Публікації

 


Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції. Науково-документальне видання / Упоряд.: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко; Ред. колегія: Г. Боряк, В. Верстюк, Н. Маковська, О. Бажан, А. Хромов, В. Огороднік. Галузевий державний архів Служби безпеки України, Інститут історії України НАН України, Український інститут національної пам’яті, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центр досліджень визвольного руху. – К.: К.І.С., 2018. – 240 с.


Пересунько Тіна. Світовий тріумф “Щедрика” – 100 років культурної дипломатії України (збірник архівних документів). Київ. Видавництво “АртЕк”, 2018. 200 с.

 

 

 


Поділля в добу Української революції. Рік 1917: Документи та матеріали / ред. кол.: І. М. Шоробура (відп. Ред.), В. Р. Адамський, В. Г. Байдич, Ю. І. Блажевич, О. М. Галус, Ю. В. Легун, Н. В. Маковська, В. М. Островий; упоряд.: В. Р. Адамський. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня Рута”, 2017. – 847 с.

 

 

 


Колгоспна дослідна справа в УСРР/УРСР у 1934-1956 роках: збірник документів і матеріалів / НААН, ННСГБ, Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки, ЦДАВО України, ЦДАГО України; уклад.: В. А. Вергунов, Н. П. Коваленко, В. І. Кучер, О. О. Черниш, А. С. Білоцерківська, М. М. Давиденко, Н. Б. Щебетюк, С. Д. Коваленко, Н. В. Маковська, О. В. Бажан; за заг. ред. Я. М. Гадзала; наук. ред. В. А. Вергунов. – К.: ТОВ “Наш формат”, 2016. – 460 с.

 

 

 


Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів. 2-е вид. / Упоряд.: О. Г. Бажан (керівник), О. В. Бажан, С. М. Блащук, Г. В. Боряк, С. І. Власенко, Н. В. Маковська. Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.: ТОВ “Видавництво “Кліо”, 2016. – 1092 с.

 

 

 


Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк (заст. голови), В. М. Бірчак, Я. В. Верменич, В. М. В’ятрович, В. М. Даниленко, І. М. Кулик, С. В. Кульчицький, О. Є. Лисенко, В. М. Литвин, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов, Л. Д. Якубова; Упорядн.: О. Г. Бажан (керівник), О. В. Бажан, С. М. Блащук, Г. В. Боряк, С. І. Власенко, Н. В. Маковська. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 1092 с.

 

 

Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У 2 т. / Ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Н. Маковська, Т. Осташко, Р. Пиріг; Упорядн.: Р. Пиріг (керівн.), О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, О. Лупандін, Н. Маковська, Т. Осташко, О. Щусь. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Т. 1. – К.: Темпора, 2015. – 790 с.Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У 2 т. / Ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Н. Маковська, Т. Осташко, Р. Пиріг; Упорядн.: Р. Пиріг (керівн.), О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, О. Лупандін, Н. Маковська, Т. Осташко, О. Щусь. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Т. 2. – К.: Темпора, 2015. – 412 с.Водотика Т. С. Листівки Організації Українських Націоналістів (бандерівців) // Історична правда. – Режим доступу

 

Водотика Т. С. Різдвяні листівки української еміграції // Історична правда. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/artefacts/2015/01/14/146783/.

Єфремова О. Г., Терещенко О. В. Українка, мати Українки: Олена Пчілка // Стос: літературно-художній журнал. – Режим доступу: http://stos.com.ua/2015/05/15/olena-efremova-olena-tereschenko-dokumentalnyj-narys-ukrajinka-maty-ukrajinky-olena-pchilka/.

Маковська Н., Щербак М. Архівна освіта в незалежній Україні // Матеріали Всеукр. наук. конф. “Шістнадцяті джерелознавчі читання. Архівна наука і освіта в незалежній Україні”, 24 лист. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД, Спілка архівістів України. – К., 2015. – С. 7-9.

