Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду3830
Назва фондуПриходько Віктор Кіндратович (1886-?)- громадський і культурний діяч, член Української Центральної Ради, міністр юстиції, товариш міністра фінансів Директорії УНР, викладач Української господарської академії в м. Подебрадах
Початок опису1924
Кінець опису1943
Анотація описуопис 1
Документи про службову та громадську діяльність В.Приходька, як секретаря комітету Всеукраїнського національного конгресу, професора Українськокої господарської академії та його дружини Г.П.Приходько, як члена Укранського жіночого союзу в Чехословаччині.
Листування з українськими організаціями за кордоном, видавництвами та окремими особами з питань зв'язків та об'єднання націоналістичних сил, видання та розповсюдження книг.
Рукописи наукових праць та статей, конспекти доповідей В.Приходка, рецензії на праці інш. Авторів та переклади окремих статей з іноземних мов.
Особисті документи (анкета, службові посвідчення, послужний список, записні книжки, родинні фотографії, грошові рахунки.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Статті про Всеукраїнський національний конгрес, «Софія Русова — про Жіночий конгрес», «Поет О. Олесь завітає на Жіночий конгрес» та ін. 3 липня 1933 р. - 31 березня 1939 р.
2 Статті «Світові рекорди» і ми», «Про одну маленьку справу», «Михайло Грушевський і ми (Під розвагу нашій молоді», «Яків Андрійович Огородник (некролог)», «В гостях в «УТП», «Праця і турботи Уряду Карпатської України», «Справа на часі» та ін.; «Отвертий лист до Редактора часопису «Рада» на Буковині п. Ю. Сербенюка» С. Русової тощо (рукопис і машинопис) 8 травня 1929 р. - 1930 р.
3 Праця «Жидобольшевизм – смерть людства» (автор невстановлений) б/д
Праця «З історії повстання Українського університету в Кам’янці на Поділлю» (машинопис) [1938 р.]
4 Звернення до українського народу Всеукраїнського національного конгресу, Всеукраїнської національної ради та інших організацій тощо 2 травня 1932 р. - 22 червня 1941 р.
5 Проект Регуляміну розпорядчих зборів Семінару для дослідження адміністративної справи [1928 р.]; нотатки 17 листопада 1942 р.
6 Конспекти доповідей тощо б/д
7 Рецензія на статтю Г. Сельдеса «Диктатори як люди» б/д
8 Рецензія на дипломну роботу І. Яросевича «Організація шкільництва в Галичині», тези роботи тощо 12 грудня 1935 р.
9 Праця «Мої спомини (До історії українського культурно-національного і громадсько-політичного руху на Поділлю на початку ХХ ст.») тощо (рукопис і машинопис) 13 жовтня 1927 р. - 1929 р.
10 Записники, візитівки
11 Окремі нотатки
12 Книга О. Мардена «Воля й успіх». Переклад В. Приходька (друк.прим). Нотатки 1941 р.
13 Переклад статті Е. Бенеша «Умови успішного життя» б/д
14 Звернення Уряду УНР, Головної української еміграційної ради, Центрального союзу українського студентства, видавництва «Молода Україна», Центрального союзу українських організацій в Протектораті Чехія і Морава та інших організацій до української громадськості (друк. прим.) 28 липня 1924 р. – 26 липня 1941 р.
15 Стаття А. Корнійчука «До справи організації українських комбатантів» (машинопис) б/д
16 Праця невідомого автора «Занепад решток української самобутности» б/д
17 Виписки з книжок та журналів 9 травня 1944 р.
18 Газети і часописи «Народна воля», «Діло», «За конгрес», «Український тиждень», «Український хлібороб», «Жінка», «Свобода», «Трудова Україна», «Український голос», «Ukrainian weekly» зі статтями про Всеукраїнський національний конгрес 22 березня 1932 р. - 9 жовтня 1935 р.
