Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду30
Назва фондуМіністерство фінансів України, м. Київ
Початок опису1966
Кінець опису1970
Анотація описуопис 33
Управління фінансування освіти, науки і культури.
1966-1970 Загальні справи управління.
1966-1968 Відділ зведеного планування.
1969-1970 Зведено-плановий відділ.
1966-1970 Відділ фінансування культури.
1966 Відділ фінансування освіти.
1967-1970 Відділ фінансування освіти і культосвітньої роботи.
1966 Відділ фінансування підготовки кадрів.
1967-1970 Відділ фінансування науки і підготовки кадрів.