Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Фонди

Номер фонду Назва фонду Початок Кінець Обсяг
450 Ізюмська повітова земельно-ліквідаційна комісія, м. Ізюм, Харківської губернії. 1918 1918 14
451 Всеукраїнське об'єднання споживчої кооперації з торговельного будівництва при Всеукраїнській спілці споживчих кооперацій (Вукоопторгбуд), м. Харків 1931 1932 34
452 Всеукраїнський комітет допомоги населенню Криму, що потерпіло від землетрусу при ВУЦВК, м. Харків 1927 1927 19
455 Всеукраїнська автономна секція споживчих товариств робітників водного транспорту при Всеукраїнській спілці споживчих кооперативних організацій, Укрводсекція), м. Харків 1931 1934 85
456 Управління поліграфічними підприємствами Державного видавничого об'єднання України, м. Харків 1931 1934 139
457 Українська філія Всесоюзного державного видавництва "Питання праці" Народного комісаріату праці СРСР, м. Харків 1924 1930 78
458 Видавництво "Технокнига", м. Харків 1923 1930 15
459 Комітет державних споруд при Раді Народного господарства України (Комдержспор), м. Харків 1919 1923 1013
461 Московське представництво Українського комітету державних споруд з постачання Донбасу, м. Харків 1921 1922 7
462 Жмеринська міська продовольча управа, м. Жмеринка, Подільської губернії 1917 1918 8
477 Український продовольчий комітет постачання залізничників (Укрпродпостачу), м. Київ 1919 1920 171
481 Штаб 5-ї гарматної бригади 5-ї стрілецької Херсонської дивізії військ УНР, з 1921р. на території Польщі 1920 1923 17
487 Уповноважений українсько-американського видавничого товариства, "Космос" в Україні, м.Харків 1922 1924 12
490 Сибірське агентство державного видавництва України при Народному комісаріаті освіти УРСР (Сибірське агентство ДВУ), м. Омськ 1925 1926 10
491 Особлива центральна претензійна комісія з ліквідації взаємних претензій між ліквідованими продовольчими органами та їхніми контрагентами при РНК УСРР (Центроособкомпрод), м. Харків 1924 1926 38
492 Петорградська торговельна контора Державного видавництва України, м. Петроград 1920 1927 11
493 Видавництво Всеукраїнського товариства політв'язнів та засланців, м. Харків 1929 1935 385
495 Південна окружна робітничо-селянська інспекція шляхів сполученння (Півдорсішс), м. Харків 1921 1927 813
496 Московське відділення Державного видавництва України при Народному комісаріаті освіти УСРР (Московське відділення ДВУ), м. Москва 1923 1926 60
498 Управління книгорозповсюдження, м. Харків 1930 1933 1477
499 Оперативно-виробничий центр свинарських товарних ферм Всеукраїнської спілки сільськогосподарських кооперативів (Укрсвиноколгоспцентр), м. Харків 1930 1931 467
501 Український виробничо-заочний інститут медичних кадрів (УВЗІМК), м.Харків 1930 1934 371
502 Всеукраїнська оптова закупівельно-збутова контора Управління держторгівлі (Укрзаготкупторг), м. Харків 1932 1934 163
503 Всеукраїнський заочний інститут народної освіти при Народному комісаріаті просвіти УРСР, м. Харків 1928 1934 212
504 Всеукраїнське відділенння акціонерного товариства Всесоюзного центру машинно-тракторних станцій (Укртрактороцентр), м. Харків 1929 1932 1040
505 Всеукраїнська комісія в справі земльного влаштування працюючих євреїв при президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету УРСР (Укркомзет), м. Харків 1923 1933 922
506 Українська контора Радянсько-польського торговельного акціонерного товариства (Радпольторг), м. Харків 1926 1933 553
507 Уповноважений Всесоюзного Центру колгоспних товарних пасік і присадибного бджільництва в Україні (Уповноважений Бджільництколгоспцентр), м. Харків 1931 1933 146
508 Всеукраїнський центр сільськогосподарських колективів технічних культур Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів (Укртехколгоспцентр), м. Харків 1931 1932 170
509 Головне управління бурякових машино-тракторних станцій України (Укрбуряктрактороцентр), м. Харків 1932 1933 106
510 Всеукраїнський центр колгоспних м'ясних, молочних, тваринних і телячих ферм та підприємств з переробці колгоспної молочної продукції Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів (Укрм'ясомолококолгоспцентр), м. Харків 1931 1932 702
511 Управління упвноваженого Головного льоноконопляного комітету СРСР в Україні (Головльонком), м. Харків 1931 1931 1
512 Український центр плодовоовочевих та кортопляних машинотракторних станцій (Укровочекартоплетрактороцентр), м. Харків 1930 1934 673
