Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду3830
Назва фондуПриходько Віктор Кіндратович (1886-?)- громадський і культурний діяч, член Української Центральної Ради, міністр юстиції, товариш міністра фінансів Директорії УНР, викладач Української господарської академії в м. Подебрадах
Початок опису1923
Кінець опису1938
Анотація описуопис 2
Доповідні записки В.Приходька Адміністративній комісії при уряді УНР та керуючому кафедрою місцевого самоврядування при Українській господарській академії з питань державного адміністративного устрою майбутньої Української держави.
Рукописні та машинописні тексти статей
В.Приходька.
Листування з різними установами та окремими особами.
Список членів Центральної Ради.
Особисті документи В.Приходька, його дружини і сина.