Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду3810
Назва фондуДержавна слідча комісія Міністерства юстиції Української Народної Республіки, м. Київ.
Початок опису1919
Кінець опису0
Анотація описуОпис-1
Протоколи та копії протоколів допитів Державної та Вінницької окружної слідчих комісій Міністерства юстиції УНР про розслідування знущання урядовців над селянами, селянських повстань проти уряду УНР.
Старий опис
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Закон УНР про утворення Державної слідчої комісії для розслідування подій повстання 29 квітня 1919 р. (копія); протоколи засідання комісії з розслідування повстання отамана Оскілка; листування комісії з установами та організаціями, повідомлення, посвідчення тощо 30 квітня 1919 р. - 7 листопада 1919 р.
2 Закон УНР про покладення на Державну слідчу комісію для розслідування подій повстання 29 квітня 1919 р. розсліду повстання отамана Балбачана за участю інших осіб та організацій; протоколи засідання комісії, протоколи допитів, листування з установами та організаціями, заяви, рапорти, прохання тощо 12 липня 1919 р. - листопад 1919 р.
3 Протоколи допитів Вінницької окружної слідчої комісії з розслідування щодо утисків селян , стягнення контрибуції (копії); відомості про стягнення грошей і контрибуції, списки поміщиків і орендарів тощо січень 1919 р.
4 Старий опис № 1 за 1919 р.