513 Всеукраїнський центр колгоспних вівчарських товарних ферм Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів (Укрвівчарколгоспцентр), м. Харків 1931 1932 115
515 Всеукраїнська спілка спілок сільськогосподарської кооперації та колективізації (Спілка спілок), м. Харків 1929 1930 358
516 Український державний трест заводів первиної обробки льону і конопель, м. Харків 1931 1933 321
517 Уповноважений Всесоюзного оперативно-виробничого центру кролівничих колгоспних ферм та присадибних господарств в Україні (Уповноважений Кролівколгосп центру), м. Харків 1931 1932 102
518 Українська будівельна контора з колгоспного будівництва Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів, Укрколгоспбуд), м. Харків 1931 1932 101
519 Управління колгоспних товарних твариницьких ферм Народного комісаріату земельних справ УСРР (Укрколгоспферма), м. Харків 1932 1933 170
520 Український державний колгоспний птахокролівничий (Укрптахокролівцентр), м. Харків 1931 1934 317
521 Управління кролівництва Народного комісаріату земельних справ УСРР, м. Харків 1932 1933 54
522 Південно-Західне управління шосейних доріг при Українському управлінні місцевого транспорту, м. Київ 1919 1924 2311
524 Сербівський волосний земельний комітет, с.Серби, при Новгород-Волинського повіту, Волинської губернії 1918 1918 9
525 Транспортно-матеріальний відділ при Українській раді народного господарства (Укртрамвідділ), м. Харків 1920 1921 315
526 Канцелярія Головного отамана українських республіканських військ, м. Київ 1918 1919 1
527 Українська філія Інституту прикладної мінералогії і металургії кольорових металів Вищої ради народного господарства СРСР, м. Харків 1930 1934 106
529 Штаб 5-го важкого куреня 5-ї гарматної бригади 5-ї стрілецької Херсонської дивізії військ УНР. Табір Стрілково (Польща) 1922 1922 1
531 Український інститут аспірантури Народного комісаріату земельних справ УСРР і Всесоюзної академії сільськогосподарських наук, м. Харків 1930 1931 83
534 українське державне об'єднання швейної промисловості Народного комісаріату легкої промисловості УРСР (Укршвейоб'єднання) ,м. Харків 1930 1934 1623
537 Всеукраїнський центр сільськогосподарських тютюнових колективів Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів (Укртютюнколгоспцентр), м. Харків 1931 1932 93
538 Кам'янець-Подільський губернський комісар Української Народної республіки, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії 1918 1920 286
539 Центральна контрольна комісія - Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції УРСР (ЦК-НК РСІ УРСР), м. Харків 1918 1958 36817
541 Губернський комендант Української Народної Республіки на Поділлі, м. Кам'янець-Подільськ, Подільської губернії 1919 1919 4
542 Подільська губернська управа військової повинності, УНР, м. Кам'янець-Подільськ, Подільської губернії. 1918 1920 13
543 Подільська губернська народна управа, м. Кам'янець-Подільськ, Подільської губернії 1919 1920 36
547 Київське відділення Центрального торговельного управління Всеросійського комітету допомого хворим та пораненим червоноармійцям при ВУЦВК РРФСР, м. Київ 1923 1924 33
548 Уповноважений Центральної автосекції ВРНГ РСФРР в Україні та Криму (Уповноважений Цасукркриму) м. Харків 1920 1921 61
549 Мощанський волосний виконавчий комітет громадських організацій, с. Мощанське, Мощанської волості, Городнянського повіту, Чернігівської губернії 1917 1917 1
552 Українська комісія використання при Організаційному бюро по відновленню промисловості на Україні, м. Харків 1920 1921 125
553 Український кроле-звірокаракулевий комбінат (Укркролезвірокаракулекомбінат), м. Харків 1931 1935 360
554 Народне міністерство пошт і телеграфів УНР, м. Київ, з листопада 1919р.- м. Кам'янець-подільський, з 1920р.- Польща 1918 1922 324
555 Комітет у справах друку при Раді Народних Комісарів УСРР, м.Харків 1927 1933 521
556 Торговельна контора Українського державного рибного тресту (Торговельна контора Укрдержрибтрест), м. Харків 1931 1932 352
557 Український державний птахівничий трест Народного комісаріату земельних справ УРСР, м. Харків. 1930 1933 1077
558 Українська контора постачання курортів та торгівлі в курортних місцевостях УСРР Головного управління постачання курортів та торгівлі в курортних місцевостях (Укркурортпостачторг), м. Київ 1932 1935 233
