Унікальні документи

Протокол № 2, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. 21 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 31-33. Оригінал. Машинопис