16 березня 2021 року

/

Під головуванням директора архіву Буханця О. В. відбулася службова нарада з заступниками директора та керівниками структурних підрозділів. Під час наради були обговорені питання щодо: – безумовного виконання вимог доручення Укрдержархіву ...

Публікації про архів у ЗМІ

/

20 липня 2021 Меморіал Голокосту «Бабин Яр» оцифрував понад 1200000 документів // Історична правда. – 20 липня 2021 30 червня 2021 Хронологія та архівна хроніка Основного Закону // Голос України. ...

Тематичні добірки “Гортаючи архівні сторінки”

/

До Дня Незалежності України Центральний державний архів вищих органів влади та управління України пропонує ознайомитися з добіркою документів «Знаки державотворення. З архівного літопису до 30-річчя незалежності України». Тридцять документів окреслюють ...

Життя архіву

/

11 березня 2021 року Друзі, пропонуємо до вашої уваги відеоролик “Відділ довідкового апарату: плани на 2021 рік” *** 17 грудня 2020 року За вагомий внесок в розвиток профспілкової організації Центрального ...

А

/

...

Календар Української революції. Квітень 2020

/

Запрошуємо ознайомитися з квітневою добіркою документів з історії Української революції ...

“… І з українським танком проходить цілим світом…” До 125-річчя від дня народження Василя Авраменка

/

22 березня 1895 р. народився український хореограф та режисер Василь Кирилович Авраменко, який здобув широке визнання як Майстер українського національного танцю. Вшановуючи митця, пропонуємо переглянути документи ЦДАВО України, які висвітлюють ...

Порядок складання і подання до ЦДАВО України звернень (заяв, скарг, пропозицій)

/

Розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, ...

Збірники документів і монографії

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції. 1919–1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої) / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України; Фундація ...

Збірники документів і монографії

Нагороди України: Історія, факти, документи. У 3 т. [колект. монографія]. Т. 3 : Нагороди незалежної України. Нагороди Президента України. Статистичні відомості. Реєстри нагороджених. Бібліографія з фалеристики / НАН України. Ін-т історії ...

Збірники документів і монографії

Нагороди України: Історія, факти, документи. У 3 т. [колект. монографія]. Т. 2 : Орден Трудового Червоного Прапора Української СРР, 1921–1933 рр. Виникнення і становлення нагородної системи радянської доби. Нездійсненні проекти / ...

Збірники документів і монографії

Нагороди України: Історія, факти, документи. У 3 т. [колект. монографія]. Т. 1 : Передмова. Першопочатки нагородної справи в Україні. Перші нагороди України. За межами Батьківщини / НАН України. Ін-т історії України, ...

Збірники документів і монографії

/

Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи i стенограми пленарних засідань: Зб. документів i матеріалів / НАН України. Ін-т історії України, Ін-т східноєвропейських досліджень; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. ...

Збірники документів і монографії

/

“Ми б’ємо в Великий дзвін…”. Голодомор 1932–1933 рр. очима української діаспори : док. з фондів ЦДАВО України / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. ...

Збірники документів і монографії

/

Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали / Національна академія наук України, Інститут історії України, ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державний архів м. Києва, Галузевий державний ...

Збірники документів і монографії

/

Колективізація та голодомор на Славутчині 1928–1933: зб. документів / Держ. арх. служба України, ЦДАВО України, ЦДАЗУ, Український інститут національної пам’яті, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України, Славутська ...

Збірники документів і монографії

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Зб. документів і матеріалів / АН України. Ін-т історії України, Археогр. комісія; Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України. ЦДАЖР України; Упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; ...

Збірники документів і монографії

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН ...

Збірники документів і монографії

Є. Чикаленко, В. Винниченко. Листування. 1902-1929 роки / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису, ...

Збірники документів і монографії

/

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 pp.: Документи i матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. – Том 2 / НАН України. Ін-т історії України; ...

Збірники документів і монографії

/

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 pp.: Документи i матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. – Том 1 / НАН України. Ін-т історії України; ...

Збірники документів і монографії

/

Державне регулювання сільськогосподарської науки в УСРР/УРСР у 1935-1940 роках : зб. док і матеріалів / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки, ЦДАВО України, ЦДАГО України ; уклад. ...

Збірники документів і монографії

/

Гроші в Україні: Факти i документи / HAH України. Ін-т історії України; Національний банк України; ЦДАВО України; Авт. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (кер.), В. М. Литвин, В. А. Ющенко, Л. В. Яковлева. ...

Збірники документів і монографії

/

Греки на українських теренах : Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти / НАН України. Ін-т історії України; ЦДАВО України; Упоряд.: М. Ф. Дмитрієнко, В. М. Литвин, В. В. Томазов, Л. В. Яковлєва, О. В. Ясь; ред. : В. Cмолій. – ...