Довідковий апарат

 Описи

 • 5673

  Каталоги

 • систематичний
 • географічний
 • іменний

пройшли тематичне розроблення 109 фондів, опрацьовано 522781 справ, складено 582982 тематичних карток

Картотеки

 • iсторiя Великої Вiтчизняної вiйни – предметно-тематична, iменна
 • iсторiя вiдбудови народного господарства в Українi (1924-1932) – предметно-тематична, iменна
 • iсторiя громадянської вiйни – предметно-тематична, iменна
 • iсторiя колективiзацiї сiльського господарства в УСРР (1927-1933) – предметно-тематична, iменна
 • iсторiя комiтетiв незаможних селян (1921-1934) – предметно-тематична, iменна
 • iсторiя м. Києва – предметно-тематична, iменна
 • iсторiя нацiонально-визвольного руху в УРСР (ХХ ст.) – предметно-тематична, iменна
 • iсторiя промисловостi та робiтничого класу УРСР (1926-1941) – предметно-тематична, iменна
 • iсторiя радянської лiтератури (1919-1934) – предметно-тематична, iменна
 • iсторiя розвитку сiльського господарства в УСРР (1920-1933) – предметно-тематична, iменна
 • Чорнобильська катастрофа (1986-1991) – предметно-тематична
 • Народний комісаріат іноземних справ (1918-1925) – предметно-тематична

Покажчики

Мiжфондовi:

 • неопублiкованi документи ЦДАВО України про колективiзацiю i голод в Українi (1928-1936);
 • опублiкованi документи ЦДАВО України про колективiзацiю i голод в Українi (1929-1933);
 • постанови i розпорядження Ради Народних Комісарів УРСР (1919-1943)

Фондовi:

 • ф. 34 Вища рада народного господарства УСРР (1918-1932) – предметно-тематичний, географiчний, iменний
 • ф. 288 Прокуратура УРСР (1936-1941) – іменний

Огляди:

тематичні та фондові

Автоматизовані бази даних

 • Документи про долю радянських військовополонених в роки Другої світової війни
 • Документи Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про перебування громадян України на примусових роботах у Німеччині та Австрії в період Великої Вітчизняної війни.
Перейти до вмісту