Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду3807
Назва фондуЖук Андрій (01.07.1880-03.09. 1968) - громадський і політичний діяч, публіцист, діяч українського кооперативного руху, дипломат, член ЦК Української соціал-демократичної робітничої партії, член "Проводу" Союзу визволення України" (СВУ), радник міністерств
Початок опису1897
Кінець опису1939
Анотація описуОпис-1
Документи програми, інформації, листування про діяльність буржуазно - націоналістичної "Робітничої української партії (РУП).
Старий опис
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Документи з історії РУП-УСДРП: українські студентські громади; часописи, вирізки з газет 1898 р. - 1913 р.
2 Документи з історії РУП-УСДРП: селянські виступи; вирізки з газет 1900 р. - 1907 р.
3 Документи з історії РУП-УСДРП: селянський рух на Полтавщині, селянькі комітети УСДРП; листування, вирізки з газет 1902 р. - 1905 р.
4 Документи з історії РУП-УСДРП: організації на Полтавщині, Чернігівщині та інших губерніях; вирізки з газет 1901 р. - 1907 р.
5 Документи з історії РУП-УСДРП: центральний комітет та інші центральні установи; відозви, вирізки з газет 1903 р. - 1905 р.
6 Документи з історії РУП-УСДРП: робітничий рух в Україні, селянський рух на Чернігівщині, Лубенщині, Харківщині, Глуховщині та ін., антивоєнна агітація; відозви, вирізки з газет 1902 р. - 1912 р.
7 Документи з історії РУП-УСДРП: Українська соціал-демократична спілка; відозви, часописи, газети тощо 1903 р. - 1912 р.
8 Документи з історії РУП-УСДРП: Київська, Кам'янецька, Петербургзька, Харківська та ін. організації; вирізки з газет 1901 р. - 1907 р.
9 Документи з історії РУП-УСДРП: селянський рух в Україні, виступи селян на Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині 1902 р.
10 Документи з історії РУП-УСДРП: з'їзди та конференції; програми, часописи, брошури, газети, вирізки з газет 1901 р. - 1920 р.
11 Документи з історії РУП-УСДРП: програми; брошури, вирізки з газет 1905 р. - 1917 р.
12 Документи з історії РУП-УСДРП: лисування членів РУП-УСДРП 1905 р. - 1907 р.
13 Лист до Президії «Союзу визволення України» у Відні, лист Управи Громади українців-військових бранців в таборі Йозефові (ЧСР) до А. Жука; статті «Ф.В. Райфайзен», «Про перших кооператорів і першу кооперативну літературу на Великій Україні», «Грицько Галаган (1819-1888). Піонір кредитової кооперації на Україні. Забуте імя», «Памяти професора Федора Щербини» та ін. Фотокартка 3 червня 1917 р. - 13 березня 1938 р.
14 Старий опис № 1 за 1897-1939 рр.