Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Фонди

Номер фонду Назва фонду Початок Кінець Обсяг
1 Верховна Рада України, мм. Харків, Київ 1917 2017 59605
2 Кабінет Міністрів України, мм. Харків, Київ 1918 2003 79231
3 Постійне представництво Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР Москва 1921 1980 8898
4 Управління уповноваженого Народного комісаріату Закордонних справ СРСР в Україні, м. Харків 1919 1925 1670
5 Народний комісаріат внутрішніх справ Української СРР, м. Київ 1919 1933 8369
6 Головне управління міліції Української СРР, м. Київ 1919 1933 2581
7 Вищий господарський суд України (ВГСУ) 1931 2016 2236
8 Міністерство юстиції України, м. Київ 1919 2002 33776
9 Міністерство народного господарства Української Народної Республіки, мм. Київ, Кам'янець-Подільський; Тарнів (Польща) 1919 1922 769
10 Військово-транспортний окружний трибунал Південного округу шляхів сполучення, м. Харків 1922 1923 616
12 Особлива колегія вищого контролю (ОКВК) із земельних суперечок при Народному комісаріаті земельних справ УСРР, м. Харків 1922 1928 634
14 Головне архівне управління України 1918 2000 9532
16 Уповноважений представник Народного комісаріату освіти УСРР у Німеччині, м. Берлін 1921 1930 313
17 Всеукраїнська центральна комісія з боротьби із дезертирством при Командуючому всіма збройними силами України, м. Харків 1920 1921 414
19 Українська філія Інституту підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу при ВРНГ УСРР, м. Харків 1928 1930 32
20 Центральна рада захисту дітей при РНК УСРР, м. Харків 1920 1922 39
22 Вища арбітражна комісія при Українській Економічній Нараді, м. Харків 1923 1931 141
23 Український науково-дослідний інститут рослинництва при Управлінні науковими установами Народного комісаріату освіти УСРР, м. Харків 1929 1931 5
24 Верховний суд України, Харків Київ 1920 1993 32869
25 Національний науковий центр "Інститут механізації і електрифікації сільського господарства" (ННЦ "ІМЕСГ") Київської обл., Васильківського р-ну, смт Глеваха 1931 2001 2848
26 Державний комітет України по житлово-комунальному господарству, м. Київ 1928 1997 9672
27 Міністерство аграрної політики України, м. Київ 1919 2012 69748
28 Верховний революційний трибунал при ВУЦВК, мм. Київ, Чернігів, Харків 1919 1919 116
29 Український генетико-селекційний інститут (УГСІ), мм. Харків, Одеса 1929 1930 4
30 Міністерство фінансів України, м. Київ 1918 2003 72014
32 Управління лісової промисловості України при Головному управлінні палива Української ради народного господарства (Укрліском), м.Київ 1920 1923 2311
33 Український державний лісогосподарський трест (Укрдержліс), м. Харків 1922 1932 2671
34 Вища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків 1918 1933 48312
35 Національний банк України, м. Київ 1921 1992 8788
36 Рада з'їздів промисловості, торгівлі і транспорту УСРР, м. Харків 1922 1927 1053
37 Всеукраїнська рада з'їздів біржової торгівлі Народного комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР, м. Харків 1923 1926 780
38 Управління підсобними підприємствами Донецького державного кам'яновугільного тресту ( УПП Донвугілля), м. Харків 1923 1930 730
39 Південно-рудний трест при ВРНГ УСРР (ПРТ), м. Харків 1920 1931 2074
40 Український трест сільськогосподарського машинобудування Всесоюзного об'єднання сільськогосподарського машинобудування (Укртрестсільмаш), м. Харків 1922 1933 6985
41 Промислове товариство на паях "Коксобензол", м. Харків. 1916 1930 2934
43 Всеукраїнський заочний інститут політехнічної освіти дорослих (ВЗІПОД), м. Харків 1931 1934 46
44 Управління державної спиртової монополії і об’єднаних спиртових заводів України, м. Харків 1920 1931 706
45 Українська республіканська рада з управління курортами профспілок, м. Київ 1920 1982 2548
46 Український масложировий трест (Укрмасложиртрест) при ВРНГ УСРР, м. Харків 1921 1932 575
47 Українська державна комісійно-посередницька контора при Народному комісаріаті внутрішньої торгівлі УСРР (Укрдержпосередник), м. Харків 1923 1924 109
48 Районна торговельна контора в Україні Всеросійського нафтоторговельного синдикату (УКРРАЙНАФТОСИНДИКАТ), м. Харків 1920 1929 540
49 Українська контора об'єднаної кишкової промисловості по заготівлі, обробці, закупівлі і реалізації кишкофабрикатів при Головній кишковій конторі з експорту і імпорту Наркомзовнішторгу СРСР (Українська контора Кишкопромторгу), м. Харків 1924 1927 276
50 Всеукраїнська контора банку довгострокового кредитування промисловості і електрогосподарства (Промбанк), м. Харків 1922 1933 4630
51 Всеукраїнське торгово-промислове акціонерне товариство (Всеукрторгпром), м. Харків 1922 1924 1145
52 Експортне пайове товариство "Утильсировина", м. Харків. 1922 1924 239
53 Акціонерне товариство торгівлі папером, друкарськими та канцелярськими товарами (Укрпостачвидав, Укрпостачвидавдрук), м. Харків 1925 1927 52
56 Всеукраїнське торговельно-промислове акціонерне товариство "Сприяння", м. Харків 1922 1929 1025
57 Всеукраїнське пайове товариство роздрібної торгівлі "Ларьок" (Ліквідком товариства "Ларьок") Харків 1922 1929 1261
60 Українське бюро з обслуговування іноземців при Народному Комісаріаті закордонних справ УСРР (Укрбюроін) , м. Харків 1922 1922 28
61 Перше українське пайове товариство "Вантаження", м. Харків 1922 1928 1503
62 Акціонерне товариство торгівлі машинами, знаряддям та технічними засобами для сільського господарства в Україні "Cелотехніка" Наркомзему та ВРНГ УСРР, м. Харків 1922 1924 816
63 Українське представництво Всесоюзного державного синдикату "Сіль", м. Харків 1920 1930 275
66 Українська Академія наук, м. Київ 1921 1922 2
67 Українське радянське посольство в Польщі, м. Варшава 1920 1922 53
68 Відділ постачання робітників Донецького басейну при Особливій продовольчій комісії постачання Червоної армії Південно-Західного фронту (Продонбас), м. Харків 1919 1919 241
70 Акціонерне товариство відбудови і зміцнення сільського господарства України "Село-Допомога", м. Харків 1922 1923 179
71 Українське відділення Російсько-Австрійського торгово-промислового акціонерного товариства (Росавсторг), м. Харків 1924 1928 348
72 Українське державне акціонерне товариство постачання промисловості та будівництва при ВРНГ УСРР (Укрпостач), м. Харків. 1922 1930 868
74 Московське торговельне відділення Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі (Московське відділення ВАКТТ), м. Москва 1928 1930 92
75 Ленінградське відділення Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі (Ленінградське відділення ВАКТТ), м. Ленінград 1923 1929 73
77 Всеукраїнське пайове торговельне товариство "Укрторг", м. Харків 1922 1923 650
78 Крайова Лівобережна Українська контора державного Московського машинобудівельного тресту (Українська контора Машинотресту), м. Харків 1924 1929 234
79 Українська державна меліоративно-будівельна контора (Укрдержмеліобуд) Народного комісаріату земельних справ УСРР, м. Харків. 1922 1926 354
80 Професійний уповноважений Всесоюзної профспілки робітників і службовців хімічної промисловості при Харківському окружному пробірному управлінні, м. Харків. 1922 1925 27
81 Українська контора Головного управління постачання легкої промисловості при Міністерстві легкої промисловості СРСР, м. Київ. 1944 1948 178
83 Верховний касаційний трибунал при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті, м. Харків 1920 1922 595
84 Українське землевпорядне управління Народного комісаріату земельних справ УСРР( УКЗУ) , м. Харків 1931 1934 293
85 Українська контора Всесоюзного державного епізоотичного тресту Народного комісаріату земельних справ УСРР (Укрконтора "ВЕТ") м. Харків 1932 1932 40
86 Українська тарифна рада при Українській економічній нараді, м. Харків 1921 1922 37
87 Український науково-дослідний інститут кадрів соціалістичного сільського господарства при Народному комісаріаті земельних справ УСРР, м. Харків 1930 1934 349
90 Всеукраїнське агрономічне товариство при Народному комісаріаті земельних справ УСРР, м. Харків 1920 1925 77
91 Всеукраїнське побірне управління, м. Харків 1922 1927 27
92 Ревізійна комісія тресту "Укрм'ясохолодобійня" при Народному комісаріаті внутрішньої торгівлі УСРР, м. Харків 1924 1926 48
98 Центральна ліквідаційна комісія в справах управління лісової промисловості України і губернських паливних управлінь при Головному управлінні палива УСРР, м. Київ 1922 1923 29
100 Полтавський волосний громадський комітет, м. Полтава. 1917 1917 13
102 Спілка представників металургійної та металообробної промисловості, м. Харків. 1917 1919 20
103 Центральна міжвідомча комісія з надання дозволу на вивезення майна за кордон при Народному комісаріаті закордонних справ УСРР, м. Харків. 1921 1922 75
104 Об'єднана ревізійна комісія Народного комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР по Українському борошномельному тресту і тресту "Укрм'ясохолодобійня" / Ревкомісія Укрмут та Укрм'ясохолодобійня /, м. Харків 1925 0 23
105 Всеукраїнська промислово-транспортна експедиційна контора (Промтранс) Української ради народного господарства УСРР, м. Харків 1922 1924 77
106 Південний металургійний трест (Південсталь) Вищої ради народного господарства СРСР, м. Харків 1921 1932 3190
107 Управління уповноваженого Української ради народного господарства на Правобережній Україні, м. Київ 1921 1921 122
108 Управління з розвідування державних шосе Правобережної України при Комітеті державних споруд Ради народного господарства України, м. Одеса 1918 1919 24
109 Надзвичайна комісія з технічного постачання Донбасу при Управлінні надзвичайного уповноваженого Ради Робітничо-селянської оборони з постачання Червоної Армії та Флоту в Україні та Криму, м. Харків 1920 1921 7
111 Об'єднана ревізійна комісія Народного комісаріату торгівлі УСРР по Українському хлібозаготівельному та борошномельному тресту "Укрхліб" і Українському тресту м'ясної промисловості "Укрм'ясотрест" , м. Харків 1926 1927 81
112 Український комітет торгівлі при Народному Комісаріаті торгівлі УСРР, м. Харків 1931 1932 349
117 Ізюмська повітова державна варта, м. Ізюм Харківської губернії 1918 1918 36
118 Українське гірниче управління (Укргірупр) Вищої ради народного господарства УСРР, м. Харків 1921 1924 552
119 Кунянська волостяна земельна управа, м. Куна, Гайсинського повіту, Подільської губернії. 1919 0 9
121 Немирівська волосна земельна управа, м. Немирів Немирівської волості Брацлавського повіту Подільської губернії. 1919 1919 12
123 Бюро преси при Державній плановій комісії УСРР, м. Харків 1933 1934 62
125 Центральне українське відділення Всеросійської ради постачання залізничників (Центральне українське відділення "Цукпродшлях"), м. Харків 1919 1921 1047
129 Всеукраїнська монтажно-технічна контора Державного акціонерного товариства з устаткування борошномельних млинів, елеваторів, олійних, крохмальних, хлібопекарських та інших заводів харчосмакової промисловості ВРНГ СРСР,/ВУК "Млинбуд"/ м. Харків 1922 1930 781
130 Всеукраїнське бюро ради синдикатів, м. Харків 1926 1930 198
131 Відділення господарсько-заготівельного об'єднання міліції УСРР (Укрзаготгосп), м. Харків 1925 1929 49
132 Українське бюро Всеросійського об'єднання із заготівлі, закупівлі, продажу та товарообміну металобрухту (Укрбюро Металоторгу), м. Харків 1922 1923 114
133 Бюро державних будівельних контор України при Українській раді народного господарства (Бюро Укрдержбуд), м. Харків 1922 1926 516
134 Управління цементної промисловості Півдня Росії (Південцемент), м. Харків 1920 1920 1
135 Харківське відділення Всесоюзного державного тресту гумової промисловості (Харківське відділення Гумотресту), м. Харків 1922 1932 263
136 Український державний трест основної хімічної промисловості (Укрхімтрест) Вищої ради народного господарства СРСР, м. Харків 1921 1931 2172
137 Українське Лівобережне відділення Російського акціонерного будівельного товариства "Стандарт", м. Харків 1923 1927 76