29 жовтня 2019 р.

Організовано оглядову екскурсію архівом для студентів 1 курсу магістратури спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та заочної форм навчання факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Студенти ознайомилися з історією та джерельною базою архіву, основними напрямками роботи ЦДАВО України