Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду3806
Назва фондуПолонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884-1973) - історик, археолог, архівіст, співзасновник Київського археологічного інс-ту, професор художнього інс-ту та Київського університету, співробітник ВУАН-АН УРСР, професор УВУ та ПБ академії
Початок опису1901
Кінець опису1943
Анотація описуОпис-1
Документи копії протоколів, програми, звіти про роботу, положення, статути про діяльність Київського археологічного інституту, співробітником якого була Н.Полонська - Василенко з історії України.
Рукописні тексти наукових праць та промов, витяги з архівних документів, та перелік праць, якими користувалась Н.Полонська-Василенко з історії України
Особисті документи, листування з різними особами та родиною.
Старий опис
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Прохання про дозвіл в'їзду до м. Рівного, відкриття рахунку в Державному банку, заява на отримання коштів, лист до Київського державного університету про оцінку дисертації Сердюка 17 червня 1915 р. - 18 листопада 1917 р.
2 Тексти промов «Освобождение крестьян и его исторческое значение», «Матриархат в Древней Греции и его отражение в сказаниях об амазонках» 1911 р.
3 Монографія «Очерки по истории заселения южной Украины в середине XVIII в. (1734-1775 гг.)». Глави I – III (машинопис)
4 Те саме. Глави IV–VII
5 Те саме (дублети)
6 Нотатки до праці «История южных славян»
7 Праця «Киевская межигорская фаянсовая фабрика». Частина I
8 Те саме. Частини II-III
8 а Виписки з архівних документів Ленінградського відділення Центрального історичного архіву про Межигірську фаянсову фабрику
9 Праця «Склад людності Новосербських полків» (машинопис)
10 Уривки праць (машинопис)
11 Виписки з архівних документів щодо заселення південної України в середині XVIII ст.
12 Виписки з архівних документів та літератури про декабристів
13 Виписки зі справи Волинського окружного архіву про люстрацію маєтків на Волині в 1843-1849 рр.
14 Виписки з архівних документів про люстрацію маєтків на Київщині, Чернігівщині, в Самарській губернії
15 Виписки з літератури до праці «Екатерина и Потемкин». Том I
16 Те саме. Том II
17 Виписки з архівних документів про переселення татар, циган, нагайців та інших народів до Таврійської області
18 Виписки з архівних документів та літератури до праці «История Левобережной Украины XVII–XVIII веков»
19 Виписки з архівного фонду «Канцелярія Київського військового, Подільського та Волинського генерал-губернатора» за 1831-1851 рр. Том I
20 Те саме. Том II
21 Виписки про торгівлю з документів Московського відділення Загального архіву головного штабу за 1783-1795 рр. Том I
22 Виписки про торгівлю з документів Московського відділення Загального архіву головного штабу за 1783-1795 рр. Том IІ
23 Виписки з документів архіву Казенної палати за 1801-1836 рр.
24 Виписки з архівних документів про скіфів, хетів та монастирі
25 Копії наказів та рапортів по військовим об'єднанням за 1818-1879 рр.
26 Передрук наказів, рапортів, рішень суду 1-ої армії за 1816-1829 рр.
27 Передрук наказів головнокомандувача 2-ої армії генерал-фельдмаршала Витгенштейна за 1828-1829 рр.
28 Передрук наказів по військовим об'єднанням 2-ї армії 1828 р. - 1829 р.
29 Те саме 1828 р. - 1943 р.
30 Виписка з щоденника невідомого російського військового службовця часів Кримської війни за 1854 р.
31 Виписки з архівних документів різної тематики
32 Виписки з архівних документів різної тематики
33 Передмова до збірника «Соціально-економічна історія України XVIII–XIX ст.», в якому були надруковані праці Н. Полонської-Василенко «Майно Запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя», «Матеріали до історії гірничої промисловості Донбасу»
34 Рецензії М. Петровського на праці Скубицького «Украина в составе российской абсолютной монархии конца XVII и первой четверти XVIII столетия», «Украина в составе российской абсолютной монархии и шляхетской Польши во второй четверти XVIII ст.» та невідомого автора на працю К. Стецюка «Вплив повстання Степана Разіна на Україну»
35 Відомості про заводи Волинської губернії за 1910-1912 рр.
36 Виправлення до тексту записів з актових книг першої половини XVII ст. видання Комісії для розбору древніх актів. Частина 8, том III
37 Документи до праці «Монета и денежный счет в Левобережной Украине XVII века» 1928 р. - 1 травня 1939 р.
38 Листування директора Лаврського музею культів та побуту м. Києва з окружними музеями України про знахідки та придбання колекцій старовинних монет, використані Н. Полонською-Василенко в праці «Монета и денежный счет в Левобережной Украине XVII века» 1905 р. - 16 червня 1938 р.
39 Рукопис праці невідомого автора без назви
40 Бібліографічні картки
41 Копії протоколів засідань Ради Київського археологічного інституту, списки співробітників 29 вересня 1918 р. - 17 лютого 1922 р.
42 Програми, розклад лекцій, кошторис та списки студентів Київського археологічного інституту вересень 1919 р. - 1922 р.
43 Положення, статути та звіти про роботу Київського археологічного інституту 1919 р. - 1922 р.
44 Копії доповідної записки керівника Центрального музею ім. Т. Шевченка у м. Києві про організацію та стан музею, звіту керівника Головного історичного архіву ім. В. Антоновича у м. Києві, заяви Н. Полонської-Василенко до Київської міської управи про оплату праці персоналу Центрального архіву давніх актів 7 жовтня 1941 р. - 1 травня 1942 р.
45 Листи від Н. Алчевського, Л. Добровольського, С. Дроздова, М. Куна та інших кореспондентів 24 лютого 1914 р. - 2 липня 1943 р.
46 Листування з установами та приватними особами чоловіка Н. Полонської-Василенко - М. Василенка; запрошення на з'їзди, засідання тощо 16 липня 1918 р. - 9 жовтня 1933 р.
47 Статут і проект статуту Київського народного університету, постанови педагогічної конференції, резолюції першого з'їзду вищих навчальних закладів України тощо 22 лютого 1910 р. - 11 грудня 1922 р.
48 Свідоцтво батька Н. Полонської-Василенко — Д. Меньшова на право участі в урочистостях у м. Москві з приводу ювілею Бородинської битви та пам'яті Вітчизняної війни 1812 р., листування, договір на оренду будинку, запрошення 4 червня 1901 р. - 12 червня 1912 р.
49 Уривок з опису документів (XVIII ст.), які знаходились у Н. Полонської-Василенко або у її батька генерала Д. Меньшова
50 Заява матері Н. Полонської-Василенко — М. Меньшової про дохід оподаткований державним прибутковим податком, лист від А. Щаст[ної] 14 грудня 1901 р. - 1917 р.
51 Старий опис № 1 за 1901-1943 рр.