Унікальні документи

Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській державі

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 4-5. Оригінал. Машинопис