Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Фонди

Номер фонду Назва фонду Початок Кінець Обсяг
138 Південний машинобудівний трест Всесоюзного об'єднання машинобудівної та металообробної промисловості (Південмаштрест, ПМТ Машинооб'єднання СРСР) м.Харків 1922 1933 7728
139 Правління тютюнового тресту в Україні (Тютюнтрест України) Української ради народного господарства, м. Харків. 1920 1930 999
140 Всеукраїнське бюро обліку та розподілу технічних сил при Українській раді народного господарства (ВСЕУКРБЮРООБЛІК), м. Харків 1920 1921 228
141 Всеукраїнська контора Всесоюзного державного тютюнового синдикату, м. Харків 1925 1930 170
142 Український державний трест масового виробництва металовиробів Вищої ради народного господарства УСРР ( Укртремас), м. Харків 1928 1930 187
143 Трест заводів металообробної промисловості (Металотрест) Вищої ради народного господарства УРСР , м. Харків 1924 1930 229
144 Державне республіканське об'єднання металообробної промисловості України ( Укрметал) ВРНГ УСРР , м. Харків 1930 1931 933
145 Новобахмутський сільський староста с. Новобахмутівка Скотоватської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії 1918 1918 5
146 Українська контора Всесоюзного державного об'єднання союзних трестів м'ясного скотарства (Українська контора "Союзскотароб'єднання"), м. Харків 1930 1933 605
149 Український трест з організації та обслуговування капітального будівництва системи колгоспів та радгоспів Народного комісаріату земельних справ УРСР (Укрсільгосбуд), м Харків 1930 1933 761
150 Всеукраїнська контора Всесоюзного об'єднання із заготівлі вторинної сировини і нових видів експортних товарів Народного комісаріату зовнішньої торгівлі УСРР (Всеукраїнська контора Союззаготекспорту) Харків 1932 1933 108
151 Всеукраїнська контора Всеросійського Комерційного банку зовнішньої торгівлі СРСР, м. Харків 1924 1928 935
152 Всеукраїнська контора Всесоюзного тресту з переробки, заготівлі та збуту продуктів з овечого і козиного молока (Бринзотрест), м. Харків 1932 1932 21
153 Україно-Кримський союз зернових господарств Державного об'єднання зернових радянських господарств Народного комісаріату земельних справ СРСР, м. Харків (Україно-Кримський союззернотрест) 1929 1933 704
155 Українське бюро Інституту державних бухгалтерів-експертів при Народному комісаріаті робітничо-селянської інспекції УСРР (Укрбюро ІДБЕ), м. Харків 1926 1930 196
156 Правління Української державної торгівлі медичним майном при Народному комісаріаті охорони здоров'я УСРР (Укрдержмедторг), м. Харків 1922 1924 178
157 Всеукраїнська контора Всесоюзного змішаного акціонерного товариства "Хлібобуд" (Всеукраїнська контора "Хлібобуду"), м. Харків 1930 1932 386
158 Український молочний трест Народного комісаріату земельних справ УСРР (Укрмолокотрест), м. Харків 1929 1932 1715
160 Всеукраїнська контора Всесоюзного молочного об'єднання Народного комісаріату постачання СРСР ( Укрсоюзмолоко), м. Харків 1932 1932 57
163 Торговельно-промисловий синдикат Української поліграфічної промисловості Української ради народного господарства (Укрполіграфсиндикат), м. Харків 1922 1923 289
164 Головне управління металевої промисловості в Україні Української ради народного господарства (Головметукр), м. Харків 1921 1923 323
165 Київська повітова земельна управа, м.Київ 1917 1917 109
166 Міністерство освіти і науки України, м. Київ 1918 2012 41713
168 Кооперативне видавництво "Пролетарій", м. Харків 1922 1930 417
169 Видавництво "Всеукраїнський пролетарій" - орган ЦК КП(б) у і Всеукраїнської ради професійних спілок, м. Харків 1926 1930 511
170 Видавництво ЦК КП(Б)У "Комуніст", м. Харків 1922 1932 713
172 Видавництво газети "Український економіст" - орган Української економічної наради, м. Харків 1923 1928 741
173 Московське відділення кооперативного видавництва "Пролетарій" 1926 1930 24
174 Всеукраїнське робітничо-кооперативне видавництво "Український робітник" при Всеукраїнській раді професійних спілок, м. Харків 1924 1935 2429
175 Українське управління курсового навчання при Уповноваженому Народного комісаріату важкої промисловості СРСР при Раді Народних Комісарів УСРР, м. Харків 1923 1933 177
176 Видавництво журналу "Шляхи індустріалізації" при Українській економічний нараді 1929 1933 212
177 Всеукраїнське державне видавництво при Народному комісаріаті освіти УРСР (Держвидав України ДВУ), м. Харків 1919 1934 8502
