11 квітня 2021 року

12 квітня щорічно відзначається День Скаута в Україні

ЦДАВО України зберігає значну кількість документів, які висвітлюють  багатосторонню діяльність українських пластунів за кордоном: ф. 4016 Спілка українських пластунів-емігрантів (СУПЕ) в м. Празі (Чехо-Словаччина), ф. 4433 Сірополко Степан Онисимович (1872-1959) – державний діяч, бібліограф, педагог, міністр народної освіти Директорії УНР, професор Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в м. Празі, Української господарської академії в м. Подєбрадах, ф. 4465 Документи і матеріали українських емігрантських установ, організацій та різних осіб (колекція) та ін.

Сьогодні ми представляємо окремі документи та матеріальні цінності, які збереглися завдяки відповідальній роботі співробітників Українського історичного кабінету в м. Празі. У 1930 р. їх (серед інших) передав на депозит Павло Богацький (Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 325зв.-326зв.) ‒ український письменник, журналіст і літературознавець, політичний і військовий діяч та пластун-емігрант. Більше можна довідатися з описів ф. 4016, які ми принагідно оприлюднюємо на сайті архіву