Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду3241
Назва фондуШтаб кінного полку ім. Гетьмана Івана Мазепи 2-ої Волинської стрілецької дивізії військ Української Народної Республіки
Початок опису1920
Кінець опису0
Анотація описуОпис-1
Розпорядження командира кінного полку ім. Гетьмана Івана Мазепи про реквізицію коней у населення, призначення сотника Павлюка - Павленко головою мобілізаційної комісії.
Звітні аркуші про харчове задоволення особового складу кінного полку та пластунського окремого куреня.
Рапорти старшин і козаків полку про відрядження їх до інших військових частин, надання відпусток, зарахування на харчове і грошове утримання.
Арматурні списки, вимогові відомості на виплату утримання старшинам і козакам 2- ої Волинської стрілецької дивізії
Матеріальна та грошова прибутково - видаткова книги, опис майна кінного полку ім. Гетьмана Івана Мазепи.
Прохання, посвідчення різних осіб про звільнення їх від військової повинності.
Списки особового складу полку та мешканців сіл України, у яких були реквізовані коні.
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Розпорядження командира полку про мобілізацію коней, призначення сотника Павлюка-Павленка головою мобілізаційної комісії 21 вересня 1920 р. - 29 жовтня 1920 р.
2 Рапорти старшин і козаків про відрядження в інші частини, відпустки, зарахування на харчове і грошове задоволення тощо 13 лютого 1920 р. - 10 листопада 1920 р.
3 Листування з мобілізаційної комісією про мобілізацію коней, комісією 3-ої частини полку 2 жовтня 1920 р. - 4 грудня 1920 р.
4 Вимогові відомості на виплату грошей козакам, старшинам і урядовцям частин дивізії січень 1920 р. - 29 листопада 1920 р.
5 Вимогові відомості на одержання платні старшинам пластунського куреня при полку 13 червня 1920 р. - 14 вересня 1920 р.
6 Вимоги і розписки на одержання фуражу 18 липня 1920 р. - 6 жовтня 1920 р.
7 Вимогові відомості на одержання платні козаків, старшин, урядовців частин полку 31 липня 1920 р. - грудень 1920 р.
8 Арматурні списки, вимоги, відомості та рапорти старшин, козаків частин дивізії на одержання грошового і харчового задоволення 3 березня 1920 р. - 21 лютого 1920 р.
9 Арматурні списки, вимогові відомості та рапорти про грошове і матеріальне задоволення козакам окремої пластунської сотні 8 червня 1920 р. - 8 листопада 1920 р.
10 Арматурні списки козаків пластунської сотні 12 червня 1920 р. - 15 вересня 1920 р.
11 Рапорти, відомості про бойовий склад та списки козаків, старшин, підстаршин і урядовців полку; списки мешканців сілЯмпольського повіту, що підлягають мобілізації тощо 16 січня 1920 р. - 31 грудня 1920 р.
12 Документи мобілізаційної комісії полку: розпорядження, рапорти, посвідчення, списки мобілізованих тощо 1 жовтня 1920 р. - 3 листопада 1920 р.
13 Рапорти про грошові задоволення та обмундирування, вимогові відомості, списки старшин і козаків полку тощо 15 жовтня 1920 р. - 27 березня 1921 р.
14 Документи мобілізаційної комісії: прохання і посвідчення осіб про звільнення їх від військової служби, присуди громадян м. Зінькова Летичівського повіту на Поділлі тощо 13 жовтня 1920 р. - 22 жовтня 1920 р.
15 Списки селян [Летичівського]повіту на Поділлі, у яких були мобілізовані коні 1920 р.
16 Звіти та відомості прохарчування козаків, звітові листи, рапорти, акти, листування тощо січень 1920 р. - 31 жовтня 1920 р.
17 Звітові листи на харчування козаків окремого Пластунського куреня липень 1920 р. - 14 серпня 1920 р.
18 Книга обліку (опис) майна полку 1920 р.
19 Матеріальна книга полку 1920 р.
20 Книжка запису грошових сум за 1920 р.
21 Грошова прибутково-видаткова книжка скарбника полку за 1921 р.
22 Старий опис № 1 за 1920 р.