178 Видавництво "Путь просвещения" - орган Народного комісаріату освіти УРСР, м. Харків 1920 1925 206
179 Видавництво "Молодой рабочий" ЦК ЛКСМУ, Харків 1924 1924 22
182 Агітаційно-інструкторські поїзди ім. В.І.Леніна, ім. І.В. Сталіна, ім. ІІІ Інтернаціоналу, "Червона Україна" при ВУЦВК і Реввійськраді Південно-Західного фронту (об'єднаний фонд) 1920 1921 74
183 Південний районний комітет з регулювання перевезень, м. Харків 1919 1934 2940
184 Державні органи авіаційного транспорту України (об'єднаний фонд) 1923 2005 5782
185 Управління уповноваженого Народного комісаріату пошт та телеграфів РРФСР в Україні (Уповнаркомпошт) РСФСР вУкраїні/ м. Харків 1920 1954 2313
186 Українське управління місцевого транспорту (Укрумт) при Народному комісаріаті шляхів сполучення РРФСР, м. Харків 1919 1928 1966
187 Український державний дорожно-мостовий будівельний трест (Укрдорбудтрест) Головного управління шосейних і ґрунтовних доріг та автомобільного транспорту при Раді Народних Комісарів УСРР, м. Харків 1930 1932 630
188 Українське автотранспортне торгово-промислове акціонерне товариство (Укравтопромторг), м. Харків 1924 1930 901
189 Ліквідаційна комісія у справах об'єднаного на Україні товариства відповідальної роботи , м. Харків 1927 1930 144
190 Український державний автомобільний трест (Укравтотрест) Головного управління шосейних та грунтових доріг і автомобільного транспорту при Раді Народних Комісарів УСРР - (Головдорупру при РНК УСРР), м. Харків 1929 1930 149
191 Тимчасове бюро управління хіміко-фармацевтичними заводами республіканської важкої промисловості (Укрхімфармбюро), м. Харків 1932 1933 65
193 Торговий відділ Харківського відділення Постійної промислово-показової виставки Вищої ради народного господарства СРСР (Торгпредбюро), м. Харків 1924 1925 187
194 Редакція журналу "Червоне село" при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Харків 1926 0 7
195 Всеукраїнське виробниче коопертивне об'єднання політемігрантів України "Дністр", м. Харків 1928 1929 3
196 Смолдирівський волосний земельний комітет, с.Смолдирівка, Новгорад-Волинського повіту, Волинської губернії 1918 0 2
200 Українське пайове товариство народного харчування (Укрнархарч), м. Харків 1925 1928 4
201 Всеукраїнська контора збутового управління Всесоюзного об'єднання текстильної промисловості (Всеукраїнська контора Текстильторгу), м. Харків 1925 1930 137
202 Управління особоуповноваженого Народного комісаріату земельних справ РРФСР при Народному комісаріаті земельних справ УСРР та Харківського базового пункту з пересування переселенців, м. Харків 1923 1924 20
203 Меджибізька волосна народна управа м. Меджибіж Меджибіської волості Летичівського повіту Подільської губернії 1919 1919 8
204 Всеукраїнська спілка робітничих споживчих кооперативів (Укробсекція), м. Харків 1920 1920 33
205 Південне управління Всеросійського господарського центру робітничої кооперації (Південне управління Центросекції), м. Харків 1919 1920 194
206 Харківське управління Всеросійської центральної спілки споживчих товариств (Харківське управління Центроспілка), м. Харків 1918 1920 1016
209 Головне управління з переробки продуктів сільськогосподарської промисловості України при Української раді народного господарства (Укрсільпром), м. Харків 1921 1922 262
210 Центральна комісія щетино-щіткової та волосяної промисловості при Бюро з відновлювання промисловості в Україні (Центрощетина), м. Харків 1920 0 8
211 Головне управління дротово-цвяхових заводів в Україні Української ради народного господарства (Укрголовцвях) , м. Харків 1921 1921 31
213 Головний торф'яний комітет (Укрголовторф) при Раді народного господарства України, м. Київ 1919 1925 887
214 Видавництво газети "Комуніст" орган ЦК КП(б) У, м. Харків 1927 1927 10
215 Любашівська сільська земельна комісія, с. Любашівка Посухівської волості Уманського повіту Київської губернії 1918 1918 2
216 Українське кооперативне страхове товариство (Коопстрах), м. Харків 1922 1930 878
217 Бюро Всеукраїнської спілки кустарно-промислової кооперації, м. Харків 1921 1924 710
218 Центральний комітет робітничого фонду при Всеукраїнській кооперативній спілці, м. Харків 1922 1926 1374
222 Українське центральне управління постачання робітників залізничного і водного транспорту України і Криму при Всеукраїнській кооперативній спілці, м. Харків 1920 1933 2167
225 Уповноважений Українського управління у справах кустарної і дрібної промисловості та промислової кооперації Правобережної України (Уповноважений Укркустпрому), м. Київ 1921 1921 23
226 Кузьминська волосна земельна управа, с. Кузьмино-Гребля, Кузьминської волості, Уманського повіту, Київської губернії 1919 1919 3
227 Всеукраїнське товариство допомоги жертвам інтервенції, м. Харків 1924 1925 134
257 Всеукраїнська центральна комісія незаможних селян (ВЦКНС) при відділі КНС Наркомату внутрішніх справ УРСР , м. Харків 1920 1933 1307
258 Ліквідаційна комісія Всеукраїнської комісії по боротьбі з наслідками голоду, м. Харків 1921 1923 358
261 Уповноважене представництво УСРР при всіх закордонних установах допомоги голодуючим при Центральній комісії допомоги населенню, потерпілому від неврожаю, м. Харків 1922 1923 411
262 Шефсько-податкова комісія при Український раді народного господарства, м. Харків 1923 0 10
263 Головна контора управління торговельної організації при Донецькій губекономнараді (Донбасторг) 1923 0 41
264 Всеукраїнське правління товариства "Друзі Дітей" при ВУЦВК, м. Харків 1924 1932 599
265 Всеукраїнська державна лісоекспортна контора уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР при РНК УСРР (Експортліс), м. Харків 1928 1935 234
267 Новгород-Сіверський повітовий земельний комітет , м. Новгород-Сіверський , Чернігівської губернії 1917 1918 4
269 Державна варта Української держави, м. Гришино, Бахмутського повіту, Катеринославської губернії 1917 1919 3
270 Заготівельно-постачальне виробниче підприємство товариства сприяння розвитку автомоторного транспорту, тракторної і дорожньої справи УСРР (Укрпостачавтодор), м. Харків 1927 1935 226
271 Головний кооперативний комітет при РНК УСРР, м. Харків 1921 1931 974
273 Всеукраїнська комісія з організації святкування 20-ї річниці революції 1905 року при ВУЦВК, м. Харків 1925 1926 12
281 Всеукраїнська спілка рибацьких колгоспів при Наркомземі УСРР (Укррибакколгоспцентр), м. Харків 1924 1931 714
282 Всеукраїнське товариство сприяння "Юному Спартаку" при ВУЦВК, м. Харків 1924 0 38
283 Центральна комісія допомоги дітям при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті, м. Харків 1922 1932 1023
284 Тимчасова комісія закордонної допомоги дітям при Всеукраїнському Центральному Виконавчому комітеті, м. Харків 1923 1924 10
286 Всеукраїнська комісія з увічнення пам'яті В.І. Леніна при ВУЦВК , м. Харків 1924 1927 11
288 Генеральна прокуратура України, м. Київ 1936 2004 31826
289 Правління Українського акціонерного товариства торгівлі сільськогосподарськими машинами і знаряддям " Плугатар" в Україні, м. Харків 1927 1928 85
290 Організаційне бюро по відбудуванню сільськогосподарської кооперації в Україні , м. Харків 1921 1930 6272
291 Українська спілка насінницької кооперації (Укрнасінспілка), м. Харків 1922 1930 418
292 Українське кооперативне книговидавниче й книготорговельне товариство, ( Книгоспілка), м. Харків 1922 1924 130
294 Полтавська волосна народна управа, м. Полтава, Полтавського повіту, Полтавської губернії 1917 1919 83
295 Ленінградське представництво Всеукраїнського кооперативного товариства зі збуту та експорту продуктів птахівництва ( Ленінградське представництво "Кооптах"), м. Ленінград 1925 1930 34
296 Всеукраїнська спілка споживчих кооперативних організацій (Вукоопспілка), м. Харків 1920 1991 25496
298 Всеукраїнська центральна секція робітничої кооперації при Вукоопспілці (Уцеробсекція), Харків 1925 1931 2949
299 Центральне українське бюро Комісії Ради Праці і Оборони при Раді Народних Комісарів УСРР з обліку і реалізації державних фондів при уповноваженому Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР при РНК УСРР, м. Харків 1922 1923 21
301 Клюсово-Зачепилівська волосна продовольча управа, поштова контора Нові Санжари, Клюсово-Зачепиліської волості Кобеляцького повіту Полтавської губернії 1917 1917 1
302 Клюсово-Зачепилівська волосна земська управа, поштова контора Нові Санжари, Клюсово-Зачепилівської волості Кобеляцького повіту Полтавської губернії 1917 1917 2
303 Ленінградське представництво Всеукраїнської центральної секції робітничої кооперації при Всеукраїнській спілці споживчих кооперативних організацій, м. Ленінград 1927 1930 65
304 Проскурівська повітова народна управа, м. Проскурів Подільської губернії 1919 1920 4
308 Всеукраїнське кооперативне товариство зі збуту та експорту продуктів птахівництва (Коопптах), м. Харків 1924 1932 1753