ОПИСИ PDF

Фонд. 4217. Фотодокументи про партизанський рух в Україні в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. “Партизани України” (колекція), м. Київ

Фонд 3899. Український студентський спортивний клуб в Празі (Чехословаччина)

Фонд 1216 Міністерство внутрішніх справ Української Держави, м. Київ

Фонд 4016 Спілка українських пластунів-емігрантів (СУПЕ) в м. Празі (Чехо-Словаччина)

Опис 1 Основні положення про організації українських пластунів.
Звіти про діяльність референтів Спілки українських пластунів-емігрантів в Празі, керівника пластових організацій при Українській реформованій реальній гімназії в Морджанах.
“Вісті СУПЕ” – друкований орган Спілки №№1-19 за 1931 р.
Щоденники, записні книжки окремих пластунів

Опис 2 Обіжники Спілки “Юнаків-скаутів” про заснування Спілки “Старі скаути” в Празі, збирання відомостей про місцезнаходження клубів пластунів.
Протест Команди Спілки українських пластунів-емігрантів “До всього культурного світу” проти переслідування українських пластунів польського владою на території Західної України.
Протоколи з’їздів, засідань Команди СУПЕ; загальних зборів членів Товариства українських молодих перекладачів при курені ім. Вахнянина, гуртка пластунів ім. О.Кобилянської, куреня пластунів ім. І.Богуна.
Статути Спілки українських пластунів – емігрантів. Товариства українських молодих перекладачів при курені ім. Вахнянина з доповненнями та зауваженнями до них.
Програма організації та діяльності літніх таборів
Спілки в 1931 р.
Звіти про діяльність СУПЕ, участь, пластунів в літніх таборах; економічні звіти куренів пластунів.
Касові книги, квитанції, розписки про витрати коштів для потреб Спілки.
Журнали “Юнацький шлях”, “Пластові вісті”, “Молоде життя”, інші друковані органи пластунських організацій за 1930 – 1938 рр; вирізки з газет про життя та діяльність українських пластунів-емігрантів.
Статті, щоденники, фотокартки українських пластунів.

Фонд 2497 Всеукраїнський єврейський громадський комітет, м. Київ

Опись 1 Протоколи, витяги з протоколів засідань Політбюро ЦККП (б)У/26 липня 1920 р./президії 17 вересня 1920 р. та Харківської районної комісії Всеукраїнської єврейського громадського комітету Статут, положення проєврейський громадський комітет по наданню допомоги потерпілим від погромів Проект угоди між Народним комісаріатом соціального забезпечення УРСР і Всеукраїнським єврейським громадським комітетом про їх взаємовідношення, координацію дій в центрі та на місцях Меморандум Київської обласної спілки кооперативних товарисв про роль єврейської кооперації в відбудові народного господарства. Доповіді, повідомлення упоавноваженого по Волинській губернії, співробітника Кам’янець – Подільського відділення єврейського громадського комітету про конфіскацію коштів Американського комітету допомоги агентом особливого відділу 1- ої Кінної армії, вбивство членів американської делегації біля м. Ярмолинці Подільської губернії Копії балансу Харківської районної комісії Всеукраїнського єврейського громадського комітету за 1921 р.

Опис 2 Обіжники, розпорядження Всеукраїнського єврейського громадського комітету про надсилання заявок на маини та неохідний реманент, фінансову звітність уповноважених, районних і обласних комісій; відрядження співробітників комітету. Протоколи, витяги з протоколів засідань Раднаркому РРФСР, Політбюро ЦК КП (б)У, президії та районних комісій єврейського громадського комітету; об’єднаних засідань упоавноваженого комітетупо колоніях Миколаївської губернії та представників євсекції Миколаївського губернського комітету КП(б) У; загальних зборів громадян колоній мм. Запоріжжя, Ново – Златополя, Богородівки, Гуляй-Поля. Доповіді, доповідні записки Московського єврейського громадського комітету, голів сільськогосподарських товариств і колоній уповноваженого Всеукраїнського громадського комітету по Криворізькому повіту про сприяння євреям у виїзді за кордон, тяжке становище колоністів, надання їм допомоги посівними матеріалами фінансові звіти уповноваженого єврейського громадського комітету по Катеринославській губернії за січень – березень 1924р. Бухгалтерські книги, вимогові відомості на виплату утримання, особові рахунки співробітників комітету за 1922-1924 рр. Старий опис.

Опис 3 Декрети, обіжники, розпорядження ВсеукраїнськоЦВК, Раднаркому та Народного комітату фінансів УРСР про організацію допомоги єврейському населенню, потерпілому від погромів Протококоли, витяги з протоколів засідань. Раднаркому УРСР, організації “Русский комитет спасения отечества”, виконавчого бюро і президії Всеукраїнського єврейського громадського комітету; наради представників партійних і громадських організацій м. Москви та інш. Статути, положення про Всеукраїнський єврейський громадський комітет та його взаємовідношення з Московським громадським єврейським комітетом, дитячу комуну ім. Артема м. Луганська. Звіти про діяльність Всеукраїнського та Запорізького губернського єврейських громадських комітетів, Київської та Одеської районних комісій допомоги потерпілим від прогромів за 1920-1923рр. Доповіді Одеської районної комісії про кількість біженців, що скупчилися в м. Одесі після погромів; надання їм допомоги органамисоціального забезпечення; тяжке становищебіженців в повітах. Зведення, відомості комітету про погроми, становище євреїв по губерніях і повітах України за березень – серпень 1921 р. та розміри наданої їм допомоги; відккриття професійно – технічних шкіл в м. Одесі; дитячізаклади в Миколаївській губернії. Бюлетені Берлінськогобюро єврейського громадського комітету, витяги з газети “Пролетарская правда” від 27 та 30 травня 1922р. Про діяльність організацій “Верелив”, “Ара”. Списки єврейських землеробських колоній на Україні, сільськогосподарських колективів Олеської та Миколаївської губернії Копії довідок, виданих Всеукраїнським єврейським громадськимкомітетом окремим громадянам, потерпілим від погромів Списки євреїв, загиблих від погромів у 1918-1921рр. Старий опис.

Фонд 1509 Міністерство фінансів УНР, мм. Київ, Вінниця, Рівне, Кам’янець- Подільський, Тарнів (Польща), Станіслав (Польща)

Опис 1. Департамент загальної канцелярії Департамент державної скарбниці Експедиція заготовок державних паперів Департамент простих податків Департамент посередніх податків Департамент митних зборів

Опис 2. Постанова про випуск розмінних знаків Державної скарбниці, накази про призначення на посади працівників Кредитової канцелярії МФ, списки службовців канцелярії. Обіжники Цукрового відділу Департаменту. Протоколи загальних зборів. Меморіал уряду УНР до англійського уряду, доповідь консула УНР про заснування німецько-українського банку. Журнали засідань Фінансової комісії. Закон УНР про видачу довгострокових позик. Зразки грошових знаків, векселів, поштових та гербових марок

Опис 3ос. Заяви та прохання про прийняття на роботу. Виписки з наказів про призначення на посади в МФ. Додаткове розписання Канцелярії Військового міністерства УНР. Особові справи

Опис 4. Департамент простих податків Департамент посередніх податків Департамент прямих податків

Опис 5. Кредитна канцелярія Департамент державної скарбниці Департамент загальних справ Комісія по обліку державного майна Фінансова комісія Департамент простих податків Департамент Державного казначейства Експедиція заготівель державних паперів Бухгалтерія експедиції заготівель державних паперів Бухгалтері

Опис 6. Департамент загальної канцелярії. Департамент простих податків. Департамент державної скарбниці Комісія з ревізії справ Варшавської та Кам’янецької філій ЕЗДП. Агентура Міністерства фінансів УНР у м. Берліні. Спеціальна комісія з ліквідації майна УНР за кордоном у м. Відні

Фонд 188. Українське автотранспортне торгово-промислове акціонерне товариство (Укравтопромторг), м. Харків

Опис 1. 1924-1929 Правління 1925-1927 Загальний відділ 1925-1929 Автотранспортний відділ. Відділ масових перевезень 1927-1929 Бухгалтерія . Відділ масових перевезень 1924-1927 Тракторний відділ 1925, 1927-1929 Бухгалтерія тракторного відділу 1925-1929 Комерційний відділ 1925-1928 Юридична частина. Ревезійна комісія 1925-1929 Головна бухгалтерія 1929-1930 Ліквідаційна комісія 1925, 1927-1929 Особовий склад

Фонд 1824. Штаби повстанських полків імені батька Махна (об’єднаний фонд)

Опис 1