559 Всеукраїнська спілка сільськогосподарських колективів (Укрколгоспцентр) і її ліквідаційний комітет (об'єднанний фонд) 1927 1933 3580
560 Головне управління шосейних і грунтових доріг та автомобільного транспорту при Раді Народних Комісарів УСРР (Головшляхупр), м. Харків 1928 1932 1467
561 Український садо-городній трест (Укрсадгородтрест) Народного комісаріату земельних справ УРСР, м. Харків 1930 1934 507
562 Каса страхування і взаємодопомоги інвалідів (Інстрахкаса), м. Харків 1930 1932 89
563 Український трест з розведення й переробки лікарсько-технічних культур (Ліктехсировина) м. Харків 1932 1933 93
564 Український Науково-дослідний інститут зв'язку (УкрНИИС), м. Харків 1932 1933 33
565 Центральна Рада товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву УРСР Центральної ради Тсоавіахіму СРСР, мм. Харків, Київ 1930 1948 235
566 Трест українського санітарно-технічного будівництва (Укрсантехбуд) Українського об'єднання будівельної промисловості, м. Харків 1928 1932 120
567 Управління рибної промисловості Народного комісаріату постачання УСРР (Укррибпромпостач), м. Харків 1933 1934 47
568 Штаб 14-го пішого куреня 5-ї гарматної бригади, 5-ї стрілецької Херсонської дивізії військ Української Народної Республіки, з 1921р. на території Польщі 1920 1923 12
569 Всеукраїнська контора Союзпромкорму, м. Харків 1931 1931 178
570 П'ятий всесоюзний будівельний трест (Укрпостачбуд) Народного комісаріату постачання СРСР, м. Харків 1931 1934 693
571 Українська рада товариства зі землевлаштування трудящих євреїв, м. Харків 1925 1938 1102
572 Державний комітет України з легкої і текстильної промислолвості, м. Київ. 1932 1995 9211
573 Організаційне бюро з відновлення промисловості в Україні при Всеукраїнському революційному комітеті (Промбюро при Всеукрревкомі), м. Харків 1919 1920 1003
575 Центральне правління важкої індустрії при Організаційному бюро з відновлення промисловості в Україні (ЦПВІ Промбюро), м. Харків 1920 1921 721
582 Державний комітет статистики України (Держкомстат України, м. Київ) 1920 2003 68218
583 Українська контора Всесоюзного акціонерного товариства з видачі довідок про кредитоздатності (Українська контора "Кредитбюро"), м. Харків 1928 1931 1747
585 Будівельне бюро Радіоуправління України, м. Харків 1930 1935 175
586 Видавництво "Наукова думка", м. Харків 1922 1932 688
587 Товариство друзів автомобіля, трактора і хорошої дороги (Укравтодор), м. Харків 1928 1935 369
601 Науково-дослідний інститут радянського будівництва та права при ВУЦКу, м. Харків 1931 1933 17
612 Красилівська волосна народна управа, Красилівка, Таращанського повіту, Київської губернії. 1918 1918 17
616 Катеринославська волосна земська управа, ст. Лозова, Павлоградського повіту, Катеринославської губернії. 1918 1918 1
620 Карнаухівське волосне правління, с. Карнаухівка, Катеринославського повіту, Катеринославської губернії. 1917 1919 6
626 Ярмолинецьке волосне правління, м. Ярмолинець, Проскурівського повіту, Подільської губернії. 1920 1920 8
628 Подільський губернський комісар Української Народної Республіки, м. Вінниця, Подільської губернії. 1917 1918 37
635 Кам'янецький сільський староста, с. Кам'янече, Тальянської волості, Уманського повіту, Київської губернії 1917 1919 1
638 Головне управліня текстильної і швейної промисловості УРНГ (Укртекстодяг), м. Харків. 1920 1922 111
640 Управління уповноваженого Головного управління державними хіміко-фармацевтичними заводами РРФСР по заготівлі лікарських рослин при хімічному відділі Організаційного бюро з відновлення промисловості в Україні, м. Харків 1920 1920 93
645 Пашковецька волосна народна управа Проскурівського повіту, Подільської губернії 1918 1919 1
647 Змієнко Всеволод Юхимович (28.10.1886-30.10.1938) генерал-хорунжий армії УНР,начальник штабу 6-ої січової стрілецької дивізії армії УНР, один із засновників Українського військово-історичного товариства у м. Варшаві 1919 1927 8
648 Андріївське волосне правліня, с. Андріївка, Бердянського повіту, Таврійської губернії 1919 1919 2
649 Штаб 13-ої стрілецької Херсонської бригади 5-ої стрілецької Херсонської дивізії Української Народної Республіки, з 1921р.-Польща 1921 1923 34
650 Рождественська волосна земельна управа, с. Рождественське, Дніпровського повіту Катеринославської губернії. 1918 1919 3