Терещенко О. В. Дипломатична місія УНР у США в листах Юліана Бачинського // Архіви України. – Випуск 4 (298): липень-серпень 2015

Мягкий І. М. Табори військовополонених в Україні у 1941–1943 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. – Випуск 3 (297): травень-червень 2015

Григорчук Н. В. Документи ЦДАВО України про організацію зберігання військових архівів колишніх Південно-Західного та Румунського фронтів // Архіви України. – Випуск 2 (296): березень-квітень 2015

2014

Науково-організаційні засади розвитку аграрної науки та її управління в УРСР (1962–1969 рр.) : зб. док. і матеріалів / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України, Центр. держ. архів громад. об’єднань України ; уклад. : В. А. Вергунов, О. О. Черниш, В. І. Кучер, А. С. Білоцерківська, Н. П. Коваленко, Н. В. Маковська, О. Г. Козіна ; за заг. ред. В. Ф. Петриченка ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2014. – 1464 с. – (Історико-бібліографічна серія “Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”. Кн. 72).Організація наукового забезпечення сільськогосподарської галузі УРСР у 1946–1956 роках [Текст] : зб. док. і матеріалів / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України, Центр. держ. архів громад. об’єднань України ; уклад. : В. А. Вергунов, В. І. Кучер, О. О. Черниш [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 886 с. – (Історико-бібліогр. сер. “Аграр. наука України в особах, докум., бібліогр.”; кн. 75).

 

Водотика Т. С. “Ми б’ємо в Великий дзвін…”. До Дня пам’яті жертв Голодоморів // Історична правда. – Режим доступу:http://www.istpravda.com.ua/artefacts/2014/11/24/145965/.

Васильєв В. Ю., Водотика Т. С. Комплексний погляд на проблему реформування адміністративно-територіального устрою України // Архіви України. -Випуск 6 (294): листопад-грудень 2014

Мягкий І.М. Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. -Випуск 4-5 (292-293): липень-жовтень 2014

Водотика Т. С. Фабрична інспекція у документах ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України. -Випуск 4-5 (292-293): липень-жовтень 2014

Водотика Т. С., Іваницький І. В. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал // Архіви України. – Випуск 3 (291): травень-червень. 2014

2013

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 3. Розсекречені архівні фонди ЦДАВО України, ЦДНТА України, Держархіву в АРК, держархівів областей України, міст Києва і Севастополя (2004–2010 рр.) / Укрдержархів ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; Упоряд. С. Зворський ; Редкол. : О. Гінзбург (гол.) та ін. – К., 2013. – 706 с.Єфремова О. Г. Джерела персоніфікованої адвокатури України у матеріалах фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України // Адвокатура України : історія та сучасність : матеріали Всеукраїнського круглого столу. – Київ; Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 22-25.Маковська Н. В. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України // Енциклопедія історії України / Національна академія наук України. Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2013 . – С. 459-460.

 

Мягкий І. М. Визволення столиці України – міста Києва від німецьких окупантів (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. -Випуск 6 (288): листопад-грудень 2013

Криворучко К. І. “Я до послідного свого віддиху буду працювати для свого народу…”. Листи Ольги Кобилянської у фондах ЦДАВО України // Архіви України. – Випуск 5 (287): вересень-жовтень 2013

Берковська О. Б., Редько О. М., Савченко Н. В. “…Ти чуєш архівних сердець перестук…” // Архіви України. – Випуск 5 (287): вересень-жовтень 2013

Водотика Т. С. Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва у містах України у період індустріальної модернізації // Архіви України. – Випуск 1 (283): січень-лютий 2013

2012

Реєстр розсекречених архівних фондів України : Міжархів. довідник. Т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн. 2 : Центральний державний архів вищих органів влади та управління України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська. – К., 2012. – 382 с.Всесвіт Олеся Павловича Бердника (1926–2003). Буклет до документально-книжкової виставки / ДАСУ, ЦДАМЛМ України, ЦДАВО України, ЦДАГО України, ДА СБУ. – К., 2012. – 10 с.Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали / Національна академія наук України, Інститут історії України, ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державний архів м. Києва, Галузевий державний архів Служби безпеки України; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.), Г. В. Боряк, В. М. Даниленко (кер. кол. упоряд.) та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 548 с.

 

Сільське господарство УРСР та його наукове забезпечення у 1940-1946 роках: зб. док і матеріалів / НААН, ДНСГБ, ЦДАВО України; Уклад. : М. В. Присяжнюк, В. А. Вергунов, О. О. Черниш, В. І. Кучер, А. С. Білоцерківська, Н. П. Коваленко, Н. В. Маковська, О. В. Корзун ; під заг. ред. М. В. Присяжнюка ; Наук. ред. В. А.Вергунов. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 756 с. – (Історико-бібліографічна серія “Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”. Кн. 62).

Теліга Олена. Душа на сторожі. Твори / Упорядники Ольга Веремійчик, Катерина Криворучко. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 192 с.

Купченко В. П., Маковська Н. В. XVII Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 173-184.