19 Анкета Української установи довіри в Протектораті м. Прага, посвідчення, абонемент бібліотеки Українського громадського комітету в ЧСР, список осіб лекторського персоналу Економічно-кооперативного факультету Української господарської академії в м. Подебрадах, бібліографічні відомості тощо 4 березня 1926 р. – 5 червня 1940 р.
20 Родинні фотокартки, негативи, листівки, малюнок. Фото С. Русової 7 серпня 1917 р. - 3 квітня 1936 р.
21 Фінансові документи 9 серпня 1932 р. - 19 червня 1937 р.
22 Статут підготовчого комітету Всеукраїнського національного конгресу та інші документи з організації конгресу (рукопис) 8 червня 1935 р. – 1 квітня 1936 р.
23 Обіжники, звіти, кошториси, проект «Правил обов'язкової праці лекторського персоналу» та інші документи Української господарської академії в ЧСР 14 вересня 1928 р. – 24 лютого 1941 р.
24 Зміст, план та тези дипломної роботи К. Нішеменка, студента економічно-кооперативного факультету Української господарської академії «Кустарна промисловість та її роль і значення в народному господарстві України» б/д
25 Умова між представником видавництва Українського громадського видавничого фонду М. Скиданом, власником видавничої фірми «Пробоєм» С. Русовою та представником «Видавничої спілки» В. Приходьком на право видання книжок, дозволених цензурою Українського видавничого фонду у 1943 р. (рукопис) 15 грудня 1943 р.
26 Книга видатків та реєстрації кореспонденції «Видавничої спілки». Том І 1942 р.
27 Те саме. Том ІІ 1942 р. – 1943 р.
28 Те саме. Том ІІІ 1942 р.
29 Те саме. Том IV 1942 р.
30 Те саме. Том V 1943 р.
31 Те саме. Том VI 1943 р.
32 Те саме. Том VIІ 1943 р.
33 Книга реєстрації вихідної кореспонденції «Видавничої спілки» 1942 р.
34 Те саме 1943 р.
35 Розписки кореспондентів в отриманні грошей від В. Приходька за свою роботу 20 квітня 1942 р. – 7 липня 1943 р.
36 Листування з Головною управою Українського національного об’єднання у м. Берліні, Центральним українським комітетом у м. Львові та ін. Організаціями про допомогу в співробітництві з українською пресою в Україні 7 листопада 1942 р. - 28 січня 1943 р.
37 Листування з українськими організаціями та окремими особами про розповсюдження поштового агіт-прапорця «Україна», виданого видавництвом «Прапор» у м. Празі 11 жовтня 1933 р. - 16 листопада 1934 р.
38 Листування з Головною еміграційною радою українських націоналістів, Земельним банком, Товариством українських економістів, Союзом українських студентів «Основа» в м. Данцігу, видавництвом «Червона калина» та іншими організаціями і установами 1 травня 1929 р. – 23 серпня 1941 р.
39 Адреси організацій та приватних осіб у Франції, Румунії, Польщі, Німеччині тощо
40 Подяки від організацій за грошову допомогу 20 грудня 1940 р. – 19 квітня 1941 р.
41 Подяки від організацій за грошову допомогу 22 червня 1929 р. - 23 листопада 1941 р.
42 Листування з В. Авраменком Д. Андрієвським, П. Барановським, О. Безпалком, М. Битинським, Л. Білецьким, П. Білоном, П. Богацьким, О. Бочковським, Н. Будком, І. Мазепою та іншими кореспондентами на літери «А-Б» 23 квітня 1928 р. – 5 лютого 1941 р.
43 Листування з В. Васюком, В. О'Коннор-Вілінською, Г. Вітошинським, І. Горбатенком, [П. Гречицьким], Н. Григоріївим, Г. Денисенком, С. Довгалем, В. Доманицьким та іншими кореспондентами на літери «В-Д» 30 травня 1924 р. – 9 травня 1940 р.
