7 лютого 2020 р.

Як відомо, обов’язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, щорічно до 1 квітня слід подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за минулий рік.

На виконання вимог статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України було запрошено начальника відділу з питань запобігання корупції Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України Олександра Кузнєцова. Під час зустрічі було надано роз’яснення щодо повноти, об’єктивності та всебічності виконання вимог чинного законодавства України в частині складання та надання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік