Покажчики та реєстри

Іменний покажчик до судових справ ф. 288 – Генеральна прокуратура України за 1936-1941 рр. (Том 1)

Іменний покажчик до судових справ ф. 288 – Генеральна прокуратура України за 1936-1941 рр. (Том 2)

Іменний покажчик до судових справ ф. 288 – Генеральна прокуратура України за 1936-1941 рр. (Том 3)

Іменний покажчик до судових справ ф. 288 – Генеральна прокуратура України за 1936-1941 рр. (Том 4)

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн. 2 : Центральний державний архів вищих органів влади та управління України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. зворський, Н. Маковська. – К., 2012. – 382 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 3. Розсекречені архівні фонди ЦДАВО України, ЦДНТА України, Держархіву в АРК, держархівів областей України, міст Києва і Севастополя (2004-2010 рр.) / Укрдержархів ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; Упоряд. С. Зворський ; Редкол. : О. Гінзбург (гол.) та ін. – К., 2013. – 706 с.

Перейти до вмісту