Унікальні документи

Заповіт Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського. 3 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 3. Спр. 10. Арк. 3. Оригінал. Машинопис