Архіви репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

Нормативна база

Закон України “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” регулює відносини, пов’язані із забезпеченням права кожного на доступ до архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.

Згідно зі ст. 2 цього Закону під архівною інформацією репресивних органів  розуміється інформація, зафіксована на будь-яких носіях, що була створена, отримана або перебувала у репресивних органах.

Носій архівної інформації – будь-який матеріальний носій, на якому зафіксована архівна інформація репресивних органів. Носії архівної інформації репресивних органів відповідно до закону належать до Національного архівного фонду і є власністю держави;

Репресивні органи – визначені цим Законом органи комуністичного тоталітарного режиму, які діяли на території України у 1917-1991 роках, застосовували засоби і методи державного примусу і терору стосовно конкретних осіб або груп осіб з політичних, соціальних, класових, національних, релігійних або інших мотивів, діяльність яких характеризувалася численними фактами порушення прав людини.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 цього Закону держава гарантує право кожного на доступ до архівної інформації репресивних органів. 

Згідно зі ст. 11 цього Закону надання доступу до носіїв архівної інформації в архівних установах здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу, а також заповненої заяви.

Особа має право на вільний безоплатний доступ до носіїв архівної інформації в читальному залі архівної установи або їх копій з урахуванням обмежень, визначених цим Законом.

Самостійне виготовлення особою копії архівної інформації репресивних органів з носія такої інформації є безоплатним. Забороняється вимагати здійснення прямої чи опосередкованої оплати за самостійне виготовлення особою копії архівної інформації репресивних органів.

Виготовлення копії архівної інформації репресивних органів її розпорядником здійснюється з відшкодуванням фактичних витрат на таке виготовлення.

Відповідно до ч. 2 ст. 13 цього Закону розпорядники архівної інформації, їх посадові (службові) особи не несуть відповідальності за наслідки поширення архівної інформації репресивних органів запитувачами та особами, яким надається доступ до архівної інформації репресивних органів, крім випадків, коли посадова (службова) особа відповідного розпорядника архівної інформації є запитувачем або особою, якій надається доступ до архівної інформації репресованих органів на загальних засадах.  

 

Фонди ЦДАВО України, що містять архівну інформацію репресивних органів влади

 

ПРАВОСУДДЯ. ЮСТИЦІЯ

Фонд 5 – Народний комісаріат внутрішніх справ Української СРР

Фонд 8сч – Міністерство юстиції України

Фонд 24сч – Верховний суд України, Харків

Фонд 288 – Генеральна прокуратура України, Харків

Фонд 1012 – Харківська судово-слідча комісія, Харків

Фонд 3160 – Народний секретаріат судових справ Української Радянської Республіки

Фонд 4603 – Полковий суд загону особливого призначення при Одеському військовому комісаріаті

МІЛІЦІЯ ТА ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Фонд 6 – Головне управління міліції Української СРР

Фонд 1042 – Штаб народного комісара по боротьбі з контрреволюцією в Україні

Фонд 2360 – Всеукраїнський революційний комітет (Всеукрревком)

Фонд 2579 – Рада робітничо-селянської оборони Української СРР

Фонд 2997 – Надзвичайна галицька комісія із боротьби з контрреволюцією, спекуляцією та зловживанням на службі

Фонд 3361 – Всеукраїнська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, саботажем і злочинством за посадою

Фонд 4605 – Державний комітет України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації (Держкомтаємниць)

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ОБОРОННІ УСТАНОВИ

Фонд 10 – Військово-транспортний окружний трибунал Південного округу шляхів сполучення

Фонд 28 – Верховний революційний трибунал при ВУЦВК Київ, Чернігів

Фонд 83 – Верховний касаційний трибунал при ВУЦВК

Фонд 4261 – Революційний військовий трибунал Української радянської трудової армії Єнакієве Донецької губернії

Фонд 4572 – Революційний військовий трибунал Збройних сил України та Криму

Фонд 1122 – Народний комісаріат військових справ УСРР

Фонд 4579 – Окружне управління частин особливого призначення Харківського військового округу

Фонд 4597 – Штаб частин особливого призначення Київського військового округу

Фонд 4598 – Штаб загону особливого призначення військ Всеросійської надзвичайної комісії України і Криму при ВУЧК Раднаркому і ВЦВК

Фонд 4599 – Штаб 19-ї окремої стрілецької бригади особливого призначення військ Всеросійської надзвичайної комісії України і Криму при ВУЧК Раднаркому і ВЦВК

Фонд 4600 – Штаб окремої Одеської комуністичної бригади особливого призначення

Фонд 4601 – 56-й окремий полк 19-ї окремої стрілецької бригади особливого призначення військ Всеросійської надзвичайної комісії України і Криму при ВУЧК Раднаркому і ВЦ

Фонд 4602 – 1-й окремий особливого призначення Харківський батальйон

Фонд 5120 – Штаб частин особливого призначення Українського військового округу

“Український мартиролог ХХ ст.” – пошуково-інформаційний проєкт, розміщений на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України. Містить стислу інформацію про жертви репресій 1920-1950-х років: фотопортрет або кілька фотографій (за наявністю), ім’я жертви та коротку характеристику роду занять, дати життя, відомості щодо реабілітації, посилання на архів, де зберігаються архівно-слідчі справи та інші дотичні матеріали.

Відповідно до п. 7 ст. 11, ст. 13 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» наказом ЦДАВО України від 22.11.2021 р. № 64 призначено відповідальних осіб за забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів, якими у ЦДАВО України є:

Єфремова Олена Гарольдівна – начальник відділу використання інформації документів, тел. +38 (044) 275-12-33; e-mail:  efremova@tsdavo.gov.ua ;

Підлісна Ганна Володимирівна – завідувач сектору користування документами відділу використання інформації документів, тел. +38 (044) 275-12-66; e-mail:  readingroom@tsdavo.gov.ua

 

Перейти до вмісту