Біографічна довідка

Левченко Лариса Леонідівна народилася 24 вересня 1969 року в смт Доманівка Доманівського району Миколаївської області.У 1992 році закінчила Московський державний історико-архівний інститут (з 1991 року – Російський державний гуманітарний університет) за спеціальністю «Документознавство», спеціалізація «Технологія інформаційних процесів».

З 1992 року працювала в Державному архіві Миколаївської області на посадах архівіста 1 категорії відділу формування НАФ і діловодства, начальника відділу автоматизованих архівних технологій, заступника директора з основної діяльності. З жовтня 2003 року по серпень 2020 року – директор Державного архіву Миколаївської області. З вересня 2020 року по серпень 2021 року – заступник Голови Державної архівної служби України. 10 серпня 2021 року призначена на посаду директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

У листопаді 2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство, 1805-1900 рр.» зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України» та у квітні 2004 року отримала диплом кандидата історичних наук.

У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки (кінець XVIII — початок XXI ст.)» зі спеціальності 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» та у жовтні 2014 року отримала диплом доктора історичних наук.

У 2015 році рішенням Атестаційної колегії МОН України Левченко Л. Л. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії, у 2020 році – вчене звання професора кафедри історії.

З 2000 року поєднувала роботу в архіві із викладацькою та науковою діяльністю. Працювала за сумісництвом на посадах старшого викладача кафедри документознавства та інформаційних систем факультету менеджменту і бізнесу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв (2000-2012); старшого викладача Миколаївського факультету менеджменту і бізнесу Київського університету культури (2006-2012); доцента кафедри документознавства та інформаційних систем Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія національного університету культури і мистецтв» (2015-2018); старшого викладача (з 2004 р. – доцента) кафедри гуманітарних дисциплін Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету(2000-2008); старшого викладача кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (2010); доцента (з 2016 р. – професора) кафедри історії Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (з 2011 р. – по теперішній час); старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України (з серпня 2021 р. – по теперішній час).

У 2013-2015 рр. Левченко Л. Л. брала участь у реалізації міжнародного проєкту, фінансованого за кошти Європейського Союзу, – Interdisciplinary and inter-university project «The Black Sea and its port-cities, 1774-1914. Development, convergence and linkages with the global economy» (координатор – Іонійський університет Міністерства освіти Греції).

У 2019 році Левченко Л. Л. була керівником проєкту, фінансованого Українським культурним фондом, на тему «Історія Миколаївської області 60-70 рр. ХХ ст. у кіно- і фотодокументах».

У 2014 році Левченко Л. Л. пройшла навчання у Міжнародній школі вивчення Голокосту Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль), 100-годинний інтенсивний курс «Історичні та освітні аспекти історії Катастрофи (Шоа)».

У 2017 році пройшла тримісячне стажування в Департаменті архівістики Інституту історії Університету ім. Адама Міцкевича (Познань, Республіка Польща).

Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 3 одноосібних монографій: «Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства, 1805-1900 рр.» (2006), «Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація» (2013), «Чорноморський центральний військово-морський архів (1794-1934). Дослідження. Документи. Реєстр фондів: реконструкція» (2018). З 2016 року досліджувала регіональні аспекти історії Української Революції на прикладі Миколаївщини. За результатами дослідження опубліковано 15 наукових праць, у тому числі в рамках проєкту «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр.» під керівництвом Левченко Л. Л. вийшли друком: колективна монографія «Миколаївщина: нариси історії революції 1917–1921 років» (2017); збірники документів із монографічними вступними статтями Левченко Л. Л.: «Миколаївщина у вирі революційних подій: березень 1917 р. – квітень 1918 р. : Документи та матеріали» (2019); «Миколаївщина у вирі революційних  подій: травень 1918 р. – квітень 1919 р.: Документи та матеріали» (2020). Має п’ять статей, індексованих у Web of Science. Індекс цитування у Google Scholar – 5.

Учасник XV, XVI, XVII  міжнародних конгресів архівів (Відень, Австрія, 2004; Куала-Лумпур, Малайзія, 2008; Брісбен, Австралія, 2012) міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.

Член Національної спілки краєзнавців, Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин.

Нагороди: за особистий внесок у розвиток архівної справи, поширення правди про історичне минуле України, високий професіоналізм Указом Президента України від 22 грудня 2008 року № 1193/2008 «Про нагородження працівників архівної справи» нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня; за вагомий внесок у розвиток архівної справи нагороджена Почесною Грамотою Державного комітету архівів України (наказ від 1 грудня 2006 року № 115-к); за участь у проекті з відновлення імен жертв Голокосту «The Shoah Victims’ Names Recovery Project» нагороджена Подякою керівництва Меморіального комплексу Катастрофи та героїзму єврейського народу Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль; червень 2007 р.); дипломи «Автор року-2012», «Автор року-2013» редакції науково-практичного журналу «Архіви України»; нагороджена премією редакції збірника “Інгульський степ” 2020 року за значний внесок в розвиток історичного краєзнавства Степової України.

Державний службовець 3 рангу.

ORCID: https://orcid.org /0000-0001-9097-7373

Профіль на Google-Scholar

Профіль на Publons

Профіль на Academia.edu

Перейти до вмісту