Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду30
Назва фондуМіністерство фінансів України, м. Київ
Початок опису1954
Кінець опису1965
Анотація описуопис 22
1954-1956 Відділ фінансування чорної металургії та вугільної промисловості.
1957-1960 Управління фінансування союзно-республіканської промисловості.
1961-1963 Управління фінансування рвднаргоспів.
1964-1965 Управління фінансування промисловості.
1957-1965 Зведено-плановий відділ. Відділ фінансування металургійної та хімічної промисловості.
1957-1960 Відділ фінансування вугільної, нафтової промисловості та електростанцій.
1957-1960 Відділ фінансування топливної промисловості і енергетики. Відділ фінансування машинобудування і електрорадіопромисловості.
1961-1965 Відділ фінансування машинобудування, будівельних матеріалів і автотранспорту.
1957-1965 Відділ фінансування легкої та харчової промисловості. Відділ фінансування лісової, паперової та деревообробної промисловості і постачально-збутових організації.
1957-1958 Відділ фінансування промисловості будівельних матеріалів.