Унікальні документи

Постанова Ради Народних Народних Міністрів УНР про анулювання на території України чинності всіх законів і декретів т. зв. “Правительства Юга России” та про відновлення чинності законів УНР

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 1. Оригінал. Машинопис