх податків.
- Група промислових податків.
- Група прибуткових податків.
- Група рентних місцевих податків і зборів.
- Обліково-статистична група.
- Відділ сільськогосподарського податку.
- Відділ посередніх податків.
1928 - Група гербових та митних зборів.
1927-1929 Управління державного фінансового контролю. Управління місцевих фінансів.
1931- 1932 Сектор місцевих фінансових планів і бюджетів.
1931-1933 Сектор промисловості.
- Група промисловості.
- Група комунального господарства, житлового будівництва та електрифікації.
- Група транспорту, зв'язку та шляхового будівництва.
1931-1932 Сектор торгівля і кооперації.
1931-1933 Сектор сільського господарства.
1931 Сектор соціально-культурних та управлінських видатків.
1931-1933 Сектор місцевих платежів (сектор масових платежеві податків).
1931 Група вилучення із усуспільненого сектора.
- Група вилучень із приватного сектора.
- Група мита і зборів.
- Група сільських платежів (сільгоспподатків).
- Група обліку.
- Група державного страхування.
1932 Всеукраїнське управління державних ощадних кас та державного кредиту. Балансова комісія. Комісія конкурсу спец банків.
1930,1931,1933 Сектор кадрів.
1927 Центральна бухгалтерія.