Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду3806
Назва фондуПолонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884-1973) - історик, археолог, архівіст, співзасновник Київського археологічного інс-ту, професор художнього інс-ту та Київського університету, співробітник ВУАН-АН УРСР, професор УВУ та ПБ академії
Початок опису0
Кінець опису0
Анотація описуОпис-2
Наукові праці Н. Полонської - Василенко з історії України, її біографія.