Біографічна довідка

Народилася 15 квітня 1963 року у м. Києві.

У 1984 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами».

З 1994 року працювала на посадах архівіста 2 категорії та архівіста 1 категорії відділу комплектування, відомчих архівів та діловодства Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. З 1997 року –  завідувач цього відділу.

З січня 2003 року – начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

З березня 2004 року працює на посаді заступника директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

За час роботи на посаді проявила себе кваліфікованим спеціалістом у справі визначення джерел формування НАФ, комплектування архіву, проведення експертизи цінності документів, організації діловодства та архівної справи.

Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів для представників діловодних і архівних служб установ-фондоутворювачів з питань ведення діловодства й архівної справи. Представляє ЦДАВО України на засіданнях експертних комісій установ-джерел комплектування архіву.

Світлана Савлук – голова Експертно-перевірної комісії, конкурсної комісії, комісії по розсекреченню архівних документів ЦДАВО України; член колегії, науково-методичної ради; входить до складу Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України.

Державний службовець 3 рангу.

Відзначена Подякою Спілки архівістів України, Почесними грамотами Державної прикордонної служби України, Почесною Грамотою Центральної виборчої комісії.

Перейти до вмісту