44 Листування з О. Ейхельманом, М. Заббєлою, С. Зеркалем, Є. Камінським, Х. Кононенко, В. Куриленком та іншими кореспондентами на літери «Е-К» 6 серпня 1930 р. – 20 листопада1941 р.
45 Листування з П. Лазаровичем, Д. Левицьким М. Литвицьким, В. Лібовицьким, А. Лівицьким, О. Лоською К. Лисюком та іншими кореспондентами на літеру «Л» 4 січня 1930 р. – 22 квітня 1940 р.
46 Листування з [І.] Мазепою, М. Мензинським, З. Мірною, Т. Монюком та іншими кореспондентами на літеру «М» 17 липня 1923 р. – 27 грудня 1937 р.
47 Листування з В. Новаком, М. Обідним, І. Огієнком, М. Остаповичем, Л. Перегудою, [С. Петлюрою], Є. Приходьком (сином В. Приходька) В. Прокоповичем, родичами та іншими кореспондентами на літери «Н-П» 1 жовтня 1921 р. – 2 квітня 1942 р.
48 Листування з С. Русовою, В. Сапіцьким, М. Світличним, О. Семенівим, М. Селешка, М. Славінським, С. Смаль-Стоцьким, О. Стефановичем та іншими кореспондентами на літери «Р-С»; чехо-словацькі лотереї 13 липня 1930 р. – 6 квітня 1941 р.
49 Листування з В. Тимошенком, Ю. Тищенком, М. Хворостенком, П. Холодним, А. Чернявським, Д. Чирським, С. Чубом, М. Шаповалом та іншими кореспондентами на літери «Т-У» жовтень 1921 р. – 24 квітня 1941 р.
50 Листування з О. Шульгиним, родичами та іншими кореспондентами 2 лютого 1923 р. – 27 липня 1940 р.
51 Копії листів В. Приходька. Книга І 24 березня 1937 р. - 3 травня 1937 р.
52 Те саме. Книга ІІ 1 червня 1937 р. - 22 липня 1937 р.
53 Те саме. Книга ІІІ 9 серпня 1937 р. - 30 листопада 1937 р.
54 Те саме. Книга IV 3 грудня 1937 р. – 11 лютого 1938 р.
55 Те саме. Книга V 2 березня 1938 р. - 24 травня 1938 р.
56 Те саме. Книга VІ 29 квітня 1938 р. - 12 грудня 1938 р.
57 Те саме. Книга VІІ 13 січня 1939 р. - 2 серпня 1939 р.
58 Листи до дружини В. Приходька – Г. Приходько від Союзу українських пластунів-емігрантів та інших організацій і окремих осіб 25 березня 1932 р. – 16 червня 1935 р.
59 Список членів Українського жіночого союзу в ЧСР, проїздний квиток Г. Приходько, нотатки тощо червень 1929 р. - 6 серпня 1932 р.
60 Нотатки з рецептами Г. Приходько б/д
61 Студентський квиток, уповноваження, видане Видавництвом «Прапор» та ін. сина В. Приходька – Є. Приходька 21 листопада 1929 р. – 12 червня 1939 р.
62 Меморандум Ініціативної комісії для скликання Всеукраїнського національного конгресу (дублети) 9 березня 1937 р.
63 Статті В. Приходька «Про одного дипломата молодого та про інші речі», «В чім суть Всеукраїнського національного конгресу»; копія листа М. Шаповала з приводу праці В. Приходька «Українська визвольна акція, її організація і програм» (рукопис і машинопис) 21 жовтня 1931 р. - [1937 р.]
64 Малюнки б/д
65 Медичні довідки Г. Приходько; пільговий проїзний документ, членський квиток Центральної бібліотеки в м. Празі В. Приходька тощо 30 грудня 1930 р. - 1935 р.
66 Старий опис № 1 за 1923-1943 рр.