Унікальні документи

Постанова про проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4630. Арк. 1. Оригінал. Машинопис