ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ про урочисту обітницю урядовників і суддів та присягу військових на вірність УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1. Урядовники, що на державній службі цивільних відомств Української Держави, а також ті особи, що знов мають вступити на цю службу, повинні дати таку обітницю на вірність Українській Державі: «Урочисто обіцяю вірно служити Державі Українській, визнавати її державну владу, виконувати її закони і всіма силами охороняти її інтереси й добробут». 2. Коли особи, що зазначено в І-му артикулі цієї постанови відмовляться від урочистої обітниці, то їх не приймається на службу, а ті, що вже маються на службі, звільняються від неї. 3. Судді цивільного відомства Української Держави, а також особи, що мають бути настановлені на судові посади, замість зазначеної в І-му артикулі цієї постанови дають таку обітницю: «Урочисто обіцяю додержувати вірності Державі Українській, твердо виконувати її закони, чинити справедливий суд, як совість мені каже, і завжди поводитись відповідно гідності свого стану». 4. Військові Української Держави, а також ті що знов мають вступити на військову службу, повинні дати присягу чином зазначеним в законі. Військові християнської віри дають присягу такого змісту: «Я нижчепідписаний, обіцяю і клянуся Всесильним Богом перед Святою Євангелією, в тім, що бажаю і повинен вірно й щиро служити Українській Державі і Ясновельможному Пану Гетьманові, як найвищому вождю українських армії і флоту, не дбаючи про життя своє до останньої краплі крові. Ворогам Української Держави во всіх військових випадках хоробрий і міцний буду чинити опір; всьому, що користі Державній сприяти може, старатимусь допомогти, і кожну довірену мені по службі таємність хоронити буду. До поставленого наді мною начальника, з боку того, що до користі служби й Держави торкатиметься належним чином безумовно слухатися і обов’язки свої по совісті виконувати буду і для своєї користі нічого проти служби й присяги чинити не буду. Від своєї частини і прапору ніколи не відходитиму і у всіх випадках так себе поводити і робити буду, як чесному, вірному, слухняному, хороброму і дотепному (старшині чи козаку) належить. В цих справах най допоможе мені Господь Бог Всесильний. На кінці цієї своєї присяги цілую Святі Слова та Хрест Спасителя мого. Амінь». Військові, які не можуть дати присяги, згідно своєї віри, а також язичники, дають таку обітницю на вірність військовій службі Українській Державі: «Я, нижчепідписаний, обіцяю, що бажаю і повинен вірно й щиро служити Українській Державі і Ясновельможному Пану Гетьманові, як найвищому вождю українських армії й флоту, не дбаючи про життя своє, до останньої краплі крові. Ворогам Української Держави во всіх військових випадках хоробрий і міцний буду чинити опір; всьому, що користі Державній сприяти може, старатимусь допомогти, і кожну довірену мені по службі таємність хоронити буду. До поставленого наді мною начальника, з боку того, що до користі служби й Держави торкатиметься належним чином безумовно слухатися і обов’язки свої по совісті виконувати буду і для своєї користі нічого проти служби й обітниці чинити не буду. Від своєї частини і прапору ніколи не відходитиму і у всіх випадках так себе поводити і робити буду, як чесному, вірному, слухняному, хороброму і дотепному (старшині чи козаку) належить».

Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській державі

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 4-5. Оригінал. Машинопис ...

ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗАТВЕРДЖУЮ 21 травня 1920 р. ГОЛОВА ДИРЕКТОРІЇ Петлюра Посвідчив: За Державного Секретаря Керуючий Справами Директорії М. Миронович Ухвалена Радою Народних Міністрів ПОСТАНОВА Про анулювання на території України чинності всіх законів та декретів так званого російського «Правительства Юга России» (Денікінського) і про відновлення чинності законів Української Народної Республіки. 1. Всі закони та декрети російського так званого «Правительства Юга России» (Денікінського) анулюються і не мають жадної сили на території України. 2. З дня звільнення від ворога території України, на ній відновлюється чинність всіх законів та декретів Української Народної Республіки. 3. Постанову цю ввести в життя по телеграфу. ГОЛОВА РАДИ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ І. Мазепа МІНІСТР ЮСТИЦІЇ А. Лівицький

Постанова Ради Народних Народних Міністрів УНР про анулювання на території України чинності всіх законів і декретів т. зв. “Правительства Юга России” та про відновлення чинності законів УНР

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 1. Оригінал. Машинопис ...

Закон про громадянство Української Народної Республіки

Закон про громадянство Української Народної Республіки

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 96. Арк. 48-50. Оригінал. Машинопис ...

ІІ Універсал Української Центральної Ради

ІІ Універсал Української Центральної Ради

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 10-11. Оригінал. Машинопис ...

Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою. 22 січня 1919 р.

Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою. 22 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 5. Оригінал. Машинопис     ...

Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради. 29 грудня 1917 р.

Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради. 29 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 21-26 ...

Відповідь Ради Народних Комісарів РСФРР на ноту Генерального Секретаріату Української Народної Республіки від 29 грудня 1917 р. 30-31 грудня 1917 р.

Відповідь Ради Народних Комісарів РСФРР на ноту Генерального Секретаріату Української Народної Республіки від 29 грудня 1917 р. 30-31 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 37-39 ...

Протокол № 2, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів

Протокол № 2, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 27-30 ...

Протокол № 3, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів

Протокол № 3, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 31-33. Оригінал. Машинопис ...

Протокол № 4, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. 22 квітня 1918 р.

Протокол № 4, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. 22 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 34-35. Оригінал. Машинопис ...

Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію. 9 січня 1918 р.

Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 17-18 ...

Заповіт Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського. 3 серпня 1918 р.

Заповіт Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського. 3 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 3. Спр. 10. Арк. 3. Оригінал. Машинопис   ...

Постанова про проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки. 1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності. Голова Верховної Ради Української РСР Л. Кравчук м. Київ 24 серпня 1991 року № 1427-ХІІ

Постанова про проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4630. Арк. 1. Оригінал. Машинопис     ...

Акт проголошення незалежності України

Акт проголошення незалежності України

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4630. Арк. 2. Оригінал. Машинопис   ...

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України

Файл у форматі PDF ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466 ...

Конституційний Договір між Президентом України та Верховною Радою України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні наперіод до прийняття нової Конституції України (оригінал) від 1995 р.

Конституційний Договір між Президентом України та Верховною Радою України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні наперіод до прийняття нової Конституції України (оригінал) від 1995 р.

Файл в форматі PDF ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 377а ...

Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р.

Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 1-4 зв. ...

Перейти до вмісту